Papur newydd wythnosol ceidwadol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd y papur yn Abertawe ac yn Ne Cymru. Ymdrechai i gyflwyno yn ddiduedd, adroddiadau ar gyfarfodydd cyhoeddus a chyflwyno safbwynt annibynnol a'r holl faterion lleol. Perchennog y papur newydd o'r 1900au oedd South Wales Post Newspapers Co. Ltd. Teitlau cysylltiol: Herald of Wales and the Cambrian (1930-1932).

Gwylio manylion cyfan