Papur dyddiol cyntaf Cymru a gyhoeddwyd yn Abertawe. Saesneg oedd prif iaith y papur, ac yr oedd iddo dueddiadau Rhyddfrydol. Wedi'r pedwar rhifyn cyntaf, newidiwyd enw'r papur or 'Cambrian daily leader' i'r 'Cambria daily leader'. Cofnodai newyddion lleol, cyffredinol a thramor mewn sawl argraffiad. Cylchredwyd yn Ne a Gorllewin Cymru. Yn 1930, unwyd y papur gyda'r 'South Wales daily post', ac yna yn 1932 fe newidiwyd yr enw i 'The South Wales evening post'. Teitlau cysylltiol: South Wales daily post (1893-1930).

Gwylio manylion cyfan