Papur newydd wythnosol a oedd yn cylchredeg yn ardal y Fenni, Brynbuga, Crucywel a Llandeilo Bertholau. Sefydlwyd y papur newydd yn 1871 a'i brif gynnwys oedd newyddion lleol. Sefydlwyd y papur newydd gan Edwin Morgan, gyda M. Morgan a'i Gwmni yn berchnogion rhwng ca.1906 a 1965, gwmni Papurau Newydd Berrows Cyf rhwng 1965 a 1983, a chwmni Papurau Newydd Tindle rhwng 1983 a 2000. Dau olygydd cyntaf y papur oedd W. M. J. Scanlon a George Harris. Teitlau cysylltiol: Abergavenny Chronicle and Gazette (2000).

Gwylio manylion cyfan