Showing 101 — 110 of 123 records

YMADAWIAD GWEINIDOG 0 FFESTINIOG.

1914-11-04  tuagat Mr a Mrs Morgan drwy eu anrhegu ag 

FFOEDIGION YN PRIODI. I

1914-11-04 FFOEDIGION YN PRIODII Yn Casnewyddddydd Sadwrncy

FELINHELI.I

1914-11-04  71 mlwydd oedBu am gyfnod maith yn dra adnabyddus

DYFFRYN NANTLLEI

1914-11-04  i'r pwrpas ganddo yngwyneb safle'r dosbarth ar hyn o b

LLANBERIS.I

1914-11-04 LLANBERISI Adref dros Dro.—Wedi dod adref I am 

Advertising

1914-11-04  Ychwaneg BrysI'w cael mewn pacedi 2ca 3cgan

LLANDWROG UCHAF.

1914-11-04 traddodwyd darlith ar y testun "Hanes y Beibl Cym

, LLANGEFNI.

1914-11-04 rvch ar ein holaDyma eu henwau: —Mri Stephen Elli

LLANGRISTIOLUS.

1914-11-04 Erys y lywyddes a'r ysgrifenyddes yr una dewis

LLANYSTUMDWY.

1914-11-04  y Parch Henry Hughes (M.C.), Brynkirac yn y