Showing 1 — 10 of 173 records

Papurau F. Wynn Jones [?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003)

[?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003) . Gwynn Jones. Ceir hefyd rhai o'i bapurau personol ef ei

Llythyrau Rhyfel Byd Cyntaf 1916-1919

1916-1919 anfonwyd at ei rieni yn eu hysbysebu ei fod ar goll

30r

1916-1919 0 CARTE POSTAL* Correspondance. NOV? I KRIEGSGEFAttGFAiP ..>-'' Si* 2.2

32r

1916-1919 ^A^i f^L rfi>tLi, r\„........ A^ruU? to \i£

55v

1916-1919 ^} P V

100v

1916-1919 01 C vj

4v

1916-1919 AjuL ■ « 1 *>\.A. 4^ /L&-*T? <^ ^V £&-pt 0

28r

1916-1919 *&& • 2% ■ IL f(T ' C _____________________ L?

105r

1916-1919 hs ( t+s** i^1^jL $^*Um dt* ^L^u ^^_^ ^ &y> ^^^^^^^

109r

1916-1919 \, . / it ; \CL ilsiu/fr for ^fu m: ■4A) fyc/ 4 ikOo<