Showing 31 — 40 of 69 records

CWM ABERDAR ((

1916-01-21 eithluY cadeiryddi oedd MrJJenkinsY beirniaid

0 LANNAU'R TEIFI.

1916-01-21 ,ioijdE(.It-yelia,'ii gampus oddifewn ac oddiallaxxac

AR LANNAU'R WYSG.

1916-01-21  gan bawbNid oedd end 37 mlwydd oedGedy weddw

EBION 0 SIR FFLINT.

1916-01-21  enwadAnfonir gnir o haxies yr actios yn y 

0 BEN CASTELL CAERFFILI.

1916-01-21  le cynes iddo ei hun ym mynwes yr ardalfel 

0 BEN CASTELL CAERFFILI.

1916-01-21  y casglwyd dwy gini at yr un achos teilwngCwrdd

0 BENPYCH CWM RHONDDA.

1916-01-21 ffrwytli athrylith G wili yn ei ddarlith odidog ar<

NODION 0 FERRYSIDE.

1916-01-21  pregethua gwyddai yn dda isut i weddio yn y 

NODION 0 GEREDIGION.

1916-01-21  gAvahanol gyfeiriadau oedd Avedi 'nielil*ii gwia h ?ai-i

0 DDINAS YR ALCAN.

1916-01-21 0 DDINAS YR ALCANY Sul diii-e,d,claf gwyl