Showing 21 — 30 of 63 records

Y Diweddar Syr John Rhys."

1916-02-11  gWiahanol iweddau urddasolao er ei fod mewii bri maw

Y Drysorfa Gynhaliol.

1916-02-11  trwy'r froa geilw arnom i arfer huna,n-aberth 

Y "LLAWLYFR MOLIANT" NEWYDD.

1916-02-11  'tryblith lac nid myfiNi didarfu i mi ison am 

Y DYDDIADUR A'R LLAWLYFR.

1916-02-11  blynyddaulao Hid wyf wedi achwyn hyd yr iawr hon

Y GYMDEITHAS DDARBODOL.

1916-02-11  aelodau a'i chyfeillioin yn llawen i wybod ein bod wei

UNDEB BEDYDDWYR GOGLEDD PENFRO A DEHEU ABERTEIFI.

1916-02-11  uchod yn Penybrynger CilgerranUOiS Fawrth a dydid 

UNDEB BEDYDDWYR GOGLEDD PENFRO A DEHEU ABERTEIFI.

1916-02-11  weinidogion, &cBu yno le i ginioac i de

.BETHEL, LLANELLI.

1916-02-11 ddodi'r geniadwri rasolGwledd i enaid y Cristion yw 

BERTHLWYD.

1916-02-11  hyder yn Nuw lac o'u ffydd yn Iesu Gristyr 

Family Notices

1916-02-11  ei ohartref clvd yn agored i lu o iweinidogion a.