Showing 11 — 20 of 82 records

Terfynu'r Tymor.

1914-09-23 Ond yr oedd pob darogan ymhell iawn oddiwrth y

Areithiau ac Apeliadau.

1914-09-23  nac yn colli ei ffyddac y mae'n werth aros 

Diweddaraf.

1914-09-23 DiweddarafNid oes dim newydd swyddogol 0 bwys cyrraedd 

GOHEBIAETHAU.

1914-09-23 GOHEBIAETHAU. (Nid ydyma yo ystyried ein hunain yn gyfrifol 

Y DIWKDDAK BAROH. JOHN JONES, CEINEWYDD.

1914-09-23  gyfaill eu traddodiadOnd nid yw fy enw wrth yr

CYMDEITH ASF A' R DE.

1914-09-23  glo'chPregethu am 3 a 6 o'r glochVr ydym 

GWEINIDOGION A'R FYDDIN.

1914-09-23  gyda'r fyddinMae gwneud reg 3,dcruiting officer

EDWARD JONES, MAESYPLWM.

1914-09-23  Owen (a gyhoeddwydgyd.a llaw yn Swyddfa y Cymrolie

EISTEDDFOD GADEIRIOL LLUNDAIN, 1914.

1914-09-23  hysbysu fod yr Eisteddfod oedd i'w chynnalyn y Centr

--GWNEUD CRYSAU PR MILWYR.

1914-09-23  ddymuniad y Frenhines yn ol ei chenadwri ei hun