Showing 31 — 40 of 82 records

---_.---_ LLANR.W.ST.

1914-09-23  Meibion enwog Llanrwstdan arweiniad y cerddor galluog Mr.

TREHARRIS.

1914-09-23  erioed o'r blaen yn dyfod i gylchoedd yr eglwys

Advertising

1914-09-23  50 2 6 50 99 18 o 63 2 9 5 6

BETH AM GRIST?

1914-09-23  heb i Grefydd Cymru ddioddef sydd fater y rhaid i

....._._n"_' DATGYSYIXTIAD A DADWADDOLIAD YR EGLWYS.

1914-09-23  llawen wrth weled y pwnc hwn yn cael ei symud 

....._._n"_' DATGYSYIXTIAD A DADWADDOLIAD YR EGLWYS.

1914-09-23  bosiblTo arall sydd yn y Seneddym medi yr 

APEL AT YMNEILLTUWYR CYMRU.

1914-09-23  milwyr oddiyno gael eu hanfon i'r maesO'r braidd y

TAITH DRWY'R CYFANDIR AR DORIAD Y RHYFEL.

1914-09-23  ail wythnos o'n harosiad yn y lie fe gododd 

TAITH DRWY'R CYFANDIR AR DORIAD Y RHYFEL.

1914-09-23  cyrraedd Berne yr oedd adran arall o ryw 200 o <

PERSONOL.

1914-09-23  addfed yn ei phrydgalwyd hi o'r bywyd brau hwn