Showing 31 — 40 of 76 records

Advertising

1916-05-31  GENEDLAETHOL Dydd GwenerAwst 18Llywyddion Y GWIR ANiRHYDEDDU

Cwrdd Dosbartli.

1916-05-31 o dan lywydd-iaeth y diwinydd enwog y Parch. <

Cyngerdd Odidog.

1916-05-31  Plantyr hwn a rydd le cynnes i iaith ei wl

Gwerth ei hefelychu.

1916-05-31  gymryd L,250 o'r ddyled a orffwysai arni hiDechreu

Gwr o argyhoeddiad.

1916-05-31  ddiweddar fod cydwybod personau unigol yn cael ei sa

Cyfarfod anrhegu.

1916-05-31 adwyd yn uchel am lafur a dylanwad MrPhillips ymhli

Claddu blaenor.

1916-05-31  yn y ty gan ei barchus weinidog y .ParchnT

Yr Wyl bregethu.

1916-05-31  (Hyfreithon), CwmafonHermonCaerauParchWJLevi,

Galwad i'r Parch. Lodwig Lewis.

1916-05-31  ParchLodwig LewisLerpwli ddyfod i'w bugeiliogan 

-;;:-;-:;;::-:;:::-:--:-:-:---=-:-:-:-::7-=-::-::::',;:;';:-'-)':-_---,:,,::"''NODION ''' 0 LUNDAIN..; .-

1916-05-31  adael heibioer fody GymanKt-wedi ei gohirioY bernia