Showing 1 — 10 of 115 records

Papurau Thomas Gwynn Jones, 1621-1985 (crynhowyd 1871-1985)

1621-1985 (crynhowyd 1871-1985) / -1985, at deulu Jones, yn ymwneud yn enwedig â'i fywyd

72r

1914-34. 73 n /HA< j>HuL«/K-<LAylXw <j- ik-c a-tLctrt

82r

1914-34. ^xJLh^} Xtev^fcvy -W^£ , 4 J*****^ M*<iL t*-o*+« A

83r

1914-34. I *r 3 /? te 4^*-fkzA- c^yQ^jjeJiH- **-

1r

1914-34. 3-<-L>X-t -vtscrCe^L r-^v t^-v^cjt^7 >

84r

1914-34. SV %** OiA^x a-Os burets «J^q-*sS- flta i<r