Showing 31 — 40 of 70 records

IIY GYMDEITHAS DDARBODOL.

1914-10-09  llawer Y mae i ni y llonder parhauspwy byn

MYNEGIAD PWYLLGOR YSGOL SUL AM Y FLWYDDYN 1913-14. YR ARHOLIAD.

1914-10-09  rhwystr i tni allu dod a'r Result allan i-iior 

MYNEGIAD PWYLLGOR YSGOL SUL AM Y FLWYDDYN 1913-14. YR ARHOLIAD.

1914-10-09 dywedwn y dylai gael llawier gwell oefnogaethPe talai <

Gwers yr Ysgol Sul.

1914-10-09  chysgod gyntac a erys bytli yn syhvedd n y,

-0- ;: Y 'GENINEN' AM HYDREF.

1914-10-09 er cof am y diweddar Ddoctor Gomer Lewisyn "Y

Advertising

1914-10-09  cyhoeddi'ch nodiadau ar yr Undeber cywired llawer peth <

Gu/ahanol Farnau am y Rhyfel.

1914-10-09  goddef i Brydain beidio a boder maint yw awydd

Canmlwyddiant Marw Charles o'r Bala.

1914-10-09  dinod sydd yn marwOnd byw mown mil o lannau 

Undeb Bedyddwyr Cymru yn New Tredegar.

1914-10-09 Undeb Bedyddwyr Cymru yn New TredegarMRWBDAVIES<

Y PRIF-WEINIDOG YNG NGHYMRU.

1914-10-09  y wlad ar jr esgynlawra thybid fod tuag wyth <