Showing 31 — 40 of 67 records

Gwers yr Ysgol Sul.

1915-06-25  dyin i ddod at eu gilyddrhaid cael Offeiriad

[No title]

1915-06-25 Dau fyfyriwr o'r Athrofa wahoddwyd elenisef 0M<

CYHOEDDWYD YN NGHAERFYRDDtN.

1915-06-25 . (Arwyddwyd), JDa vies." Ar I oil awr 8 fed, <

Advertising

1915-06-25 Llyfr Newydd gan GwiliYN AWR YN BARODY Ddwy 

Nid trwy Lu.

1915-06-25  lonydd i SaIl t yr fei-ael4yidoni osodo f

Y Diweddar Barch. B. Evans, Rhuddlan.

1915-06-25  cyrhaeddant hyd atomqy n y gWel y nodiad hwn <

Y Diweddar Barch. B. Evans, Rhuddlan.

1915-06-25 ohawsom ef yn wr unplyg a rhadlon la diddanHannai

Y DIWEDDAR BARCH. B EVANS, 11RHUDDLAN.

1915-06-25  r Bedyddwyr yn y G-ogiedd ? nifer lu?sog' .

-Y *DDIACONIAETH.

1915-06-25  ymdriniaeth yn brawf o synnwyr cyffredin cryf yr awdur 

YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL.

1915-06-25  a'r beirnia.idy dia,tgY.3iniaid ae ci-aillac