Showing 11 — 20 of 41 records

A yw Pwilheliln Foddhaol?I I

1913-11-26  Buliheli Roedd fy nghefn bob amser yn wan," medd Mrs

.I Digwyddiad Trist yn Llan- i beris.

1913-11-26 heibioa th?nwyd ei sylw at yr olwg anghyffredin

Eisteddfod Gwyr leuainc Nefyn.

1913-11-26 Eisteddfod Gwyr leuainc NefynCynhaliwyd yr uchod nos Iau

IY Ciwrad a'r Rhingyll. I ! Y Ciwrad a'r RhingyllI

1913-11-26 Ar ol i'r barnwr fod am bedair awr yu dirwyn 

Llys Ynadol Pwllheli.

1913-11-26  sacheidiauac nid oeddynt i fynu a'r pwysan. -Haera

Damwain Ddifrifol i Mr W. Thomas, Gerallt, Nefyn.

1913-11-26  bywydfad yn ccli\yn allan i'r mor i ymai fe

Cymru a'r Iwerddon yn Ansigiedigr.i

1913-11-26  Ellis J.! G;iffithfod yn Lloegrac weithiau yn

Pwy Gorona'r Bremin ?j

1913-11-26 Pwy Gorona'r Bremin ? Bu tro doniol y nos o'r blaen

-i Creulonderau yn Ne Amerigo i

1913-11-26  werthu baraac os y deuent yn ol heb werthu'r <

Agerlonff Arall ar Dan. I

1913-11-26  llwyddodd i waredu y captenei wraigdau deithiwr<