Showing 11 — 20 of 42 records

Cyngor Dosbarth Lleyn. 1

1914-07-15  Dcsbarth i dalu'r gost ychwanegol gan eu bod wedi cytu

1-0 ! Diwygiad yn Llanelli.I

1914-07-15  benParodd y weledigaeth orfoledd mawra buwyd yno

IMarw'r Parch. Gomer Lewis.

1914-07-15  mlwydd oedac yn un o'r gweinidogion mwyaf adnabyddus 

Cyngor Tref Pwliheli. I

1914-07-15  dityrion yn yr Happy VaHey ddeg o'r gloch bob nos

-u - Tair o Enethod Bychain yn Boddi.'

1914-07-15  clocsiau a'u hosanau ac aethant i gerdded hyd lan y

-0-Llys y Man-Ddyledion Pwllheli.

1914-07-15 -JaliadauGwnaed archeb am i 2opgael eu talu ar

-0 -j Carson -yn Anobeithio.I

1914-07-15  dywedai Syr Edward Carson mai arweinydd gau a fyddai

Ystorom AngtiyfFredin.

1914-07-15  y siop yn llawn o bobl ar y prydSafodd

I u Bronwen yn Ymosod ar Fachgen.

1914-07-15 Dringodd hyd ei ddillada brathodd ef yn ei 

I Etbolpgtab.

1914-07-15  phrysuro i brynu copi o hono iddo ei hunClywch