Showing 21 — 30 of 38 records

P WLLHELI.

1916-10-25 Tystiai yr Hsddwas ThomasGarafod tri yn y cerbyd<

IABERDAROX.

1916-10-25  ymadawiad MrWJones a'r teulu o Safn y 

ILLANBEDROG. I

1916-10-25 I LLANBEDROGI NEWYDD DA —Mawr oedd y llawenydd yn

!LLANNOK.I

1916-10-25  hawdd y gellid gwneud cyfaill o honoNid oedd ei

LLITHFAEN.

1916-10-25  chwerw o golli ei briod yn dra sydynMae Mr

,-I PENRHOS. i

1916-10-25  yn bresenol ydoedd-mai da i ni fod ynoCafwyd 

Tribynlys Lleyn.I -.- - - I

1916-10-25  myned i Ynys Enlli yn fynych iawnMrJG

Pensiwn i'r Hen.

1916-10-25  galedi arbehig oherwydd y rhyfelY mae'r cynllyn yn d

Pan oedd Bywyd yn SymlachI yr oedd yn hWYej I

1916-10-25  neu mewn?enaintyr elwlodN y'n blino gyntafa h

Wesleaid Lleyn ac Efflonydd. I

1916-10-25  Eglwysi a'r hyn o bryd Llywyddwyd y gweithrediadau g