Showing 1 — 1 of 1 records

Yr udgorn

1898-1952 . Cylchredwyd ym Mhwllheli a'r cyffiniau. 'Roedd i'r papur dueddiadau