Showing 11 — 20 of 80 records

[No title]

1916-07-14  rhagorol hwnac y mae iddo yntau le cynes yng <

MR. LLOYD GEORGE A'R SWYDDF A RYFEL.

1916-07-14  bod yn ys.cd heddweh yn cael ei ehario yrll rnbC11

[No title]

1916-07-14  gymeryd tir am bris wedi ei benodi ganddynt hwy ei

[No title]

1916-07-14 rlrehioni sicrhall llwyr-waharddiad1Drwg v gor-sclog 

[No title]

1916-07-14 nad yw yr aelodau yn gyt-un o gwbl ar v

LLYTIIYB- LLUNDAIN,

1916-07-14 -aedd o-hono i'r wlad honac nid 028 ond ychyd

CYMDEITHAS G WEINIDOGION M.C.

1916-07-14  dymmiiadau da i'r ParchWROwenyr hwa sydd

[No title]

1916-07-14  Clawddac efe yw y trydydd gweinidog i ddod <

- NODIADAU'R DYDD -

1916-07-14  hyn. -0Gyda llawcivwsom y ddydd o'r blaen fod

FFARWELIO A GWEINTDOG.,

1916-07-14 seiliedig ar (DatII.. 10prvd yr oedd y capel