Showing 1 — 10 of 58 records

1915-08-03

1915-08-03

NODIADAU WYTHNOSOL. -

1915-08-03  farwOs yw'r hyn oil a ddywed yr ysgrifennydd hwn

[No title]

1915-08-03  dan reolaetb dynion galluog a phrofiadolY mae 16 o

[No title]

1915-08-03 .?. Trist oedd gweled cymaint o yfed ymysg y milwyr-ie

[No title]

1915-08-03  ac am y cyfryw reswm bu raid gwneud i ffwrdd 

[No title]

1915-08-03  ysbrydegiaeth Bu o gysur mawr iddi allu siarad a'i

[No title]

1915-08-03  eraill dywed ei UchelderYr ym yn benderfynol o

[No title]

1915-08-03 Hysbysir fod DrCampbell Morgan wedi rhoddi heibio ei f

- CAERAU, MAESTEG.

1915-08-03  myned i lawrNos Su1Mehemn 13egcawsom y framt

:BORTH.

1915-08-03 8a John Morris Evan?, Beatrice12Üyn y DaJaith<