Showing 1 — 10 of 1162 records

, VALENTINE" I'R BYD.

1919-02-26 VALENTINE" I'R BYD. Medd yr "Ob80rve.I. Y mae Cyng- rair y Cenhediloiedd. fu cryhyd ymysg y pelihau

A Ceiber Valentine.

1914-03-14 A Ceiber Valentine. Thursfhv'"Yrin Folioe Court on To 'rul l''V ,)f' Woodfield 

Papurau Lewis Valentine, 1874-1983 (crynhowyd [20fed ganrif cynnar]-1983)

1874-1983 (crynhowyd [20fed ganrif cynnar]-1983) / Papurau'r Parch. Lewis Valentine, 1874-1983, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol, 1916-1983

MORIA, YNYS DAWE, I fTTrn n/lt-M riT^,

1918-03-29  o bell ac agos. Llywyddwyd an y Parch. Valentine Evans, Clyd- ch. Deehreuwyd yr oedfa ddau am y

MORIA, YNYS DAWE, I fTTrn n/lt-M riT^,

1918-03-29  eigion calon Amen. VALENTINE. I

I IN PACE. I

1915-11-18  lovin' her the mair. VALENTINE. I