Expand All
 • Papurau Thomas Gwynn Jones, 1621-1985 (crynhowyd 1871-1985)
   • Yn y rhestr hon disgrifir y gweddill o gasgliad Thomas Gwynn Jones (1871-1949), bardd ac ysgolhaig. Rhifwyd yr eitemau hyn ...,
    • Papurau llenyddol,
     • Papurau llenyddol amrywiol,
      • Llyfr ysgrifennu ar ffurf dyddiadur y bu TGJ yn ei gadw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf (Awst 1914-Rhagfyr 1917) ..., 1914-34 (D293.)

  Title: Yn y rhestr hon disgrifir y gweddill o gasgliad Thomas Gwynn Jones (1871-1949), bardd ac ysgolhaig. Rhifwyd yr eitemau hyn ...,

  Description: Yn y rhestr hon disgrifir y gweddill o gasgliad Thomas Gwynn Jones (1871-1949), bardd ac ysgolhaig. Rhifwyd yr eitemau hyn o D 1 i D 406. Ceir disgrifiadau bras o rai grwpiau yn Adroddiad Blynyddol 1947-48, t. 32; Adroddiad Blynyddol 1972-73, tt. 33, 35 a 41; Adroddiad Blynyddol 1973-74, t. 40 ac Adroddiad Blynyddol 1985-86, t. 55. Gweler hefyd Adroddiadau Blynyddol 1942-3, t. 22; 1959-60, t. 31; 1960-61, tt. 31-2; 1961-2, tt. 29-30. Trefn: Y Dysteb Genedlaethol, 1944 (D 1-9); Gohebiaeth (D 10-229); Llongyfarchiadau CBE, 1937 (D 230-290); Papurau llenyddol amrywiol (D 291-325); Darlithiau ac anerchiadau (D 326-364); Llawysgrifau amrywiol (D 365-396); Deunydd printiedig (D 397-406). Llyfryddiaeth T. Gwynn Jones: Gwynn ap Gwilym (gol.), Thomas Gwynn Jones, Cyfres y Meistri 3 (Llandybïe, 1982); W. Beynon Davies, Thomas Gwynn Jones, cyfres Writers of Wales (Caerdydd, 1970); David Jenkins, Thomas Gwynn Jones: Cofiant (Dinbych, 1973);. David Jenkins, Bro a Bywyd Thomas Gwynn Jones (Caerdydd: Cyngor Celfyddydau Cymru, 1984); D. Hywel E. Roberts (gol.), Llyfryddiaeth Thomas Gwynn Jones (Aberystwyth, 1981). Yn yr olaf y ceir y brif ffynhonnell o gyfeiriadau at weithiau TGJ.

  Subject: Poets, Welsh -- Wales -- Diaries.

  Institution: The National Library of Wales

  Level: Sub-fonds