Expand All
 • Papurau Lewis Valentine, 1874-1983 (crynhowyd [20fed ganrif cynnar]-1983)
   • Gohebiaeth,
    • Chwe llythyr oddi wrth Lewis Valentine yn y fyddin at ei rieni a'i gyfeillion, 1916-18 (2.)
   • Dyddiaduron,
    • Dyddiaduron cyfnod rhyfel, 1916, Ion. - 1919, Ebrill (23-5.)
   • Anerchiadau, etc.
    • Anerchiadau o waith Lewis Valentine.
     • 'Digwyddiadau ym mywyd milwr'; copi teipysgrif (26.)

  Title: Papurau Lewis Valentine, 1874-1983 (crynhowyd [20fed ganrif cynnar]-1983)

  Description: Papurau'r Parch. Lewis Valentine, 1874-1983, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol, 1916-1983; llythyrau oddi wrth Saunders Lewis, [1926]-1983; llythyrau oddi wrth D. J. Williams, 1930-1969; llythyrau oddi wrth Kate Roberts, 1937-1976; llythyrau'n ymwneud รข'r Ysgol Fomio a charchariad Lewis Valentine, 1936-1937; dyddiaduron rhyfel,1916-1919; anerchiadau gan Valentine ac eraill, 1930-1972; a phapurau amrywiol a gasglwyd gan Valentine, 1874-1980. = Papers of the Rev. Lewis Valentine, 1874-1983, comprising general correspondence, 1916-1983; letters from Saunders Lewis, [1926]-1983; letters from D. J. Williams, 1930-1969; letters from Kate Roberts, 1936-1976; letters relating to the Bombing School and Lewis Valentine's imprisonment, 1936-1937; war diaries, 1916-1919; addresses by Valentine and others, 1930-1972; and miscelleneous papers collected by Valentine, 1874-1980.

  Reference Number: GB 0210 VALENTINE

  Subject: Nationalism -- Wales.

  Institution: The National Library of Wales

  Level: Fonds

  View full details