Expand All
 • Papurau Kate Roberts, 1898-1985
   • Gohebiaeth,
    • Llythyrau at Kate Roberts (KR), trefnwyd yn amseryddol,
     • Llythyrau 1908-1917,
      • Llythyr oddi wrth Hughie [Williams] (Cefnder i Kate Roberts), [o'r brwydro yn Fflandrys], 1915, Tach. 23 (25.)
      • Llythyr oddi wrth Evan [Roberts], brawd Kate Roberts [Somme, Ffrainc], [1916] (28.)
      • Llythyr oddi wrth L. Hugh Cecil [Williams], yn Ffrainc, [19]16, Chwef. 23 (29.)
      • Llythyr oddi wrth Evan [Roberts], brawd Kate Roberts, yn Ysbyty'r Brifysgol, Southampton, 1916, Awst 1 (32.)
      • Llythyr oddi wrth William H. Jones, yn Ffrainc, 1916, Medi 15 (33.)
      • Llythyr oddi wrth Kate [Roberts] at H[ughie] E. Williams, yn Ffrainc, 1917, Ion. 26 (36.)
      • Llythyr oddi wrth David [Gwenallt Jones], ym Mhontardawe, 1917, Awst 20 (40.)
      • Llythyr oddi wrth K. M. Roberts (at Owen Roberts, tad Kate Roberts), yn Unadella Forks, U.D.A, 1917, Awst 25 (41.)
      • Llythyr oddi wrth J. R. T. [John Richard Williams, 'Tryfanwy'], ym Mhorthmadog, 1917, Hyd. 10 (42.)
     • Llythyrau 1918-1927,
      • Llythyr oddi wrth Evan [Roberts] [brawd Kate Roberts], yn Rhosgadfan, [1920, ?Gorff.] (54.)
    • Gohebiaeth David Owen Roberts,
     • Llun David Owen Roberts yn fachgen (2207.)
     • Cardiau post, &c., a anfonwyd at David Owen Roberts ac un ganddo pan yn fachgen ac yn was ar fferm ..., 1911-15 (2208-14.)
     • Llun David Owen Roberts yn ei wisg milwr, [c.1916x17] (2215.)
     • Llyfryn o ugain cerdyn post yn dwyn y teitl "Aux Balkans Salonique" (2216.)
     • Dau gerdyn post yn dwyn llun y llong ysbyty "Valdivia" (2217-18.)
     • Tri cherdyn post o Malta (2219-21.)
     • Soldiers' Small Book a berthynai i David Owen Roberts, [c.1916x1917] (2206.)
     • O'r dyddiad yr ymunodd David Owen Roberts â'r Fyddin yn 1916 hyd ei farwolaeth yng Ngorffennaf 1917, [c.1916-17] (2114-60.)
     • O'i farwolaeth ym Malta yn 1917 hyd ymweliad Kate Roberts â'r ynys yn 1961, [c.1917-61] (2161-2205.)
    • Papurau Evan Owen Roberts,
     • Soldiers' Small Book a berthynai i Evan Owen Roberts, brawd Kate Roberts, ynghyd â phapurau ynglyn â'i glwyfo yn y ..., [1914x1918] (2420.)

  Title: Papurau Kate Roberts, 1898-1985

  Description: Papurau Kate Roberts, 1866-1985, papurau llenyddol a gohebiaeth yn bennaf, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Saunders Lewis, 1923-1985 , a gyhoeddwyd yn Dafydd Evans (gol.), Annwyl Kate: Annwyl Saunders(Aberystwyth, 1992) ac oddi wrth ei gŵr Morris T. Williams; gohebiaeth yn ymwneud â gwahanol aelodau o deulu Kate Roberts, 1911-1977; cardiau cyfarch, 1910-1985; darlithoedd,1914-c. 1975; papurau'r teulu, 1950-1985; dramâu, 1931-1969; dyddiaduron, 1939, 1944 a 1978-1983, drafftiau nofelau a storiâu byrion a phapurau'n ymwneud â chyfieithu rhai ohonynt i'r Saesneg; erthyglau a nodiadau cyffredinol, [c. 1937]-1974; erthyglau a nodiadau ar lenyddiaeth,1917-1973; cyfrifon Gwasg Gee, 1934-1953; papurau'n ymwneud ag Ysgol Gymraeg Dinbych, 1958-1964; nodiadau ysgol a choleg, 1904-1913; eitemau printiedig, 1898-1988; a phapurau Gwasg Aberystwyth, 1942-1944. Mae'r archif hefyd yn cynnwys grwpiau helaeth o bapurau Morris T. Williams a'u cyfaill E. Prosser Rhys = Papers of Kate Roberts, 1866-1985, mainly literary papers and correspondence, including letters from Saunders Lewis, 1923-1985,(published in Dafydd Ifans (ed.), Annwyl Kate: Annwyl Saunders (Aberystwyth, 1992) and from her husband Morris T. Williams; correspondence relating to various members of Kate Roberts's family, 1911-1977; greetings cards, 1910-1985; lectures, 1914-c. 1975; family papers, 1950-1985; plays, 1931-1969; diaries, 1939, 1944 and 1978-1983, drafts of novels and short stories and papers concerning the translation of some of them into English; articles and general notes, [c. 1937]-1974; articles and notes on literature, 1917-1973; Gwasg Gee accounts, 1934-1953; papers relating to the Welsh School at Denbigh, 1958-1964; school and college notes, 1904-1913; printed items, 1898-1988; and Aberystwyth Press papers, 1942-1944. The archive also includes extensive groups of the papers of Morris T. Williams and of their friend E. Prosser Rhys.

  Reference Number: GB 0210 KATERTS

  Institution: The National Library of Wales

  Level: Fonds

  View full details