Expand All
 • Papurau Kate Roberts, 1898-1985
   • Gohebiaeth,
    • Llythyrau at Kate Roberts (KR), trefnwyd yn amseryddol,
     • Llythyrau 1908-1917,
      • Llythyr oddi wrth Hughie [Williams] (Cefnder i Kate Roberts), [o'r brwydro yn Fflandrys], 1915, Tach. 23 (25.)
      • Llythyr oddi wrth Evan [Roberts], brawd Kate Roberts [Somme, Ffrainc], [1916] (28.)
      • Llythyr oddi wrth L. Hugh Cecil [Williams], yn Ffrainc, [19]16, Chwef. 23 (29.)
      • Llythyr oddi wrth Evan [Roberts], brawd Kate Roberts, yn Ysbyty'r Brifysgol, Southampton, 1916, Awst 1 (32.)
      • Llythyr oddi wrth William H. Jones, yn Ffrainc, 1916, Medi 15 (33.)
      • Llythyr oddi wrth Kate [Roberts] at H[ughie] E. Williams, yn Ffrainc, 1917, Ion. 26 (36.)
      • Llythyr oddi wrth David [Gwenallt Jones], ym Mhontardawe, 1917, Awst 20 (40.)
      • Llythyr oddi wrth K. M. Roberts (at Owen Roberts, tad Kate Roberts), yn Unadella Forks, U.D.A, 1917, Awst 25 (41.)
      • Llythyr oddi wrth J. R. T. [John Richard Williams, 'Tryfanwy'], ym Mhorthmadog, 1917, Hyd. 10 (42.)
     • Llythyrau 1918-1927,
      • Llythyr oddi wrth Evan [Roberts] [brawd Kate Roberts], yn Rhosgadfan, [1920, ?Gorff.] (54.)
    • Gohebiaeth David Owen Roberts,
     • Llun David Owen Roberts yn fachgen (2207.)
     • Cardiau post, &c., a anfonwyd at David Owen Roberts ac un ganddo pan yn fachgen ac yn was ar fferm ..., 1911-15 (2208-14.)
     • Llun David Owen Roberts yn ei wisg milwr, [c.1916x17] (2215.)
     • Llyfryn o ugain cerdyn post yn dwyn y teitl "Aux Balkans Salonique" (2216.)
     • Dau gerdyn post yn dwyn llun y llong ysbyty "Valdivia" (2217-18.)
     • Tri cherdyn post o Malta (2219-21.)
     • Soldiers' Small Book a berthynai i David Owen Roberts, [c.1916x1917] (2206.)
     • O'r dyddiad yr ymunodd David Owen Roberts â'r Fyddin yn 1916 hyd ei farwolaeth yng Ngorffennaf 1917, [c.1916-17] (2114-60.)
     • O'i farwolaeth ym Malta yn 1917 hyd ymweliad Kate Roberts â'r ynys yn 1961, [c.1917-61] (2161-2205.)
    • Papurau Evan Owen Roberts,
     • Soldiers' Small Book a berthynai i Evan Owen Roberts, brawd Kate Roberts, ynghyd â phapurau ynglyn â'i glwyfo yn y ..., [1914x1918] (2420.)

  Title: Llyfryn o ugain cerdyn post yn dwyn y teitl "Aux Balkans Salonique"

  Description:

  Reference Number: 2216.

  Institution: The National Library of Wales

  Collection: Papurau Kate Roberts,

  Level: File

  View full details