Date: 1916-12

Collection Title: Wawr (Aberystwyth)

Institution: Aberystwyth University

Rights: Copyrighted

Abstract:

View full details

First Previous 27 of 44 Next Last Page Label: [page 1]

27 ar y pryd—" Pan orffennaf fy nghwr» ac y caf wared y pethau sydd raid eu dysgu heddyw er rawyn dianc trwy borth yr arhoi- iad, mi ddychwelaf at y llyfr hwn. Gweiaf yma faes y carwn ymgysegru i'w astudio." Y diffyg yw na fai mwy o'n hefryd- wyr Cymreig yn teimlo fel hyn, a nodwedd cwrs eu hefrydiaeth yn y Brifysgol yn gyfryw ag a barai iddynt losgi gan aei tros G-ymru a'i defion. O'r nifer fawr sydd erbyn heddyw wedi ennill eu gradd gydag anrhydedd mewn Cymraeg, Hanes a Diwinyddiaeth, siomedig o fychan yw rhif y rhai a barhaodd eu hefrydiau nes medru o honynt gynyrchu a chyhoeddi dim o werth safonol yn unrhyw un o'r canghennau gwybodaeth a ddeil berthynas a Chymru.    Pahain, tybed ! Y tebygolrwydd yw na enynnwyd diddordeb yn y oyfeir- iadau hyn. Gall fod a fynno gofynion peirianyddol y cwn am radd ac anrhydedd yn y pynciau uniongyrchol Gymreig iawer a pharlysu'r ymchwil wreiddiol ar Imellau diddordeb personol ; hwyrach hefyd fod y dulliau addysgu mewn ambell ysgol a fchan ambell athro yn taenu mwy o ia tros faes nag o beri i feillion swynol dyfu'r ffordd y cerddont. Gwn am athro hanes fyddai'n mynd a'i ddosbarth i weld crug neu gaer; gwersyii Rhufeinig neu eglwys Norrnanaidd, castelì neu fynachlog canol-oesoedd, yn ystod y tymor y byddai'n dariithio ar y cyfnod arbennig hwnnw y berthynai',r olion hanes iddynt ; a thrwy feithrin iyl- wadaeth ar hynafiaethau ìleoì enynnai ddiddordeb newydd yn ei wersi. Gwn am lenor hefyd fyddai'n crynhoi engnreifftiau o gynhyrchion beirdd cyfnod arbennig ac ar ol eu rhannu rhwng aelodau ei ddosbarth fyddai'n eu tywys i ddarganfod drostynt au hunain geinion rynghanedd, tlyem cymariaethau a geiriau newydd grymus. Ond ar wahan i bopeth a all athro ei wneud tuag at ennyn di- ddordeb gorwedd ilawer o'r cyfrifoìdeb ar law'r efrydydd ei hun. Ni fydd diddordeb lle na fydd cytgord rhwng meddwl yr efryd- ydd â phwnc ei astudiaeth; ond yinhob meddwl ceir fel rheol ryw ogwydd greddfol atryw faes ymchwil neu'i gilydd. Casglwn felly mai naturiol yw i efrydydd wrth dynnu at derfyn ei gwrs coleg fod wedi darganfod y pwnc y gall ymddigrifo a rhagori ynddo. Yn hwn, ynten, enynner y diddordeb cyntaf a darparer moddion priodol mewn pryd i gynnyg at orchestwaith yn y cyf- eiriad hwn. Dyma'r math ar efrydwyr sy'n eisiau ar Gymru i hyrwyddo'n datblygiad cenedlaethol yn y dyfodol.     Onid yw

Copyrighted

This material is copyright of Aberystwyth University. Unless the accompanying information states otherwise, you must ask permission from the rights holder before you can copy, modify, distribute or perform the material, even for non-commercial purposes.

For more information or if you wish to request a higher quality version of the file, please contact Aberystwyth University.

×