Date: 1913-12

Collection Title: Wawr (Aberystwyth)

Institution: Aberystwyth University

Rights: Copyrighted

Abstract:

View full details

1 of 48 Next Last Page Label: [page 1]

v*ŵ Cyfrol I. Rhif 1. aaa------------------------------------r- PFrí/i y StórJí/. "Deuparth gwaith ei ddechreu," medd hen ddiareb Gymraeg, ac wrth gyflwyno cylchgrawn newydd i Gymry ein gwlad, sibrydwn yn bryderus " Ai gwir y ddiareb ?" Ofnwn ambell dro fod rhan bwysicaf y gwaith heb ei gyflawni a hynny am y rheswm y dibynna ei lwyddiant ar y croeso roddir iddo gan Gymru Sydd. Gwyddom o'r goreu yr ymddibynna ei lwyddiant i raddau helaeth ar gynnwys y cylchgrawn ac yn hyn cawsom gefnogaeth rhai o brif lenorion ein gwlad. Prif amcan y cylchgrawn ydyw cadarnhau yr undeb sydd rhwng y werin a myfyrwyr Prifysgol Cymru, ac ar y dechreu hoffem ddywedyd nad oes gennym unrhyw wrthwynebiad i'r cylchgronau sydd eisioes yng Nghymru. Cynnyrch Cenedl- aetholdeb yn deffro yng nghalonau myfyrwyr Coleg y Brifysgol yn Aberystwyth ydyw. Teimla nifer o Gymry'r Coleg angen cylchgrawn Cymraeg er meithrin undeb cadarnach rhwng y myfyrwyr â gwerin Cymru. Onid trwy ymdrechion caled y werin y sylfaenwyd Prifysgol Cymru, ac onid ein dyledsẃydd ydyw ceisio ad-dalu iddi am ei llafur ? Teimlwn fod gagendor rhwng aelodau ein Prifysgol a'r werin, ac un o amcanion y cylchgrawn fydd ceisio pontio y gagendor hwn er gwneuthur

Copyrighted

This material is copyright of Aberystwyth University. Unless the accompanying information states otherwise, you must ask permission from the rights holder before you can copy, modify, distribute or perform the material, even for non-commercial purposes.

For more information or if you wish to request a higher quality version of the file, please contact Aberystwyth University.

×