Date: 1915-03

Collection Title: Wawr (Aberystwyth)

Institution: Aberystwyth University

Rights: Copyrighted

Abstract:

View full details

1 of 44 Next Last Page Label: [page 41]

llt, ---~------------------------V-----------------------s^^^^---^--->S*~*~~^~-^~*~---^--------*~-^ Cyfrol II. ÖWANWYN, 1915. Rhif 2. Çwersi Cenhedloedd Bach i Gymry. Yn un o'i areithiau Rhyfel gwnaeth ein cydwladwr enwog —Mr Lloyd George—gymhwysiad apeliadol o'r ffaith fod gwledydd mawr Bwrob yn ddyledus iawn i wledydd bach fel Belgium a Servia am lawer o ysbrydiaeth a help yn yr helynt blin presennol. Cododd y cwestiwn i'm meddwl y pryd hwnnw y gallai fod dyled gwledydd raawr yn gymaint i wledydd bach yn nyddiau heddwch ag ydyw yn nyddiau rhyfel; ac es ati i ddarllen hanes rhai o'r cenhedloedd bychain agosaf atom yn y gobaith y casglwn ryw gyfarwyddid at athronyddu hanes Cymru yng ngoleuni cwrs eu datblygiad hwy. Dysgais fwy o wersi nag y caniata gofod ac amser i mi eu cyfleu'n drefnus gerbron darllenwyr "Y Wawr;" ond hyderaf y bydd i'r hyn a ganlyn symbylu rhywun a mwy o hamdden a medr na mi i dalu i'r pwnc hwn y sylw a haedda. Plant y Wawr yn neífroad Cymru yw efrydwyr ein Colegau Cenedlaethol heddyw a dibynna dyfodol ein gwlad i raddau helaeth ar y modd yr ymarfogant hwy a ninnaa i gyflawni gwaith ein dydd-gylch ni. Daw ysbrydiaeth a chyfarwyddid i'r dasg a'n herys o ddau gyfeiriad, sef o orffennol hanes Cymru ac o esiampl y cenhedloedd bychain ereill a'n cylchyna. Nid anfantais i gyd yw byw mewn gwlad fach, a chredaf imd oes raid i unrhyw Gymro gilio o'i wlad a gwadu ei genedl oblegid. bychandra ei thraddodiadau na'i rhagolygon. Yn aml iawn, ceir mai po  gyfyngaf y ffiniau  ehangaf  y ffyniant.      Gwell

Copyrighted

This material is copyright of Aberystwyth University. Unless the accompanying information states otherwise, you must ask permission from the rights holder before you can copy, modify, distribute or perform the material, even for non-commercial purposes.

For more information or if you wish to request a higher quality version of the file, please contact Aberystwyth University.

×