Date: 1915-06

Collection Title: Wawr (Aberystwyth)

Institution: Aberystwyth University

Rights: Copyrighted

Abstract:

View full details

1 of 48 Next Last Page Label: [page 81]

4- í^A* Ilt Cyfrol II. HAF, 1915. Rhif 3. Eiconoclastes. O un a aned yn y Gogledd, ni welais neb a chymaint o dym- heredd y Dehau yn ei waed,—cymysgedd rhyfedd o gariad a chas, ysgafnder a difrifwch, a'r rheiny'n groes i gyfeiriad cyff- redin tueddiadau o'r fath_, a thua'r diwedd yn groes i'w cyfeiriad cysefin ynddo ef ei hun hyd ym oed. " Un rhyfedd " y gelwid ef, am mai un rhyfedd ydyw pawb a edrycho ar bethau o bwys mewn byd a bywyd yn eu noethni dilen ac â Uygaid heb eu pylu gan na thraddodiad gwerin na chredo cymdeithas. Ac onid " un rhyfedd " oedd gwr a allai honni iddo ar brydiau garu anwybod a chashau ceraint, wfftio cred ei dadau ac ymfalchio mewn penrhyddid, coíleidio cas a herio cariad,, wrth chwilio am y gwirionedd ? Dywedai iddo ddioddef rywdro rhwng deuddeg a deunaw oed fwy o gyfyngder enaid ac o wasgfa meddwl nag a wnaeth wedyn a mwy nag a wnai byth. Aethai oddicartref jn gynnar, a " daeth jn offeiriad sanct ei grefydd gudd " yn ddiymdroi. Am ryw hyd gwnaeth ei hiraeth angerddol am ei gartref ef jtl gyfriniwr ac yn sentimentalist, a darllenodd y pryd hwnnw y- farddoniaeth fwyaf íîugdeimladol a'r fwyaf cyfriniol y gallai gael gafael arni. I ddeall ystyr gwanc anniwall yr ychydig gyfeillion oedd iddo am ystraeon gwaed a tharanau, darllenodd rai ohonjnt

Copyrighted

This material is copyright of Aberystwyth University. Unless the accompanying information states otherwise, you must ask permission from the rights holder before you can copy, modify, distribute or perform the material, even for non-commercial purposes.

For more information or if you wish to request a higher quality version of the file, please contact Aberystwyth University.

×