Date: 1913

Collection Title: St. David's College and School Magazine

Institution: University of Wales Trinity Saint David

Rights: Copyrighted

Abstract:

View full details

First Previous 28 of 36 Next Last Page Label: [Other Element]

24•CHRONICLE. Cymro, caloD a chydwybod pa un dawdd o dan eftaith yr ' hwyl' danbaid, ac felly na ddylem ei gwadu. Cymerodd Mr. R. Joel Hughes, B.A., yr ochr nacaol. Haerai mai bod yn naturiol, megis yn ymddiddan a'r gwrandawyr y w y ffordd oreu yn yr oes hon er gwneyd y genadwri yn arosol a dylanwadol. Aeth yr ochr gadarnhaol a'r maen i'r clawdd gyda mwyafrif o un yn unig. A'r Nadolig yn nesau, cynhaliwyd y cyfarfod diweddaf yn nhymor Mihangel. Yr oedd y testyn yn un dyrus a difyr, a chafwyd ymdrafodaeth flasus. Galwyd ar Mr. T. Stewart, B.A., i gadarnhau y dywediad, "Fod darganfyddiadau mewn gwyddoniaeth yn troi y lluoedd oidiwrth grefydd." Dywedodd fod crefydd wedi dadblygu cyn belled ag y gall, ac fod yn rhaid trosglwyddo yr awenau i ddwy- law Gwyddoniaeth. Hefyd dangosai fod ffrwyth y darganfydd¬ iadau hyn yn meddianu meddyliau y bobl a thrwy hyny yn gyru crefydd o'u bywydau. Yna daeth Mr. W. Arthur Jones yn mlaen i geisio gwrthbrofi y dywediad. Dangosodd fod barn amryw o'r gwyddonwyr mawr yn dymchwelyd yn bendramwngl haeriad y testyn. Eglurodd mai dadblygiad ydyw dull Duw o greu y byd. Yr oedd y ddau bapur yn dangos <;yfeillach agos a gweithiau prif-wyddonwyr a duwinyddion yr oesau. Yr oedd dyfnder a choethder meddwl yn nodweddu y ddau bapyr. Pan glorianwyd y pleidleisiau, cafwyd fod y fantol yn troi o blaid y nacaol drwy rym chwe' llais. Ar ol edrych drwy hen gofnodion y Gymdeithas, a gweled y nifer arferai fynychu y Ddadleufa, dywenydd genyf ddweyd fod presenoldeb y tymor hwn yn rhagori ar y rhai blaenorol. Hyderir y bydd y mynychiad am y tymor nesaf (Garawys) hyd nod yn well nag a fu y tymor diweddaf. D.J.S.R. "FIVES." I am pleased to be able to record in this number of the College Magazine the greater interest taken in the game of Fives throughout the College, which has manifested itself in the fact that the tournament held this term was so enthusiastically {supported, not only by those who were directly concerned, but also by those who, up to the present term, had very little interest in the game at all. The number of entries reached the substantial figure of 64, and the amount subscribed was £2 2s. 6d., 2s. 6d. of which was *pent on balls, and the remainder on prizes. Four prizes of £1, 10s., 6s., and 4s. were awarded.

Copyrighted

This material is copyright of University of Wales Trinity St David. Unless the accompanying information states otherwise, you must ask permission from the rights holder before you can copy, modify, distribute or perform the material, even for non-commercial purposes.

For more information or if you wish to request a higher quality version of the file, please contact University of Wales Trinity St David.

×