Collection Title: Cambrian news and Merionethshire standard

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 3 of 8 Next Last
Full Screen
17 articles on this page
Advertising

REDUCED TO I 70. A LB., Q. d. (1/2 for 2-lbs.) SPECIALQUALITY: MAYPOLE MARGARINE ALL BRITISH-MADE at our own Dairy at (SOUTHALL, Middlesex, from choicest NUTS and MILK. THE VRRY BEST. WHY PAY MORE? Compare OUR British-made Margarine with any of the many Margarines now so largely "Pushed" in this country and DEMAND BRITISH! MAYPOLE DAIRY (ulo. LTD. THE LARGEST RETAILERS. LOCAL ADDRESS 22, GHEAT DARKGATE ST, ABERYSTWYTH. z877 -_+_

Yn Amser Rhyfel

Yn Amser Rhyfel. KM YN G'AX EIFION WYN. Hollalluog! nodda ni, Cymorth hawdd ei gael wyt Ti; Er 1111 beiau Dy bellhau. Ages wyt i drugarhau; Cadw in o fewn Dy law, Ac ni ofnwn ddim a ddaw; Nid oes nodded fel yr lor, Gorfoledded tir a mor. Hollalluog! nodda ni, Xes na gwaethaf dyn wyt Ti; Oni fuost inni'n blaid, Ymhob oes, ac ymhob rhaidF C'cfia'r tywys arwys arnom fu, /Cofia'r enw arnom sy; ieI oes nodded fel yr lor, Gorfoledded tir a mor. Hollalluog! nodda ni, Nerth ein bywyd ydwyt Ti; Cladw gymod yn ein tir, Cadw gariad at y gwir; Oadarn fo Dy law o'n tu, Crviach na banerog lu, Nid oes nodded fel yr lor, Gorfoledded tir a mor. Mae enw Mr. T. H. Middleton, ysgrif- enydd cvnorthwyol y Bwrdd Amaethyddol, yn adnabyddus i lawer o amaethwyr Cymru. Bu am amser yn athro amaeth- yddol yng Xgholeg Aberystwyth. Ar gais Arglwydd Selborne, .llywydd y Bwrdd, ar y pryd, parotodd Mr. Middleton adrodd- iad ar gvnnydd amaethyddiaeth yn yr Almaen. Gwelir bwriad Arglwydd Sel- borne vn y dywediad hwn o'i eiddo—pe bai amaetfiyddiaeth yn Germani ihebl gyli- hyddu a gwella'n fwy nac yn y wlad hon rhwrnr 1895 a 1915 pallai adnoddau bwyd yn holl Ymherodraeth Germani yn mhell cyn yr eilfed flwvddyn o'r rhyfel. Yn ei dyb ef ymladda Germani gymaint yn ne.rth ei chyfundrefn amaethyddol ag y gwna ar ei ohvCnndrefn filwrol. DengVc, fiBgyrau Mr. Middleton fod cynnyrch Germani wedi cynhyddu'n bn.rhaol yn ystod y deugain mlynedd ddiweddaf. Priodolir y cynydd hwn i'r drefn a'r cynllun iabwysiadwyd yn Germani drwy gefnogiad y Llywodraeth. Cynhyrcha ffermwyr Germani gymaint o cereals a thatws yr acer a ffermwyr Prydain, a llawer mwy o gynyrch o bob cant o aceri o dir wedi ei wrteithio. Cynhyrchir llawn cymaint o gig a dwbl y llaeth, a bwydir 30 i 35 y cant mwy o bobl yn Ger- mani ar bob cant o aceri nac yn y wlad hon, er nad yw'r tir na'r hinsawdd mor ffafriol. Cyfrifir am y gwahaniaeth yn mesur y cynhyrch gan y ffaith fod dwy ran o bob tair o'r tir yn Mhrydain yn borfa o'i gyferbynu a llai na'r drydedd ran yn Germani. Dyna yw'r prif reswm roddir am y gwahaniaeth, pa ffordd bynag yr esbonir ef; ond wrth gwrs ceir llawer o resymau eraill, megys cydweithrediad, addysg, ac amgylchiadau ffurfiol y wlad, yr oil wrth reol a threfn swyddogol. Mag y rhan fwyaf o ffermwyr Germani yn berchfttlogion eu tir a mantais arall ganddyhit yn yr amgylchiadau neillduol Oedd iod y cyflogail'n isel oherwydd ami- der gweithwyr. Wedi'r cwbl ystyrift Mr. Middleton fod y gwahaniaeth yn y cyn- hyrch yn fwy o ran mesur ha i rinwedd. Mao'n bosihl i Brydain ddysgu rhywfaint o'r gyfundrefn fabwysiadwyd yn Germani 1 hyrwyddo amaethyddiaeth; ond pa mor hwyrfrydig bynag ydynt nid oes gan ffermwyr Prydain ddim achos i gywilyddio o gymharu medr ac egwyddor eu bywyd arferol a'r Ellmyn. Dial y Cam" yw titl y penillion can- lynol gan Llew" Deulyn, Nantlle, yn, Cymric' am fis Awst:— Pan glywodd y wys a'r floedd i'r gad, j Fe safodd ei aradr a'i wedd, J Cyfrwyodd ei farch i rengau ei wlad, A soniodd am bidog a chledd; nyr fu ei ffarwel ar lawnt y ty < Wrth son am Dduw a'l fam, Roedd cariad at wlad yn ei wneuthur 'yn hy' A brysiodd i ddial y cam. A brysiodd i ddial y cam. Boedd lliw yffriddoedd yn goch ar ei trudd, A'i osgo fel tanner hoen, Anadlai wiadgarwch i'r aw el rydd Yn estlron i alaeth a phoen: A'r llaW oedd ddoe ar yr aradr yn dynn Sydd heddyw yngharn y cledd; Cia'rlamodd i'r rhengau a chaloa ddi- gryn, •A serein yn dwyMri wedd. "feyflodd o ddim yn mhoethder y drin Wrth garu ei wlad a'i fam"; Wrth enill v dydd ar ei elyn blin Ca'dd gvfle i ddial y cam Pan lifodd ei fvwvd o'i galon yn llym Roedd cariad yn creni ei wedd: GbrfFwys mewn talar wrth odre y bryn, A segur ei aradr a'i gledd.

No title

Gave your visitors your card. Small cards for those who let apartments are a speciality at the Cambrian News Office at the following prices: 50 for 1/6; 100 2/6.

Comforts for Fighters

Comforts for Fighters. Appended are extracts from letters re- ceived by li.S.-M. I* eai' from Abcijstwyth men on active service abroad. Private J. Jones, 2nd R.W .J?writing- from a prisoner of war camp in Egypt, says lie hopes that the old times will come back once again. He thinks the war will soon be over. "You are the only friend I hare got to write to3" he adds i'livaie W. Ash writes—The cigarettes were much appreciated I can assure you. There is nothing we enjoy more than a smoke occasionally to relieve the monotony of life on the desert. J Private L, dgar J. Benson writes: I read every week in the "Cambrian News" of: the good work you are doing for the boys and I am sure you will feel well repaid when I tell you what a warm place you and your friends at Aber. have in our affection. t Private J Griffiths writes—I cannot explain how pleased my comrades and my- self were to receive such a splendid gift. According to the latest rumours we are going to force a landino- in Cardigan Bay. i sincerely hope that the rumour is true,' for I would like to see all the kind friends ,who -are c*mtiu-% acknowlecl red V s ff1 6rrl a total of £ 304 16s Id. fhirty-tlireo parcels Jmve been m-i t this week at a co«t of £ 5 6= 9d. Con- tributions for the week t-otal £ 3 10s. R.S.M F:al' IS T)'lrtIl'lj':1l']Y irrateful to rr. BlCkcrsÜdf for his generous contribution.

i MYDROILYN

i MYDROILYN. PULPIT.—The Rev. and Mrs. D R Thomas have left for a month's holiday. During the coming four Sundays the pult- i Pit will be occupied by the Rvs. D. Lvans, Drewen, J. Charles Lloyd, Crvvvs, 1. ^Nicholas, Llangybi, and —. Davies, I Loughor. SUNDAY SCHOOL TREAT.—On Fri- day afternoon the members of Dihewid Congregational Sunday School had their annual tea party. Tables were weil laid out by the ladies. In the evening a children's competitive meeting was held at the chapel. The chair was taken by Mr. James Wil- liams, senior deacon, who delivered an ap- propriate address. He stated that he had been a Sunday School member for over sixty years and that during that time had I missed only a few attendances. The meet- ing was conducted by. the Rev. T. Cenech Davies, pastor. The adjudicators were. Music, Miss E. Evans C.M,> Aberdare recitations, etc. Mr ikiriel Jones, C.M.' Mydroilyij, Accompanist, Miss Mary (Davies, Bryndalis. The awards were as followsRecitation under eight years of 'age: divided between Jack Davies, Bryn- I dalis, and Nancy Jones, Feinoguchaf. Solo under eight: David H. Williams, Nantygjwynfan. Six questions from Rhodd Main: 1st prize divided between John James Davies, Bryndalis, and Ben 'Davies, Rhydybout; 2, Nancy Jones, Feinoguchaf. Solo, under ten: 1, divided, 1 Megam Davies, Bryndalis, and Hughes Williams, Nantygwynfan 2. Gwladys .Davies, Pencaelyfri. Recitation, under ten: 1, Stanley* Jones, Bank Vi4w; 2, Megan Davies, Bryndalis. Six questions for those under ten: 1, Stanley Jones, Bank View. Ear tests: 1, divided, Mary Davies, Bryndalis, and David Aeron Rees, Llainvven; Evan Davies, Rhydybont; 3, divided, E. Mary Davies, Rhydybont, and Mary c. Ree.. Llainwen. Six questions for those un

Glorified Shanty

"Glorified Shanty." SARCASTIC REMARKS AT BCRTH. Mr. K. L. Thomas, Brysgaga, presided over 2.1 v.icicv's nioe'cing o- Aoeiystwyus Rural I i. There were also present Messrs. E. J'. i:ivans. Cnwcybarcut; Daniel Jenkins, Brvncarnedd; John James, Llan_ bndarn Upper; Thomas Jones, Llanfi-> hanfrel Upper; John Richards, Tynpyn- farch: I>?.vid Jones, Llanbadarn Upper; Ú. J Lewis, William Jones. Cyfoetliy- brcnin John Roberts, Uchay-.Kl-e David i James, Melindwr !>. Edwards, Llanilar; Kvan Hughes, Issayndre E. L. Jones, i Y'aeno:- Upper; J. G. Stephens, Llancyn- felin; William Thomas. Parcel Canoi and, Hugh Hughes, clerk. Jr. De Boinville presented a report on I his superintendence of Rorth water supply, from which it appeared that there were' leakages. In many the defects 1 noticed had been remedied. The state of the reservoir was not satisfactory, the level of the water having trone down. The report was referred to the local members to be dealt with. Mr. W, T. Lewis said it was important to safeguard the water supply. He lmder- stood that there were arrears of £ 30 on the water rents for last year. There was! no reason for any arrears, because every-! body in Borth could afford to pay for the. water. As there were various complaints, he thought it would be an advantage to lnve one official for local purposes instead of having a number of men doing different work. Mr. Daniel Jenkins—Do you want a bo-o'igli surveyor? Mr. Lewis—I do not care you call him- but we want one responsible official! to de the work required definitely. The present arrangements are costly and in- efficient. Mr John Richards proposed that one officii] should be appointed to do an the work reouired and th It the existing i arrangement?) should] be dispensed with. Forth. he said, was oil! a glorified shantv. (L Thee was no need for h;df a dozen officials to live on the rates of the V people. One man could do trie whole work. Mr. F. J. Evans—And be the boss of the whole show. Mr. V> T. Lewis-He will be subject to supervision. Mr Richards—There is no reason why he cannot collect the rubbish as well as the rates. Tliere is more rubbish than rates in .Borth. (Laughter). It was decided to terminate the present appointments and to invite applications for the combined post. A water rate to cover £433 expenses at h was signed, as well as C69 5s. foi. Tr.iiesin. Mr. John James proposed that the charge of £65 special expenses incurred in connection with Capel Sion water should be chained on ILfanbadsMi Upper and Lower parishes, according to their asses- abte values Mr. David Jones opposed I the proposal. In reply to questions, the Inspector (Mr. James Hughes) explained l l*-t all the consumers were in the upper parcel and the lower ratepayers had no Ivntfit. Mr. M ilnam Thomas seconded the proposal which was defeated i iav, Davies. road surveyor, re- poited that his roadmen had been em- p.oyea (or ICO days assisting farmers ^5 Snd th^ Co,UIU'il had savod -Jo to -o in wages ror the past month.

Blaenau Festiniogs Loss

Blaenau Festiniog's Loss. CAPT. ROGER D'ARCY WHITTAKEll. There seems t0 lie little doubt that Cap- tain and Adjutant Roger D'Arcy Whit- taker, son of Mrs. Whittaker of Hastings and of the Craig Ddu Slate Quarries Com- I and of the Craig Ddu Slate Quarries Com- puny, Blaenau l^estiniog, who was reported missing, fell on the 30th June. Mrs Whit- taker has received many letters of sym- pathy from the officers of the gallant man's regiment, in which they speak in hioh praise of him. ° In a letter received from Col. Spurrell lie says:—"He put his whole heart into his work, and thereby gained the respect of every officer and man in the regiment, and I might equally say of the Brigade, for Major Neville Lytton writes this morning: 'Your old friend Whittaker was supremely courageous. He was wounded rather badly, and he went to bavel hi* wound dressed, then returned to his men or tried to do so. Could you transmit to his people this expression of my unbounded admiration of the gallant fellow?' Your son's loss is a bitter blow to all who knew him." It is believed that he fell side by side I with Captain Humble-Crofts, shot pro- I)ably by machine gun bullet while leading his men'.

IMILITARY LABOllt ron WELSH tFARMERS I

I MILITARY LABOllt ron WELSH t FARMERS. The following is a return of the number of soldiers applied for from the army for harvesting work on the farms of Anglesey, Carnarvonshire, and Merionethshire, and the number temporarily released for the work — County of Anglesey.—Men applied for, C8S; released. 17b; reiused, 203; cases out- str.iidiu.or, 7; released, 45,(;: per cent, j County of Carnarvon. —Applied for, 505; released, 2'4: refused, 290; cases outstand- ingg, 1; released, 42.6 per cent. /County of Merioneth—Applied for 261; released, 140; refused 119; cases outstand- ing. 2; released, 53.6 per cent. iotal men applied for, 1,154; total men released, 56?. or 46.1 per cent. 'm_

I MACHYNLLETH j

I, MACHYNLLETH. j PROPERTY SALE; An advertise- ment announces the side by Messrs Gillait and Sons, Machynlleth, on September 1st, of the freehold residence of Bronygan, Cemmaes. The announcement is interest- ing in view of the fact that the house was built and occupied by Mynyddog," and afterwards by the late Mr. Emlyn Evans, the musical composer, who married the widow of Mynyddog. MACHYNLLETH COUNTY COURT. The bi-monthly County Court was held on Tuesday before his Honour Judge Wm. Evans. Messrs. J. Chidlaw Roberts, timber merchants, Aberdovey, sued John Eberall, Warwick, for -68 6s. 6d. for goods supplied to him -as contractor for volunteer training camp at Towyn in 1911. Defendant did not itppear but disputed delivery and wrote that his foremaR who was in charge of the camp was now on active service. Mr W. P. Owen Aberystwyth, appeared for plaintiff and called evidence to prove delivery. Judgment for plaintiff was given.

BLAENAU FESTINIOG

BLAENAU FESTINIOG. EXCHANGE OF PULPITS.—The Rev. Joseph Jenkins (C.M.) and the Rev. Geo. Davies (Cong.), exchanged pulpits on Sunday. IN MEMORY.—The Dead March was played on Sunday night at Garegddu by Prof. J. L. Owen in memory of Mr. ) Gwalchmai Owen, killed in, action in France.

Local War Casualties

Local War Casualties. Pte. Bob Owen, Tynyfron, Penrhyn- doudraeth, has been wounded in France and is in hospital at Leicester. Official news was received on Friday that T ancc-ccrnl. W. Jones Owen, East Avenue, Portmadoc, R.W.F.. was wounded. Not a word had been received from him or about him since the beginning of July. Official news has also been received that Lance- corpl. Llewelyn Pritchard, Portmadoc, of the same battalion is wounded. Apparently both are in hospital in France. rte. Jas. Hughes, City Battalion Liverpool Regi- went. son of Mrs. Hughes, 31, Nov-vtreet, Portmadoc. has been wounded j.1 the left arm in France and is ir- IOSljl at Net- ley. This is the sec">id time for to be wounded. Official news has been i, c, -Ived t'at Pte. Sam Davies, son of Mrs. Df.vies, 14, Manod-road, Blaenau Festiniog, foimerly' of Bronburlwyd. Tanygrisiau, killed in France on July 10th. He was thirty-two years of age and was in the Welsh Regi- ment and went to France in March. Pte. Win. Hughes, 10, Dolgaregddu, Blaenau Festiniog, was wounded in the head in France and was is in hospital at Warrington. His brother, Robert, lost his arm in action. His father and an- other brother are also with the colours in France. Mrs. John Roberts, Springfield-terrace, Blaenau Festiniog, received official news recently that her eldest son (Private John Roberts) had been killed in action. She doubted the accuracy of the report be- cause she had received a letter from him bearing a date subsequent to the date he was reported to have been killed, and since then she has received a letter from another soldier son saying he had seen Robert some days after the date of his reported death. Pte. Willie Jones, son of Mrs. Hugh Jones, Treharris, South Wales, formerly of 104. Manod-road, Blaenau Festiniog, was killed in action on July 14th. He was eighteen years of age. Pte. Robert Morris, 8th Battalion, South Lancashires, son of Mr. Evan Mor- ris, Aberfan, South Wales, formerly of Minffordd, Trawsfynydd, was killed in France on July 16th. Pte. David D. Jones, Crimea, Taly- waenydd, Blaenau Festiniog, has died of wounds in hospital in France. He was in the R.W.F. and worked at Oakeley Quar- ries before joining the colours. Pte. Rd. W. Jones, 9, Tanymanod- terrace, Blaenau Festiniog, of the Field Ambulance, R.W.F., was killed by a shell on July 9th in France whilst taking medical comforts for the wounded. Pte. Robert Lloyd Roberts, Clydach Vale, South Wales, son of the late Mr. Robert Roberts, Vron Las, Conglywal, Blaenau Festiniog, and Corpl. Griffith Owen Williams, Merthyr Vale, formerly of Tanygrisiau, have been killed in action in France. Private Roberts leaves a wife and six children. Two Talsarnau soldiers have recently fallen in battle in Franee-Pte. W. Jones, Rhostrefor, and Pte. Wm. Jones, Tyny- banc. Pte. Rd. Humnhrey Roberts son of Mr Rd. Roberts, Gwynant-street, Beddgelert, was killed im France on July 27th. He was not quite twenty-one years of age. Pte. Robert Owen elder son of Mr and Mrs. John Thomas Eisteddle, Abererch, Avhose death in France was reported last week, was killed when conveying a wounded colleague to the field hospital. He was thirty-two years of age. He was with the Liverpool Pals, being employed at Liverpool when war broke out. His brother (Pte. John Thomas) was wounded a few weeks ago and has lost his eye. He is in hospital in Liverpool. The report published that Pte. Richard Evans, son of Mr. Morris Evans, Madoc- street, Portmadoc, at one time chauffeur with the late Dr. H. R. Griffith, has had his leg amputated is incorrect. He has been severely wounded in thie leg, but thare is every reason for hoping that amputa- tion will not be necessary. Much anxiety is felt for the safety of Pte. Iorwerth Parry, son of Mr. John Parry (Ap Namor), Beddgelert, who is with the British Army in Mesopotamia and from whom nothing has been received for a long time. A letter has been received from the Platoon Commander stating that Private Evan John Jones of the Machine Gun Section of a Yorkshire Regiment, son of Mr. Evan Jones foreman of Portmadoc Urban Council, was killed in action in France on August 2nd. at the age of twenty-four years. Deceased joined the army about six months ago and had been in France a few weeks only. He was apprenticed to the late Mr W. H. Evans, draper. Portmadoc. and joined the army from Glasgow. The Platoon Commander writes that he was one of the best soldiers in the platoon and that he died gallantly fishting for his King and country. When the news of his death came the flag at PcrtiT-adoc Town Hail was lowered to half mast, Pte. Henry Richard Jones. R.W.F. son nf Captain and Mrs. Jones, Gkvalia. Llanon. was wounded in the leg in France ,n August 4th. He is at present in a hospital at Manchester, progressing fav- ourably.

GO GIN AN

GO GIN AN. SUCCESS.—MIPS Lizzie Williams. Ban- gor House, was successful in passing the senior L.C.M. Y CYNH AU AF.-Mae vr awdurdodau milwrol wedi caniatau wythnos i Pte. T. James Green, Bristol House, i gynorthwyo gartref gyda'r cynhauaf.

LAMPETER

LAMPETER. OTTER HOUNDS.—Mr T. P. Lewis's otter hounds met at Castell Farm on Thursday of last week. They hunted up to Pontllanio. One otter was killed near Tafarndv. Cell an.. MEMORIAiL SERVICE —A memorial service was held at Soar Chapel on Sun- day evening to Sercrt. Benjamin Evans. son of Mrs Evans, Market-street who had been killed on active service. There was a large congregation. The Rev. Evan Evans conducted the service and was assisted by' the Rev. Oswald Williams. Brondeifi. The former nreached from J. Ki TI <7Q 17, 18 and 22. Mrs Evans. Cartref, nresidp(J at. the organ and played the Dead March.

Advertising

KHEW^M-KIDNFY TROUBLE FREE TRE T MEN r Rheumatism is due to uric acid crystals in the joints and muscles, the result of excessive uric acid in the system that the kidneys failed to remove as nature in- tended. and this acid is also the cause of backache, lumbago, sciatica, gout, urinary trouble, stone, gravel, dropsy. To prove Estora Tablets are the successful treat- ment for such complaints one full box of forty tablets will be-sent to readers of the "Cambrian News" on receipt of this notice and 3d. in stamps to cover postage, packing, etc. Sold by chemists, Is. 3d. per box of 40 tablets, or six boxes for 6s. 9d. Aberystwyth agent: Boots. Cash Chemists. I'or full box sample address, Estora Co.. 132, Charing Cross-road, London, W.O. c964 I PARIS HOUSE, DOLQELLEY. j Replete with Splendid Values." | We stock Blouses that adorn as well as clothe, and are perfect in every detail for present wear. COME, CONSIDER, CRITICISE, AND COMPARE. I MEREDITH'S, DOLGELLEY. J ————■—i——

CWM MERFYN

CWM MERFYN. PREACHING SERVICES. On August 8th and 9th the Congregational and the Calvinistic Methodist churches held special preaching services at the CNi-ni, Merfyn uniting to celebrate the commence- ment of their churches fifty years ago. The preachers were the Revs. J. J. Williams (C.), Tabernacle, Morriston, and W. Ll. Llovd, Anglesey, a chaplain at Kinmel Park. All the services were held in the I open air. except that on Wednesday morn- ing, which was held at the Congregational Chapel. The congregations were large, especially at the last service. Both chruches had appointed three men to give a short history of the churches during the period—viz., Mr. John Nutta.ll, London, and Mr. J. R Jones. Salem to represent the Congrega-tionalists. and Mr. William Evans, Ponterwyd, the Calvinistic Metho- dists. The three historians did their work to the satisfaction of all. The preaching to the satisfaction of all. The preaching was of a high order. The meetings were conducted by the Revs. LI Morgan (C.), Salem Coedgruffydd- Jones (M.C.), Penygarn, Bow Street The singing by Mr. John James Lletvspence, and Mr. James Davies was appreciated. The Misses Edwards and Williams presided at the organ. vote of condolence was passed with the Rev. J. Griffiths (M.C.)~, the pastor, in his illness. A collection was made in the evening service towards the hospital for the invalided soldiers. The services were introduced by the ministers officiating and Mr. Owen James (C.S.), Peneoed.

No title

The crew of the schooner. "King's Hill," from Teignmouth to Runcorn with a cargo of .clay, were landed at Holyhead on Friday. The vessel was sunk in collision with an unknown steamer six miles west of Carnarvon Bay lightship.

Advertising

ABERYSTWYTH MOTOR COMPANY, Queen's Road. THE AUTHORISED AGENTS FOR FORD CARS. COMPLETE STOCK OF SPARE PARTS. BUY YOUR FORD from the AUTHORISED AGENTS. Touring Car £ 135; Delivery Van £ 130; Two-Seater, £125. dl53 J. VEAREY, 17, Northgate Street, ABERYSTWYTH, Have FRESH SUPPLIES of I Fruit, Flowers and Vegetables n and Home-Grown Tomatoes EVERY MORNING FROM OUR OWN GARDENS. Mr. George A. Harding. DENTAL SURGFRY, 41, Marine Terrace, ABERYSTWYTH. Attends 1st and 3rd Wednesdays in each month at Mrs Jones, Prospect House, 7, Portland-place, Aben-ayron. Large Selection of NEW and SECOND-HAND BATH CHAIRS, PUSH CHAIRS, AND FURNITURE FOR HIRE. J. G. STYLES. Stores: 10, Terrace Road, nr. Station. Large Stores 4, Queen St., Aberystwyth 0-. Hotel Gwalia, Upper Woburn Place, LONDON, W 0 CENTRALLY SITUATED. within 5 minutes walk of Euston Station and 20 minutes from Paddington Station by under- ground to Gower-street Station). 130 Rooms. Luxuriously Furnished. Passenger Lift to all floors. Bed, Breakf,st, Morning Batn, and Atten dance. 5s. each person. Te'egraphic address: Gwaliatel, London.' Telephone: 3648 Central. m734 Managing Director, JOHN JENKINS -NEW- St. David's Hotel, HARLEOH. 1 Close to famous Links and Seashore. Garage, Inspection Pit, Stables. Billiards, Excellent Cuisine, Write for descriptive booklet. Finest Sea and Mountain Views. g855 AF7ES PIE* ) Shaftesbury Temperance Hotel. I MOUNT PLEASANT, LIVERPOOL. About Five minutes' walk from Lime Street and Central Stations. Mount Pleasant Cars from Landing Stage Stop at the Door. Telegrams "Shaftesbury Hotel, Liverpool." Homb-like and Moderate. Welsh spoken EDUCATION. ABERYSTWYTH GRAMMAR SCHOOL. Headmaster: R. A. POPE, M.A., formerly Classical Scholar of Sidney Sussex College, Cambridge, and Assistant Master at 'Shrewsbury Schooi. For Boys from 7—14 years of age. For prospectus and terms, apply Elm 1 Tree-avenue. d88 ¡ Caerleon House, ABERYSTWYTH. Collegiate School for Girls. ALSO KINDERGARTEN. RECOGNISED. Principal: Mrs KUSSEI/L DAVIS. PUPILS PREPARED. for London and Welsh Matriculation Cambridge Local, Associated Board of RoyaJ Academy of Music and POYH College of Music, Trinity College -.n other examinations. Physical Training, Hockoy and T'on u ix The Oldest Billpostinp Establishment in the Town and District.; JOHN LLOYD & SONS Town Criers, Billposters and Distributors, Having the largest number of most prominent Posting Stations in all parts of Aberystwyth and District, they are able to take large contractti of every description. OVER 100 STATIONS IN TOWN AND DISTRICT Official Billposters to the Town and County Councils. G.W.R. Co.. Cambrian Railway Co., all the Auctioneers of the Town and District, and other public bodies. Address—TRINITY RD.. ABERYSTWYTH AGRICULTURAL SEEDS TURNIP— Green Globe, Yellww Aberdeen. SWEDE- Kangaroo, Lord Derby. Elephant. G. Wilkinson &ASon, SEEDSMEN, ABERYSTWYTH Telephone 88. HAVE YOU SENT YOUR SOLDIER A BOX OF CIGARETTES THIS WEEK Recollect that our price for GOLD FLAKE CIGARETTES is 50 for 1/3 and 100 for 2/6. Our famous Egyptian, Havanna, Russian and Virginia Blended Cigarettes we will forward carriage paid to any part for 2/8 per 100, and also Gold Flake. Cash with order. Blends also sold at our premises in Terrace Road, at 71d. per packet of 25. UfNKV LONGLEY, Tobacconist, TERRACE ROAD, ABBRYSTW XTH Scientific Sight-Testing and Frame Pitting Qualified Sight-Testing Optician. i *'v u Jr- ,f: S' ¥ O" 1 W. MIALL J)i1 I M.P.S I Pharmaoeutioal Chemist ] Fellow of the Worshipful Company Spectacle Makers, and of the Institu i S Ophthalmic Opticians. 33, TERRACE RD., ABERYSTWYTH FAIRBOURNE, S.O. THE NEW SEASIDE RESORT Merionethshire, N. Wales. YNYSFAIG HALL HOTEL, (Opposite Barmouth). Attructions-Sea Bathing, Boating, Golf, Tennis and Croquet. EallY Ascent to CADER IDRIS. Golf Links close to the Hotel. Trout Fishing (Lakes *nd Streams). Good Sea Fishing—'Bass, Plaice, Mackerel, etc. Good Rough Shooting and Wild Fowling free. Boarding Terms from 42s. per week. Accommodation for Motorists. Terms-Saturday to Monday. 18s. inclusive. Telegrams-Hornby, Fairbourne. 294 HARRY H. HORNBY, Proprietor. Mr. JAMES REES, Dental Surgery, ..t5 30, Alexandra Road, ABERYSTWYTH. (Same Street as Railway Station) ATTENDS PERSONALLY. TREGARON, 1st and last Tuesdays in each month. LAMPETER,2nd and 4th Fridays in each month. LLANRHYSTYD, 3rd Wednesday, hours 10 to 11-30 a.m. Also 1st. 2nd, 3rd and 4th Fridays in each month, hours 10 to 11 a.m. LLANON,3rd Wednesday, 11-30 to 1. Also 1st, 2nd, 3rd and 4th Fridays in each month,hours 11 to 12. ABERAYRoN, 3rd Wednesday, hours 1-30 to 3-30. Also 1st, 2nd, 3rd and 4th Fridays in each month, at Ben Davies, Hairdresser, AlbaD Square, or by appointment, hours 12 to 1. LLANARTH, 1st and 3rd Fridays iu each month NEW QUAY, 1st and 3rd Fridays in each month. MACHYNLLETH,lst, 2nd and 4th Wednesdays.in each month, at Mrs Trevor Jones, Arosta, Railway Terrace. Music. Mr. J. Chas. McLean, F.RC.O. (Formerly pupil of Sir Walter Parratt and Sir Frederick Bridge, etc., at the Royal College of Music, London). Lessons in Organ, Piano, hinging & Theory PORTMADOC, ABERDOVEY, and MACHYNLLETH visited during the wek Parkhill, Buarth-road, Aberystwyth. Mr. Charles Panchcn, Organist and Choirmaster, St. Michael's Parish Church, Aberystwyth Hon Local Examiner (Scholarship) R.C.M. receives pupils for SINGING, ORGAN, PIANOFORTE, FLUTE & HARMONY. 20, New Street. Aberystwyth. Education. MEITHRINFA, rrcparatory School for Boyst NORTH ROAD, ABERYSTWYTH. Principal Miss TROTTER. Boarders received. Prospectus on application. Arthur C. Edwards, MUS. BAC. (Oxon.), F.R.C.O., Organist and Choirmaster of Holy TrinUy Church, Sometime Deputy Organist of Llandaf Gaihedral, gives lessons in ORGAN, PIANOFORTE, SINGING (Ladies or Boys' voices), and all branches .,f Musica Theory. Pupils prepared for Examinationsl For terms apply at Clyde House, Queen's- road, Aberystwyth, Mr Edwards visits Lampeter on Friday. BARMOUTH. COUNTY SCHOOL, BARMOUTH. Headmaster: EDMUND D. JONES, M.A. Staff: JOHN LLOYD, M.A. W. A. BEDDOWS, RSc. W. B. WILLIAMS, B.Sc. Miss L. M. M. AD M. M.A. (Se-iior Mistress. Miss MARY DAVIES, B.A. Visiting Teachers in Drawing au(< Painting, Cookery, Shorthand, and Music. Prospectuses, etc., on application to R. LLEWELYN OWEN, Clerk. The County School, DOLGELLEY. (The Dolgelley Grammar School) Dr. Ellis' Endowment, A.D. IMiS, Boarding & Day School for Boys Excellent General Education and Training provided, with special preparation for the Univermies. the Civil Service, and Commerce. Boarders received at the Heaamacter's House. For Prospectus, Fees, etc., aroply to the H..<1mAt,e pro Willi ams' Schooi, DOLGELLEY. Endowed High School for Girls. (Boarders and Day Pupils). Preparation for the Central Welsh Board. Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation and University Scholar- ships. There are three leaving Examinations ten- able at places of Higher Education, which are awarded annually upon the result of the year's work. The Buildings and Grounds are excellently adapted to secure the health and comfort of the girls. A large new wing was erected in 1910 to meet h e demand for increased accommodation. TENNIS. HOCKEY. NETBALL. BADMINTON. Fees :—Boarding, A:27 10s. per annum Tuition, £5 fis. For Prospectus, apply to the Headmistress or to D. Oswald Davies, Solicitor, Dolgelley, Clerkto the Governors. Towyn County School THE SCHOOL BUILDINGS are large and commodious and include the ordinary Class Rooms, Music Rooms, excellently- equipped Chemical and Physical Laboratories, Science Lecture Room, Workshop, Kitchen, and Laundry. The Headmaster's House is specially arranged for the accommodation of Boarders, also arrangements are made with one of the Masters for the accommodation of Girl Boarders Pupils are prepared for the Universities, Profession and Commercial life. SUCCESSES DURING 1911. London Inter B.Sc. London Matriculation 4 Wales Matriculation 6 College of Preceptors, Medical Prel. i Central Welsh Board. Honours Certificate Higher Certificate 1 Senior Certificate 11 Junior Certificate 19 Pitman's Shorthand, Advanced Grade 1 Pitman's Elementary I Associated Board of R.A.M. and R.C.M. Higher Division 1 Lower Division 9 Trinity College of London. Junior Division Preparatory i Rendel Exhibition, £10. County Exhibi- tion, CIO. Entrance Scholarship into Cardiff University, X15. During the last thirteen years, scholarships to the value of £ 8,645 have been gained by pupils direct from the School. For Prospectus, Boarding Fees, etc., app to the Headmaster, or to F. J. EVANS, Towyn. Clerk to the Governors. STEAM LAUNDRY, ABERYSTWYTH. B. JOisTES BEGS to inform his numerous Customers that owing to the increase of business he has put down additional NEW AND MODERN MACHINERY to enable him to execute all orders with promptn es and despatch, and hopes to still merit your esteemed patronage and support. HOTELS AND PUBLIC INSTITUTIONS SPECIALLY CATERED FOR. SHIRTS AND COLLARS A SPECIALITY. All Goods Collected and Delivered Free of Charge Send a Postcard and the Van will call. Particulars and Pricep on application.