Collection Title: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 16 of 16
Full Screen
1 article on this page
Advertising

TftE WELSH REMEDY. RELIEF FROM I O'WSEQ'C ^mNUTEsl Af ltd u ,#,a I for Asthma ■ for Broachitls I for Hoarse >ess 9 CmiPU lorS?S3» I 1 | 3 | I 2 rf ior Sore Throat 99 V U 1 I Soothing R Ni ariiis the Chest B the Phlegm W for S ngt:rs at M »«!•»•«*■ f for Public Speakers s MMlUliE.H9LTE*| HUGH DAVIE8, jf CoemilIL, MACHYNLLEThc r;=- ..} HUCî-H DAVIES'S It t ixr u tt UUUGll MIXTURE. PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PBSWCB Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM- REIG. AT ANHWYLDERAU Y FREST Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. Nid rhai^i^DAYIES'S "COUGH MIXTURE" wrth ganmoliaeth—y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddau, ac y mae perchenog, drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mae yn cael ei gyunabod fel darganfydd- iad gwerthfawr at yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad, ac yn gwneyd eu gorea i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddef Ni raid cymeryd and UN DOSE ea pron ei ddylanwad uniongyrchol yn rhyddhau y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu y Frest, gan weithio bob Anwyd a Chrygni ymaith. N J raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswch ond goialu fod poteLaid o DAVIES'S "COUGH MIXTURE" yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at koll anhwylderau y Gwddi a'r Frelt, oe bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law SARZINE BLOOD MIXTURE, —7>»* T' ¥ 5L 1 CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr byn y mae y Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, < dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth. fel yr Yankee Patent Medicine; ond 008 blinir chwi gan -groen afiach, ysfa. pimples, toriad alias, scurvey doluriau. penddynod. etc., yn tarddu o waed drwg ac trnnhnr, mynwch botelaid 0" Sanine BlON' Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, is i|c a M. 6c y botel, nett gyda 1C. at y cludiad yo ychwAaegol, oddiwrth y perchenog- Wr HUGH OA VIES, CHEMIST, MACHYNLLETH iBiiriiiiiiiiiiiiiirtfemti THE REAL WELSH CURE Ug HAYHAtfsl BALSAM 1 IWELLHA K BESWCH ac ANW VD M Amhrisiadwy gyda phlant. Bfa GAN OLL FFERYLLWYR A GROSERSJB||1 Beiblati Cymraeg GYDAG ENWAU Y LLYFRAU WEDI EU TORRI AR Y DALENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Corners, Red under Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nonpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo. gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau 5 6 a Chynorthwy'r athraw 7 6 Gyda'r POst-4c. yn rhagor. Mae rhwymiad y rhai uchod yn nodedig o hardd, ac amhosibl cael anrheg well. Gwerthir pob math o Feiblau Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. Gyda holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn llythyren goch; French Morocco, round corn- ers, red under -o,d -2s. 6c. eto Yapp 3s. eto, Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 3s. 6c., postage 4c. E. W. EVANS, < CYMRO OFFICE, DOLGELLEY X Stop one Moment. X OH, DEAR DOCTOR, MUST MY DAELING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE. BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONE Y. WHAT IT IS! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per. fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and iliings. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2s. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHIILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly! Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol: Llawer o ddiolch am y Balsam of Honey;, teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (' re- laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. —Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llundain. I consider I have aerived considerable benefit from the use of your marvellous remedy—"Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. From Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. Dear Sir,—It gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your Balsam of Honey' on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I, can vnture to express an opinion as to its effect in securing for the throat freedom of action and flexibility." jI Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. I INDIVIDUAL Communion Cups. I FOR LIST OF I 6 Patent 9 Ideal Outfits and Sameles on Approval (CARRIAGE FREE), Write to THE MAKERS- Townshend's Ltd., Ernest St., Birmingham. WAR CRISIS.—Will you shew your Patriot- sm by stading your order to keep our Workpeople going ? Ml III f FFI8IGORA Registered Trade Mark (Nid oes up yn 'genuine' hebddo). DVMA Y FFDDY&INIAETB ORBU A DlOGELAr AT DDIFFYG TREULIAD YN FT WAHANOL FFURFIAU. TESTIMONIAL.—" Ffynongroew, Mostyn."—Yi wyf yn cael fy mlino yn fawr gan Ddiffyg Treuliad. Cyngbora cyfaill i'r hwn sydd wedi cael ei lwyr wella gan eich FFISIGORA fi anfon am botel o hono. Byddwch cystal ac anfon potel fawr mor fuan ag sydd modd. Amgauaf P.O. am 3s. Mewn potelau (cludiad rhad) is. 3c. a 3s. eddi. vrth THE CHIEF CHEMIST, "FFISIGORA" WORKS, ABERGELE ————————————' NORTHERN ASSURANCE COMPANY LTD. TAN BYWYD DAMWAIN TY-DORIAD o Swyddfa Liverpool a GcVledd Cymru: 5,1 ithebarn St., Liverpool O Trysotfa (1913) 189253,000. At y Cyhoedd, Mae'n dra pwysig fod arian wedi eu crynhoi ar ol blynyddoedd o lafur caled, yn oael eu gosod ar log mewn man diogel: fod y Hog amynt i'w cael yn gyson a phrydlon ac hefyd fod yn hawdd i'r perch- enog eu cael allan ar fyr rybudd. Mae Oymdoiihas Adeiiadv BarhaoS Olan- dwr, Ahertawe. (The Lander« Permanent Building Seciety). yr hon a sefydlwyd agos i 50 ml. yn ol, yn barod i sicrhau y pethau uchod. Derbynir symiau o £5 ac uchod am 3} 0/0, a symiau o £ 50 ac uchod am 4 0/0 a 4^ 0/0. Nid yw y Gymdeithas hon yn gosod arian ar antur, ond yn unig mewn tai a thiroedd (Freehold and Leasehold). Mae g-an y Gymdeithas gronfa gref ac yn agos i 625,000 uwchlaw gwerth yr amodysgrifau mewn llaw. Mae'n ddiogelwch rhoddi arian yng ngofal Cym- deithasau fel hon nac yn unrhyw 'Stocks' neu 'Shares.' Telir yr arian benthyg yn ol i'w perch- enog ar y rhybudd byraf a danfonir y llog allan bob chwe mis, ar y dydd cyntaf o Fai a'r dydd cyntaf o Tachwedd. Mae'r Gymdeithas yn gyntaf oll yn gyfrifol i'r rhai hynny sydd wedi rhoi eu harian ar log. Ed- rychir i fewn i'w gweithrediadau gyda'r mahylwch mwyaf a llywodraethir hi gyda gofal arbennig. Gellir cael pob gwybodaeth pellach gan yr Ysgrif- ennydd, Mr. David Roberts, Incorporated Account- ant, 19, Heathfield Street, Swansea. PROGRAMS SOL-FFA. Cyn rhoddi archeb anfonweh y manylion i Swydd- fa y CYMRO, Dolgelley, lie yr argreffir mwy o brog-rams cymanfaoedd canu nag mewn un swyddfa arall yng Nghymra. ARGRAFFWYD GAN^E, W. EVANS, YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGELLAU.