Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 15 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

*11 I MAE GRIFFITH JONESi I -& CO. ==== I t CAERNARFON, BANGOR A PHWLLHELI. I V ? ? I YN RHODDI QWAHODDIAD I' J J HOLL DDARLLENWYR $ I ?Y GOLEUAD" f I$ ? I DALU YMWELIAD BUAN J I A'U SHOWROOMS, I PA RAI YN DDIBETRUS YDYNT YB f I HELAETHAF AC EANCAF YN NCHYMRU ■ I I — |. ? i E&MWYNIDDYNTGAEL6WELEDPROSTYN? eu hunainy I BARQEINION DIGYFFELYB ? ? ——————— CYHYOR GENYM MEWN POB MATH 0 —————— £ 4D d I F h. J «.. ??Di/ovdUrie?fln U ? U FAuUr?nUiLs"h!ii'LnUg ? ???m???! fDodrefn a Fur"ui_gk_ I?osmesgery | ? ? f  W. WILLIAMS JONES, I JEWELLER & OPTICIAN, BANGOR STREET, CARNARVON. LARGE ASSORTMENT OF LADIES' AND GENTS GOLD AND SILVER WATCHES, SPECTACLES AND EYE GLASSES. r WE KEEP THE VERY BEST IN THE OPTICAL LINE. A HANDSOME SELECTION OF JEWELLERY AGENT FOR ROYAL WORCESTER & COSS CHINA. CLAWDD TERFYN. 1s. 64. TRWY'R POST K 8a. CYFROL 0 STRAEON A DARLUNIAU o waith R. DEWI WILLIAMS. l'W GAEL 0 MORANEDD, PENMAENMAWR, NEU TRWY'R LLYFRWERTHWYR, SYR HENRY JONES:Ewch -rha.coch fy nghy- faill; nid bychan yn ddiddadl yw eich gallu cliwi. Y mae'n d'da gan fy nghalon i glywed fod y llyfr yn gwerthu cystal. Pe bae copi o hono ar bob aelwyd yng Ngliymru ni byddai hyny yn fwy nag a haedda; a byd'dai'r ael- wyd yn gyfoetlioeach dedwyddiach o'i feddu. HEALTH, STRENGTH & ENERGY. Tonic Elixir Compound Composed of PHOSPHOROUS— FOR THE BRAIN. QUININE— FOR THE NERVES. STEEL- FOR THE BLOOD. YUX VOMICA— FOR THE STOMACH. A Reliable Pharmaceutical Preparation. A RAPID RESTORATIVE IN FATIGUE, LOSS OF APPETITE AND NERVOUS COMPLAINTS. Sold in Bottles at One is-hilling and one Shilling and Nine Pence each—per post Threepence extra Prepared and Sold by- J. FRANCIS, PHARMACIST, THE PHARMACY, CARNARVON. J. TUDOR OWEN. A.R.C.M. (PENCERDD MEIRION). (Late Pupil of Signor Alberto Randegger,) London). Arweinydd Cymdeithas Gorawl a Chor Moibion,Blaenau Ffestiniog. iBeirniad Cerddorol ac Arweinydd Cyman- faoedd Canu. 9, CHURCH STREET, BLAENAU FFESTINIOG. I SHBlISHED OVER 90 YEAIIS. WELCH & CO., JEWELLERS, BANGOR, N. WALES. WE HOLD A LARGE STOCK OF fjEWELLERY & SILVERWARE SOMETHING DIFFERENT IN STYLE AND QUALITY THAN IS FOUND IN OTHER SHOPS ;j J; .J A LARGE ASSORTMENT OF I Dress and Engagement Rings ALWAYS KEPT IN STOCK. Telephony 104. LLESTRI CYMUNDEB UNIGOL. DALIER SYLW.—Ceir pob man- ylion ynghylch yr uchod gan y Llyfrfa. LLYFR TONAU NEWYDD. PERORYDD YR YSGOL SUL SEF DETHOLMD 0 ODONAU, SALM-DONAU ac ANTHEMAU, at wasanaeth Ysgolion Sab- bothol a'r Band of Hope a'r Gynulleidfa. Wedi en casglu a'u trefnu gan J. T. REES, MUS. BAC., BOW ST Cyhoeddedig gan y Cyfundeb. Rhan I. a II. yn barod yn y Solffa. PRIS-DWY CEINIOG Y RHAN. D.S.—Bydd y llyfr—yri y Ddau Nodianl-allan o'r wasg yn fuan. CADW DY HUN YN IACH Uhan XVIII. o'r Gyfres Wen. Gan Dr. Collins Lewis, Abertawe. PRIS-CEINIOC. KHASI FOLK LORE. (Y Gyfres Genhadol). Gan Mrs. John Roberts. PRIS MEWN AMLEN, 6c. LLIAN HARDD, 1.. I'w cael gan D. O'Brien Owen, Caernarfon.