Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

LLYFRFA'R GYFUNDEB, BARCEINION MEWN LLYFRAU. Gvwerthir yr ychydig sydd yn weddill o'r klyfrau isod am bris grostyngroi. YR EPISTOL AT Y GALATIAID, gan y Proff. Ifugh Williams, D.D., Is. 6c. am 9c., cludiad 3e. XiLYFR Y BARNWYR, gan y Parch. W. R. Jones (Goleufryn), Is. 3c. am 7c., cludiad 3c. LLYFR Y SAL-,NIAU,(I-XLT), gan y Parehn. J. M oi-r i s, N A. 2s. a.'ll Is., Hughes, M.A., a R. E. Morris, M.A., 2s. am Is., cludiad 3c. YR EPISTOLAU BUGEILIOL, gan y Parch. W. James, D.D., Is. Gc. am 9c., cludiad Sc. YR EFBNGYL YN OL MATTHEW, gan y Parch. W. J. Williams, Cyf. I, Is. 6c. am 9c., clud- iad 3e. Eto. Cvf. IT, Is. 6c. am 9c., cludiad 3c. YR EFEGYL YN OL LUC, gan y Parch. LJew- elyn Edwards, M.A., Cyfrol 1, Is. Cc. am ge., clud- iad 3c. Eto, Cvfrol II, Is. 6c. am 9c., cludiad 3c. LLYFR 1. BRENHINOEDD, gan y Parch. T. James, M.A., IJandyssul, Is. 3?. am 7c., cludiad 2c. James, EPISTOL AT Y RIIUFEI?IAID, gan y Parch. D. Roberts, Cyfrol I., Is. 6c. am 9c., clad- iad 3c. Etc. Cvfrol IT.. Is. 6(,. am 9c., cludiad Sc. EPISTOLAU PETR, gan y Parch. Griffith Ellis, M.A., 2s. am 19. cludiad .3,- YR EPISTOL AT YR EPIIESIAID, gan y Parch. Edwin Williams, M.A., Is. 6c. am 9c., clud- iad 3c. LLAWLYFR AR BABYDDIAETH, gan Dr. Wright, Is. am 6c.. eltidiid -2c. WEriPghItS, TOLAU IOAN, gan y Parch. Hugh Wil- liams. Amlwch, 2s. 6c. am Is. 3c, cludiad Sc. THE SACRED BOOKS OF THE OLD TESTA- MENT, (Davies' Lecture), by the Rev. Edwin Williams. M.A., 38. 6e. am Is. 6c, cludiad 4c. THE HOLY SPIRIT (Davies' Lecture) by the Rev. T. J. Wheldon, B.A., 3s. 6c. am Is. 6c, clud- iad 4c. Y SYCHED AM DDUW (Darlith Davies), gan y Parch. G. Ellis, M. A., 2s. 6c. am Is. 3c., cludiad 3c. P RE G ETH A U' R PAUGH. THOMAS REES, D.D., Cefncoedeymer, 3s. 6c. am Is. 6c., cludiad 4c. D.D GYMDEITHASFA. gan Mi, Edward Jones, D.D GYMDEITHASFA. gan Mr. Edward Jones, Bangor, Ee. 6c. am 2s. 6e, cludiad 5c. LL Y FRY DDI AE TII Y CYMRY, gan Gwilym Lleyn, 15s. am 5s. Sc., cludiad 6c. BIO GRAPHIC AIL DICTIONARY, by the Rev. Joseph. Evans, 3s. 6c am 2s., cludiad 4c. YR YSGOL SABBOTIIOL. gan Mr. Edward Jones, Bangor, 2s. am 6c., cludiad 4c. CO vi A X T Y PARCH. THOMAS JONES, DINBYCH, gan y Parch. Jonathan Jones, 6s. am 2s. 6c., cludiad 5c. 2s. B6YcW., YD A I.LYTHYRAU'R PARCH. LEWIS EDWARDS, D.D., gan y Prif-athraw T. Charles Edwards, D.D., lis. 6c. am 3s. 9c., cludiad 6c. COFIANT A PHREGETHAU'R PARCH. JOHN HUGHES. D.D., gan v Parch. John Wil- Hams, Brvnsiencvn, 7s. 6c. am 2s. 8c.. cludiad 5c. LLAWLYFR "AR ACTAU YR APOtSTOLION, gan y Parch. J. Morgan Jones, Cyfrol I., Is. 3c. am 8c.. cludiad Sc. Eto, Cvfrol II.. Is. 3c. am Sc., cludiad 3c. COFIANT Y PARCH.. EVAN HARRIS, gan y Parch. Thomas Levi. Is. 6c. am 9c.. cludiad 3c. CA'NWYLL Y CYMRY, can Vicar Prichard, Llanvmddvfri, Is. am 6c.. cludiad 2c. GWEiTTHIAU'R PARCH. W. WILLIAMS, PANTYCELYN, Cyfrol 11., 8s. 6c. am 2s., clud- iad, 5c. TELERAU. 1.—-Disgwylir arir.n gyda phob archeb. 2.-Y prvnwr i dalu'r cludiad. 3.—Dy]id nodi'r cyfeiriad vn 11 awn ac eglur. an hefyd nod pa un ai gyda'r rheilffordd, gan roddi enw'r -Orsaf agosaf, ynte gyd..i,'r, vost y disgwylir y Ilyfrau. Gp gyaa'r i)ost, dvlid amgau stamps i dalu'r cludiad; ac os bvdd arian yn weddill, dych- welir y cyfryyv gyda'r Ilyfrau. 4.—Gan na ehymerir yn ol unrhvw lyfrau fyddont' Iteb eu gwerthu, nis gellir anfon Ilyfrau on sale or return. Archebiou a thaliadau i'w hanfon i'r Grorttchwyl- iwr:—D. O'Brien Owen. Caernarfon. Telegraphic Address: GWALIATEL," London. Telephone Nos. 5010 & 5011 Citv. HOTEL GWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON, W.C. CENTRALLY SITUATED. (Within 5 minutes' walk of Euston Station and 20 minutes' from Paddington by Underground Railway to Gower Street Station). LED, BREAKFAST, BATH & ATTENDANCE, 5s. EACH PERSON. I ? LUXURIOUSLY FUR??HEB. Passengers lift to all floors. Fireproof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. Cysur Cartref i Gymry pan yn Llundain." BINGHAM PRIVATE- HOTEL, 5, SOUTHAMPTON BUILDINGS, OR 63, CHANCERY lANE, HOlBORN, (Opposite Chancery Lana Tube Station). Tli « superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business or Pleasure, and is under the personal supervision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Gent.ral for Law Courts, C:ty, West End'. and all parts of London. Special Feature.—Quietness, Home Comforts, Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate, charges. Special erm-, to Ministers. Electric Light Throughout. Night Porter. Telegrams.—Alcoves, London. Te;(;phone.-422 Central. Patronized and Highly Recommended by Leading Welsh Ministers. A HOME FIIOM HOME. CARTREF ODDI, CARTREF.  D. J. TRU SCOTT, (PANT-Y-CELYN HOUSE), 87, Marylands Road, Paddington, LONDON, W. Moderate Charges. Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station. Fare by Bus Id., by Cab Is. Telephone No. 7087, P.O., Hampstead. ROWLANDS' GWALIA TEMPERANCE HOTEL, 61, MOUNT PLEASANT, LIVERPOOL Alao Bangor, BftstHaam ttul Llangefni. HOME COMFORTS. MODERATE CHARGES, v DANIEL'S PRIVATE HOTEL 9 & 10, THAVIES INN, K0LB0RN CIRCUS, LONDON, E.S. (Established over 50 years). The above well known 'Private Hotel' continues under the management of the Proprietor and his niece, MISS DAVIES, who has had g-everal years' experience in the: work. Whilst thanking our numerous friends and patrons for their long-continued support', it is Hoped, I y constant attention to their comforts together with moderate chargas to deserve the continuance of their patronage. The situation is most central and convenient, having frequent facilities by Bus Tram, Car, Electric Rail way, &c., to all parts of the. Metropolis. NIGHT PORTER IN ATTENDANCE. Telegrams—"Daniel, Thaves Inn, London." E. DANIEL, Proprietor. YMWELWYR A PHWLLHELI BWVDYDD BLARFS, LLETTY CYSURUS. TELERAU RIIESYMOL. GwaEia Restaurant, Pwllheli. Mae y Stfydliad uchod wedi myned dan ajgyweir. iadau enfawr yn ddiweddar, ac v mae yno gyfleusdeirau nrbenisr i gael pnb math o fwydydtt a danieithion ar fyr rybudd. Rhoddir te'.erau arbenig i gwmniau yn treullo eu | gwyiiau yno. Ymofyn-tr a Mrs. Walas Thomas. -¥ CYMDEiTHAS YSWIRIDL Y < METHODISTIAID CALFINAiDD. Yn unol a phenderfyniad y Gvmanfa GyftredinoL yn Nhrefnowydd Meiiefin 10—i 3, 1912,. ffurfiwrdN y Gymdeithas yn ddioed, a chymeradwy wyd hi gan y Dirprwywyr Iaehyd Cenedlaethol Cymru ar y 27 o Fehefin, 1912. Prif Swyddfa— 34, QUEEN STREET, CAERDYDD. Ysgrifenyddion— I'r De: THOS. THOMAS, o'r Brif Swyddfa. I'r Gogledd Parch. W. W, LLOYD, 22, Castle Square1, Carnarvon.. Trysor yddion- I'r De: Mr. EDWARD JENKINS, J.P., 154, Cathedral Road, Caerdycid. I I'r Gogledd: Mr. J. DAVIES, Muriau, Bont- rieni-ydd, Caernarfon. Bydd yn dda gan yr ysgrifenyddion ystyried pob cais am aelodaeth, ac ateb unrhyw ymofyniadaii anfonir iddynt. Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwahanol eglwysi i gyffyrddiad a'r aelodau yn eu symudiad o Ie i le, yr liyn sydd yn bwysig iawn. THOS. THOMAS, Ysgrifenydd. BASAR GYMREIG WOLVERHAMPTON. Oedd i'r chyual Hydref SO, 21, 22, 1914. Drwg iiwn gan. y Pwyllgor hyisbysu eu bod, o' herwydd y rhyfel bresennol, wedi bod dan orfoil i ohirio y Biisar uchod hyd ryw ains.ir a KOii? "kI.