Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

CADW DY HUN YN IACH Rhan XVII. o'r Gyfres Wen. Can Dr. Collins Lewis, Abertawe. PRtS—CE!NtOO. KHASI FOLK LORE. (YGyfr.esGenhadol). Gan Mrs. John Roberta. PIRIS MEWN AMLEN, 60. LLtAM HAROD. I& TEYRNAS DDUW YN YR HEN DESTAMENT. (Darlith Davies). Gan y diweddar Barch. W. J. WtL.L!AMS. HtRWAEM. PRIS-2s 60 Y BEIBL _GWREIDDIOL. Gan y Parch. John Pfitchard, M A ,B D Hanberis, LHan,—Pris, l's. Y BEIBL A, BEIRNIAD- AETH YR OES. Gan y Parch. J. OWEM JOMES, !Et.A.. BALA, LHan,—3s. 6c. LLYER IHEOLA UR CYFUNDEB. Y GYMANFA GYPFREDJNOL A'R DDWY GYMDEITHASFA. ARGRAPHIAD XEWYDD 1915. Uian Ystwyth,—Pris, 6e. LLYFR TONAU NEWYDD. PERORYDD YU YSGOL SUL. SEE DETHOLIAD 0 DO.NAU, SALM-DONAU ac ATHEMAU, at wasanaeth YsgoHon Sab- bcthoi a/r Band of Hope s.'r Gynulleidfa. Wedi eu casglu a'u trefnu ga.n \oil. T. Rees, Mus. Bac., Bow St. ("yiiopddedig gan y Cyfundeb. 'Rhan 1. a II. ynbarodynySolSa,III.alV. PRIS-DWY CEtNtOQ V RHAN. D.S.—Bydd y l1yfr-J/n y ZM