Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 15 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

? ?LYFRAU ?- CLIRIO ALLAr Y STOC P Asian Isel. 0 Cylle Eithriadol. .18. 1 CYMRU. Yn Hanesyddol, P,arthedigol, a a IIJywgraphyddoJ. Gan y Parch. Owen ø g Jones, Llandudno. Cyfrol I., haner rhwym, II II newii cyilvvr dla. 7s. 6ch. it a Y GWLADGARWR. 1834—Mawrth hyd I Rha". 1835-lona,wr hvd Taeh. Y ddwy a JL.Gyfrol yn un llyfr, rhwym mewn llian. 38.1. » 1836, 1837, dwy gyfrol yn un llyfr, yn 3 rhwvm, 4s. I gf TALIESIN. Cyfrol I (1859) mown Ili,an. Q s. Cyfrol 1. II. gyda Thafol y Beirdd, a g mewn un Ilyfr, haiier rhwvm, 4s 6c. ? Y WAWR (1851); Cyfrol I., a dau rifyn SL 9 aa o'r ail Gyfrol, haner rhwym. 3s. ICyfrol L ? e?o,' ?'iewri llian, 2s 6c. (Mewn un G?yfrot"  I LEan, pri-s 2s Oc. s 12 YR MAUL. (Ion., Ebrill, Meh., Goi-p?., ?- Awst. Mcdi. Ilyd.. Tach., Rhag.) 1842. ■ ? —YR ATHRA. W, 1842. lonawr bvd Gor- J"a3 a? phenaf. Y DIWYGHVR. 1842.-(1on.,1 I MawTth, Ebrin. M.ai, M??.. Gorph., Awisti I,. 1J!IiI Medi,) mewn un gyfrol, 2s 6c. 3 YR HAUL. Dwy Gyfrol, 1857 9? 1860. Y ,1 Gyntaf a'r Bedwaredd G fro]. Rhwymiad \J :r Li 3s 6c. iii ? Liian? G-WYLIEDYDD. X.. 1 £ 33. 3s. a Y 'Lh'fr X.. 1?33. 3s. S., YR EURGRAWN WESLEYAIDD. Cyf- i 3 rol 1832. Haner Rhwvm. Is 6c. Eto, vn J8 ? B? un Livfr. 1843, 1844. Saner Rhwym. 3s 6c. a ? JS Y BEIRNIADUR CYMREIG? Cyf. I- I (184.S). Rhwymiad Lledr. 2s 6c. 1 YR ATHRAW. 1838 yn gyflawn; Rhi? B? ?a' Ionawr a Rhagfyr 1836, eto; Rhify? J1 ? Rha?.'vr 1837; Adroddiad Cymdeithas Gen- f ?h? PRIS CYHOEDDEDIG £ s. Gcli. PHIS G O STYKGOL; T R I SWLLT, I Dr\yy post, 3s. 4ch. • ARCHEBION I'W HANFON I SWYDDFA'R GENEDL," CARNARVON. .J j I LIVERPOOL. ]  HUGH vJCfiSS A'R MAB Passenger Agents, SANGORIHOUSE 19 EARLE ST., (St. Paults Sq.) nYMUNW,X hyebysu ein cvd-,genedl f(d t J-?tocvnau i'w cael ?enYf i bob parth o'r ?' bvd oil o' ,lJjnellauaganlyn- i AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, | I PATAGONIA, neu unrhvw bartli arall, am } y pris isaf ymhob dosbartli. Ond enfon giair atom cewch y manyl.on gyda throad y Post. g Yr ydym yma er's 32 mlynedd, ac wecli cael B protiad maith yn yr ameer hwn. Byddwn yn t tierbyn pawb' ar eu glaniad yn y station, yn j gwneyd eu buence, IfloC yn myned a hwy -i'r I llonp;, i'w rhoddi yn y Rooms gy-da'n g.ilydd. Ty fflan a chysurus i'w derbyn am v nos- waith. os bydd eisieu, liefyd i ymwelwyr v a'r dref. CARTREF I'R CYMRY ODDI- CARTREF. a i 10}6 YN UNIG. ^Gallwh gse^ y Be^oneg .lFedaa Aur" hardd hon. trichord ? MawETi. o wneuthuriad Prydeinil wedi ei iianfon i'ch drws yn rhad 0 fewn ychydig oriatl, yn syml wrth d"lu y tali ad cyntaf a 10/6. If Nid v? o bwys pa afferyn sydd arnach ei cisicu, 6 gaiiwn eich cyfien wi am brisiau anarferol o isel alr telerau taliad i gyfarfod mocidion. Dras S \verch £100,000 a Pianos ac Organs i dc-lewis o ayn t. Anfoner am fanylion YN AWR. ORGANS 0 frl- Y MiS. ja. Cyfnewidiwn hen. offerynaufel rhan-daliad, talwn yn | vE* ol gludiadrhilfforàd ein cwsmeriaid. Tiwniwm yn rbad am 12 mis, a rhoddir gwarantiad am 25 mlynedd. aiii List 1NO. I OD  f-  ne  r f y b Anfoner6 n'm ylanC'S DC urgans wya yn y yd. V N AWR am List no. >0 0 156. HIGH STREET, BANGOR.