Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 16 of 16
Full Screen
1 article on this page
Advertising

CYMDEITHAS YSWIRIOL Y METHODISTIAID CAlFINAIDD. Yn unol a pbenderfyniad y Gymanfa Gyffredinol yn Nhrefnevydd Mehefin 10-13, 1912, ffurfiwyd y Gyindeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwywvr Iachyd Cenediaethol Cymra ow y 27 o Fehefin, 1912. Prif Swvddfa— H. QUEEN STREET, CAERDYDD. Y&grifenyddion— I'r De: THOS. THOMAS, o'r Brif Swyddfa. Vr UogLedd: Parch. W. W. LLOYD, 23, Castle Square. Carnarvon. I Trvsorvodion- l'r Da: Mr. EDWARD JENKINS, J.P., 154, Cathedral Road. Caerdydd. l'r Gogiedds Mr. J. DAVIES, Muriau, Bonfc- newydd, Caernarfon. Bydd yn dda gan yr ysgrifenyddion ystyried pob cais am aelodaeth, ac ateb unrhyw ymofyniadau &nfonir iddynt. Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwahanol eglwysi i gyffyrddiad a'r aelodau yn eu symudiad o le i k, yr hyn eydd yn bwysig iawn. THOS. THOMAS, Ysgrifenydd. V. V fCYSUBi < I'R « I C A- 1 M -—- y A TRA MAE CYFFYRIAU ERAILL 0 If WEDI CODI AC EJLWAITH U fj WEDI CILIO O'R GOLWG MAE V V UN D'DARPARIAETH YN EIN X H GWLAD WEDI ICASGLU NERTH H A 0 FLWYDDYN I FLWYDDYN 0. (j AR HYD Y CHWARTER CANRIF H W DIWEDDAF, AC ETO YN PAR- A M HAU I GYNYDDU MEWN I J] GWERTH1ANT A PHOBL- n OGRWYDD, FEL EŒtBYN BY N ii M MAE EI CHYMERIAD WEDI V ? MYNED MOR EANG A GWAR. V V EIDDIAD. PRIN Y MAE EIS- M ? IEU CRYBWYLL MAI Y FEDD- 0 o YGINIAETH Y CYFEIRIR ATI UQ ? YW Y FYD-ENWOG A ll^^l   ? ? Ar werth drwy yr holl fyd adna ? byddm, mewn bJvchau-18. IJc.,  a a 2s. 9c. yr un. Drwy y poet. 141. A M 2c. a 2a. i?'. A PERCHENOGA J. E. GEORGE, M.R.P.SJ ? HIRWAIN, GLAM. H A A PC>XOXOXOXOXOXOX??<>?<>??s?c?c<>?? THE NORTH WALES MUSIC CO., BANGOR. THE OLDEST AND LARGEST PIANO AND MUSIC WAREHOUSE IN NORTH WALES. Sole Agents for the famous "CHAPPELL" Pianos. COLLARD II Pianos, &c., Alexandra Harmoninm and others, as well as several other well-known makers of Pianos. Every Instrument, Guaranteed. E. D. WILLIAMS, Proprietor. INDIVIDUAL I | Communion Cups. | I FOR LIST OF I I I Patent' Ideal Outfits and 1 I iSamples on Approval I I (CARRIAGE FREE), 1 J WRITE TO THE MAKERS- j 1 Townshend Ltd., J S Birmingham. 1 1 WAR CRISIS.—WILL YOU TO-DAY I | SHOW YOUR PATRIOTISM BY SEND- f I ING YOUR ORDER TO KEEP OUR I J WORKPEOPLE GOINGt 1 SUMMER HOLIDAYS. JOHN JONES, SADDLER, COLLAR & HARNESS MAKER, 15. POOL STREET, CARNARVON. Bags and Portmanteaus Great Variety. RELIABLE GOODS. rRHIHH 1 H ? i '????>2?<>x?c??<>?U  Fletchufr, Ltd,, SLATE WORKS, VICTORIA DOCK, CARNAPVON. THE BEST SELECTION OF MEMORIAL STONES IN WALES AT THE MOST REASONABLE PRICES. FIRST CLASS WORKMANSHIP AND FINISH GUARANTEED. ALSO AT Pendrel Monumental Works, Bang-or. J. TUDOR OWEN. A.R.C.M. (PENCERDD MEIRICN). (Lata Pupil of Signor Alberto Randegger, London). Arweinydd Cymdeithas Gorawl a Chdr Meibjoa. Blaenau Ffestiniog. Beirniad Cerddorol ac Arweinydd Cymanfaoedd* Cauu. 9, CHURCH STREET, BLAENAU FFESTINIOG, Argraphwyd droa Gyfundeb y Methodistiaiu^ Calfmaidd gan Thomas Jones; yn Swyddfa'n Welsh National Press Co., Ltd., inevr- Harbour, Caernarfon.