Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 16 of 16
Full Screen
1 article on this page
Advertising

CYSUR I'R I CLA I«• ^x -? TRA MAE CYFFYRAU ERAILL J £ WEDI CODI AC EILWAITH T WIEDI OILIO O'R GOLWG MAE FT UN DDARPARIAETH YN BEN" •FT GWLAD WEDI CASGLU NERTH # 0 FLWYDDYN I FLWYDDYN | £ AR HYD Y CHWARTER CANRIF DIWEDDAF, AC ETO YN PAR-  FT HAU I GYNYDDU MEWN £ J GWERTHIANT A PHOBL- ? OGRWYDD, FEL ERBYN HYN & •FT MAE EI CHYMERIAD WEDI FT MYNED MOR EANG A GWAR- + J EIDDIAD. PRIN Y MAE EIS- ? IEU CRYBWYLL MAI Y FEDD- £ YGINIAETH Y CYFEIRIR ATI YW Y FYD-ENWOG- fctaiMHUki | j'J" t S i «• I Ar werth drwy yr holl fyd adna- 4" byddus, mewn blychau :-ls. 3c., I I a 3A. yr un. Drwy y post,- *jj ? lB. 4c. a 3s. 2c. «jj i ——— !< -? V PERCHENOG £ ? J. E. GEORGE, M.R.P. S., ? HIRWAIN, GLAM. t 2 *X CYMDEITHAS YSWIRIOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Yn unol a. phenderfyniad y Gymanfa Gyffredinol yn Nhrefnewydd, Mehefin 10-13, 1912, ffurfiwyd Cymdeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwywyr Iechyd Cenedlaethol Cymru ar y 27ain o Fehefin, 1912. Swyddfa: Regent Chambers, Wrexham. Ysgrifenvdd Cyffrediiiol: Mr. T. W. Thomas. Ysgrifenvdd Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. Trysorydd: Mr. J. S, Lloyd, Solicitor, Wrexham. Bydd yn dda gan yr Ysgrifenyddion ystyried pob caisam aelndaPth acateb unrhyw ofyniadau anfonir idivnt Gv-neir neb ymdrech i ddwyn y gwahanol pglwysi i gvffyrddiad a'r aelodaa yn en symudiad o le i :e, yr hyn sydd yn bwysig iawn. THOMAS W. THOMAS, Ysgrifenydd. TESTIMONIAL O'R FFOSYDD YN FFRAINC. Ysgrifenna Private J. Davies, 2nd Battalion Royal Welsh Fusiliers (yr hwn sydd yn y rhyfel er y cych- wyn) "EASINE yd'yw y peth goreu a gefais at wella Cur yn y Pen ofnadwy yr ydym yn yn ei gael yma. Mae fy nghyd-filwyr yn y Trenches a minnau yn ei ddefnyddio yn fvnych. Nid oes ei well. Anfonwch "ychwaneg." Ysgrifenna Artist enwog o Rufain :— Yr wyf yn defnyddio EASINE bob amser at Gur yn y Pen." Derbvniwvd miloedd o dystiolaethau cyffelyb. Mae "EASINE yn hollol ddiogel i'w gymeryd. Mae yn gwella Cur yn y Pen, Neuralgia, a'r Dd'an- odd mewn ychydig funudau. Ar werth ym mhobman, trwy y post am Is. oddi- wrth y gwn eiitbil-rwvr HUG-K jroBarES, r.s.ivoE.CJ. CHEMIST, THE MEDICAL HALE, J A U FFESTINIOG. A y RHAI SYDD YN PACIO BARA CEIRCH Y GRONANT FARM. OWM-, A w oo BARA CEIRCH CYMREIG (Gronant Farm Oatcakes) MEWN PACED! DWY CEINIOG A THAin CEINIOO PRIF ADEILADYDD Y CORPH '/II TYSTIA AWDURDOD MEDDYGOL UCHEL FOD MWY 0 FWYD-mwy o ddefnydd cynbaliol- MEWN OWNS 0 FAB, A CEIRCH NAG MEWN CHW ART 0 BEEF TEA ilw cael Man hall Grocers, lakers, Confectioners. etc. noil oddlwrth PltlF WERTHWYR:- LAKE & CO Ltd., Caernarfon, LIVERPOOL. 1 HUGH JONES A'R MAB j Passenger Agents, B BANGOR HOUSE, 19 EARLE ST., ('St. Pauls Sq.) DYMUNWN hyebysu ein cyd-genedl fod I L tocynau i'w cael genyf i bob parth o'r | byd gyda'r oil o'r llinellau a gcmlyn- | AMERICA, CAN ALA, AUSTRALIA, J PATAGONIA, lieu unrhyw barth oiall, am 6 y pris ieaf ymhob dosbarth. Ond anfon gair i atom cewch y manylion gyda throad y Post. i I Yr ydym yma er's 32 mlynedd, ac wedi cael | profiad maith yn yr amser hwn. Byddwn yn ■ derbyn pawb ar eu glaniad yn y station, jn 1 gwneyd eu busnes, ac .yn myned a hwy 1'1' ■ llong, i'w rhoddi yn y Rooms gyda'u gilydd. 8 Ty glan a chysurus i'w derbyn am y nos- 9 waith, os bydd eisieu, hefyd i ymwelwyr a'r dref. CARTREF I'R CYMRY ODDI. [ CARTREF. ■■WWWWMWWWHWMIIHHWIIMWWWIBMI J|f J. TUDOR OWEN. A.R.C.M. (PENERDD MEIRION). (Late Pupil of Signor Alberto Randegger, London). Arweinydd Cymdeithas Gorawl a Chor Meibion Blaenau Ffestiniog. Beirniad Cerddorol ac Arweinydd Cymanfaoedd i Canu. 9, CHURCH STREET, i BLAENAU FFESTINIOG I INDIVIDUAL | ? Communion Cups. I I FOR LIST OF, I 1 Patent' Ideal Outfits and I I  SWYDDFA'R 11 GOLEUIAD," CAERNARFON. Argraphwyd dros Gyfundeb y Methodistiad Calfinaidd gan Thomas Jones, yn SwyddfaV Welsh ational Press Co. Ltd. New Har- hour. Caernarfon.