Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

CYLCHGRONAU Y CYFUNDEB ■ Y TRAETHODYDD. C'HW ARTE RO LYN SAFONOL CYMRU. PRIS: SWLLT. Dan Olygiacth y Parch. J. E. Hughes, M.A., B.D., Caernarfon. Ceir ynddo ysgrifau gan awdwyr hyddysg mewn Llenyddiaeth, Athroniaeth, Diwinyd di aeth, a Hanes. Rhoddir lie aml wg i Feirniadaeth ac Esboniadaeth. Feiblaidd Ddiweddar, Hanes ac Athroniaeth CAfydd, a Hanes yr Eglwys Gristionogol. ———— ————— Y drysorfa. -0- PRIF GYLCHGRAWN MISOL Y CYFUNDEB. PRIS: TAIR CEINIOC. Golygydd: y Parch. O. G. Owen (Alafon). Cynwysa ysgrifau da ar Bynciau Diwinyddol a Beiblaidd, Gwaith yr Eglwys a'r Cartref Gristionog- ol, Cyflwr a Gwaith yr Ysgol Sabbothol, Crefydd yng Nghymru, Ein Cyfundeb yn yr America, Hanes Personau a Sefydliadau, Cofnodion o Bregethau, a phethau dyddorol ereill. TRYSORFA Y PLANT. CYLCHGRAWN MISOL I BLANT CYMRU. PRIS: CEINIOC. Dan Olygiaeth y Parch. R. D. Rowland (Anthropos). Y mae ei riaclen am 1916 i gynnwys Bywgraffiadau Enwogion. iHanøs Llenorion a Beirdd. Oriel yr Ysgol Sul. D :arnau Bardd'onol. Natur a'i Golygfeydd. Darnau Baxddonol. T ouau Newyddion. Ystoriau a Gwersi. Tonau Newyddion. Mis. Pulpud y Plant. Meddyliau'r Mis. :PI ant y Band of Hope. Llyfrgell y Plant. Y Blwch Cenhadol. Cofiannau Byrrion. Daamau i'w Hadrodd. Ystafell y Gohebwyr. Wl'nall 1 W 'Hadrodd. IDyddanion. Erfynir am gefnogaeth yr Eglwysi i'r tri cylch- grawn rhagorol hyn. Rhodded derbynwyr newydd- ion am 11916 eu ;L dd' d. ion am 191-6 eu henwau yn ddioed i'r dosbarthwyr Ileol. GORUCHWYUWR: D. O'BRIEN OWEN, Caernarfon. OyDlD OWEN, clernarion. Telegraphic Address: GWALIATEL," London. Telephone Nos.: 5010 and 5011 City. HOTEL GrWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON, W.C. CENTRALLY SITUATED. (Within fii-ve, minutes' walk of Euston. Station and twenty minutes' from Paddington by Underground Railway to Gower Street Station). BED, BREAKFAST, BATH, AND ATTENDANCE—5s. EACH PERSON. 130 ROOMS LUXURIOUSLY FURNISHED. Passenger Lift to all floors. Fire-proof Building, JOHN M. JENKINS, Manager. r-0. s   fijoNES' KGTEl ji (Established over 100 Years). ADJOINING TRAFALGAR SQUARE. [ I SuffOllUl..l'>ÁU Mm..I01\DON tI lff«IM$t.,HLLM'AiM0\D0N elegraphic Address: "Pleasant, London." f BED, BREAKFAST, BATH, I  and ATTENDANCE from 5/- SH ¡'-iiPrietor-. R. JON:?ES. JR    B N M t———————————— ===================== | A HOME FROM HOME. CARTREiF ODDICARTKEF. Tf D. J. TRUSCOTT, I (PANT-Y-CELYN HOUSE), 87, Marylands Road, Paddington, LONDON, W. Moderate Charges. Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station.- Fare:-By Bus, Id.; by Cab, Is. Telephone No. 7087; P.O., Hampstead. ROWLANDS' GWAJLIA TEMPERANCE HOTEL, 61, MOUNT PLEASANT, LIVERPOOL Also at Bangor, Beaumaris and Llangefni. TWO POPULAR HOTELS IN CENTRAL LONDON. Opposite the British Museum- THACIERAY HOTEL GREAT RUSSELL STREET, LONDON. Near the British Museum- KINGSLEY HOTEL HART STREET, BLOOMSBURY SQUARE, LONDON. Passenger Lifts, Bathrooms on every floor, Loungea and Spacious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billard and' Smoking Rooms, Fireproo Floors, Perfect Sanitation. Telephone. Nigtht Porter. -0- BEDROOM, BREAKFAST, BATH AND ATTENDANCE, 6/- PER NIGHT PER PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application. -0- Telegraphic Addresses: Thackeray Hotel:—"Thackeray, London." Kingsley Hotel" Bookcraft, London." Telephones Museum 1230 (two lines). Museum 1232 (two lines). Cysur Cartref i Gymry pan yn Llundain." BINGHAM PRIVATE HOTEL. 5, SOUTHAMPTON BUILDINGS, OR 63 CHANCERY LANE, HOLSOBN. (Opposite Chancery Lane Tube Station). This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Busineis or Pleaure, a,i) d is under tie personal supervicsion of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End, and all parts of London. Special Features:—Quietness, Home Comfort Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. SPECIAL TERMS TO MINISTERS. Electric Light Throughout. Night Porter. Telegrams :—Alcoves, London. Telegrams :-522 Central. Patronised and Highly Recommended by Leading Welsh Ministers. E D. YMWELA Dr. JONES, D.D.S. (A.M.), DENTAL SURGEON. CXt/LEG- OWZilff, BANGOR, A Ymwela a PORTDINORWIC ar fore ddydd Iau, âLlarirug o 10 tan 125 LLANBERIS, o 1 tan 4; EjBENEZER, o 6 tan 8, ar ddydd Mawrth ar oj yr Hen DAI. Hefyd yn EBENEZER bore ddydd Mawrth, e 10 "tan 12 yr wythnos gynt. Yn AMLWCH a LLANERCHYMEDD ar ddydd Mawrth, unwaith yn y mis. Hefyd yn LLAN- GEFNI, bob dydd lau, yn 16 Lledwigan Road, o 1 tan 1-80.