Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifathraw:-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. Dechreua'r tymor nesaf ar ddyid'd Mawrth. Ionawr 4ydd, 1916. Parotoir yr efrvdwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw o honynt yn gvfyngedig i Gymry) y flwyddyn hori. Cvmer yr arholiad le yn Aberystwyth ar v l'aeg o fis Medi, 1916. Am fanylion pellach, ymofyner a— 0 J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY Boarding: School for Boys. A thorough modern education. iregaration for the Universities, the Various Professions. Civil Service and Commerce Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY SCHOOL, DOLGELLE If. -{ (The Dolgelley Grammar School) (Dr. Ellis Endowment, A.D. 1665). Boarding & Dav School for Boys EXCELLENT general education and training provided, with special preparation for the Unvers- ities, the Civil Service and Commerce. BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- j MASTER'S HOUSE. For Prospectus, Fees, &c., apply to the I Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarships. There are three leaving Examinations, tenable at Colleges, which are awarded annually upon the results of the year's work. The Building and' Grounds are excellently adapted to secure the comfort and health of I; the Pupils. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accomodation. A Domestic Science Department has recently been added. TENNIS, CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees:— BOARDING— £ 26 per annum; TUITION,— £ 5. For Prospectus, apply to the Headmistress or to the Clerk to the Governors. COLEG Y COCLEDP, BANCOR. (Un o'r Colegau ym Mhrifyegol Cymni). j|- Prifathraw: Syr H. R. R'EICHEL, M. A., Ll.D. Dechreua'r tymor nesaf Hydref 5, 1915. Parotoir "1" gyfer arholiadau PrHvsgo1 Cymru, rhai o eid'do c?, E ,-r ar h oliidau Pr i fvs- Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrif. ysjToIion Llundain, Edinburgh, a Glasgow, ac arhol- iadau era.ill. Rhoir addysg arbenig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical 'Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfenol a chanolracCdol. Cynygir nifer o Ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £ 40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaeth- pn Jrthn Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn Sir Fon nen Sir Gaernarfou Ysgoloriaethau "Richard TTno-h.-is i drigolion Mõn, ac Yseoloriaefch Piercy i d^solion Sir Ddinhvch a Sir Fflint. Dechreua'r nrboVad danvnt Mai 2. nob manylion gan- J. E. LLOYD. M.A., YsgT'i'fenydd a Chofrestrvdd. Y TRAETHODYDD. <\ m1"'nv r"l)ll!" n' '1'rae-th()rhroC! !JItlW ""Vft". »?•* H-wprthi^ vn T'niI, TST-odsr ni flvnvndnodti eifiou. Pob manyliois o Swvddfa'r "Genedl," Caprrarfou. COUNTY SCHOOL FOR BOYS, GROVE PARK, WREXHAM. Chairman of Governors: J. E. POWELL, ESQ., J.P. Headmaster: J. P. DODD, ESQ.. M.A. Fine new Buildings, Healthy locality, Laboritor- ies, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds, with Pavilion, &c. Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C.W.B. Exam. six times, and have t taken Open Scholarships or Exhibitions at BaIlioI, New University, Trinity, and Jesus Colleges, Ox- ford; also at St. John's & Dnwning, Cambridge, and at the Welsh Colleges, Welsh Matric., &c. Careful attention to subjects for business, and Civil Service. Boarders received. Prospectus from Head-master.  OLD COLLEGE SCHOOL, CARMARTHEN. Principals: Rev. J. B. Thomas. Late Headmaster of Park-y-Velvet Academy; Undergraduate of London Univeareity; Open Exhibitioner of Cardiff University; First in English, and Distinction in Chemistry. 1st. Prize- man in Classics and Mathematics at Treveoca College. Rev. D. Glyndwr Richards, B.A. (Hons.), B.D. (Wales). Science and Mathematical Master: Mr. M. M. Das, B.Sc, Courses prepare for the following exams:- University Matrics; College of Preceptors (Senior, Junior, Preliminary, Medical and Pharmaceutical). Entrance into Banks, Post Office (Civil Service), County and other Offices. Brilliant Successes. 1913:64; 1914: 97. FREE ILLUSTRATED PROSPECTUS ON APPLICATION. N.B.—Excellent classes also arranged for Boys and Girls who only want general education for home consumption. Boarders are kept at the Masters' House, on the Paiade. Trefecca College, Talgarth, Breconsliire The Home of Calvinistic Methodism. THIS College is conducted by the South Wales Association to give to ALL its applicants for the MINISTRY a suitable preparation for the MATRICULATION and Theological College Entrance Examinations. NEW AND WELL-VENTILATED CLASSROOMS A STAFF OF THREE TEACHERS IN RESIDENCE. MODERN METHODS, well tested by Experience.; SPECIAL ATTENTION to the needs of each Student. Full information may be obtained on application. UNIVERSITY COLLE'E OF SOUTH WALES & MONMOUTHSHIRE. Coleg Prifathrofaol Deheudir Cymru a Mynwy. DEPARTMENTS OF ENGINEERING METALLURGY AND MINING. Drapers' Company Professor of Engineering: Frederic Bacon, M.A. (Cantab). A.M.I. Mech. E., A.M.I.E.E.. Professor of Metallurgy: A. A. Read, D.Met., <(Sheffield), F.IC., F.CS. Lecturer in Mining: S. W. Price, Assoc. R.S.M., F.G.S.. The npxt Session ivill begin on Tuesday, October 5. 1915. The Coures in Engineering, Metallurgy and Mining qualify for the B.Sc. Dpgree of the Univer- itv of W,,i l e,,? a,n.f l' f (, itv of Wales and' for the College Diplomas. There is also a, Special Course in Coal Mining, qualifying for the Joint Diploma of ths College and of the School of Mines, Treforest. Particulars of the Courses may be obtained from the undersigned— University College, Cardiff. June, 1915. D. J. A. BROWN, Registrar. Y DRYSORFA. Gellir cael cyfrolan o'r Drysorfa o'r blynyd'doedd cyntaf yn mlaen. am brisiad, isel, ond anfon i Swyddfa'r GeuedL" Caemarfon, ALLAN O'R WASG. LLAWLYFR AR Y GWYRTHIAU. Newydd ei gynllun a'i gynwys, ac wedi ei drefnu yn bwrpasol gogyfer a Dosbarthiadau yr Ysgol Sabothol. PRIS SWLLT DRWY Y POST. Telerau neillduol i Ysgolion a Llyfrwerthwyr. I'w gael oddiwrth yr Awdur,— PARCH. J. E. DAVIES, 6, THE GROVE, HOLYWELL, NORTH WALES. FOR SALE. DOOM OF THE KAISER foretold in Monk Johannes' startling prophecy 300 years' old 8-page pamphlet, sent post free, 6 copies Is. Id., 12 copies 2s.; for distribution purposes 50 copies 5s. 3d., 100 copies Bs. 6d., carriage paid. Also "THE EAGLES & THE CARCASE," by "Theta," in 10 chapters, being the most astonishing book published' on the WAR, carriage paid 2s. 6d. nett. Morgans Ltd., Publishers, 88 Chancery Lane, London, W.C., or at Newsagents, Bookstalls, &c., throughout the United Kingdom. BOOKS. For Study or Recreation on all Subjects. Text-Books for all University and other Examin- ations. (Special Departments for Educational, Technical, Literary, Law, Medical, and Musical Works. Second-Hand at Half Prices. New at 23 per cent. Discount. Send for Catalogue No. 225 (Post Free), and state wants. Books sent on ap- proval. Books Bought. Best Prices Given —W G. Foyle. 121-123 Charing Cross Road, London, W.C. Telegrams: Foylibra, London. DIWYGIADATT CREFYDDOL CYMRU, gan Y PARCH. HENRY HUGHES, BRYNCIR. PRIS CYHOEDDEDIG 6cll., PRIS GOSTYNGOL T R I SWLLT, Drwy y post, 3s. 4c. ARCHEBION I'W HANFON I SWYDDFA'R GENEDL," CARNARVON. ANRHEC CYFADDAS, IIR MILWR. PORFEYDD (tWELLIYMj Adnodau ar wahanol destynau at wasanaeth Plant y Seiat, Athrawon yr Ysgol Sabbothol, Gweinidog- ion y Gair a isaint Duw o bob oed a sefyllfa. Wedi eu casglu a'u trefnu gan y Parch. William Lewis, Pontypridd', gyda Rhagair gan y Parch. John Williams. Brynsiencyn. Mewn Llian hardd. PRIS-DAU SWLLT. Danfonir un copi gyda'r post am d'dau swllt. I'r neb a gymer chwe' copi ac uchod Is. 6c. yr un a'r cludiad. Danfoner at-Rev. W. Lewis, The Grove, Pont- ypridd. AR WERTH GAN Y PAROH. R. S. THOMAS, ABERCYNON, GLAM., S.W. 1.—Adolygiad ar Feirniadaeth y Parch. Tecwyn Evans ar Emynau Cymru, 8c. Drwy y Post, 9c. 2.—Cyfiawnhad Trwy Ffydd (Ail-argraphiad), 5s. 3.—Atebion i Dddwy Gyfrøs Holiadau (42) Dr. L. Edwards ar Berson Crist. 2s. 6c. Telerau i Lyfrwerthwyr.  LL YFR RHEOLA U'R CYFUNDEB. Y GYMANFA GYFFREDINOL 'A.'R DDWY GYMDEITHASFA. ARGRAFFIAD NEWYDD 1915. Llian; Ystwyth,-Pris, 6c.