Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 16 of 16
Full Screen
1 article on this page
No title

CYSUR 1 CLAF 1 2 —  TRA MAE CYFFYRAU ERAILL jf WEDI CODI AC EILWAITH £ ? W'EDI CILIO 0'9 GOLWG MAE ? ? UN DDARPARIAETH YN E,IN 4 ?. GWLAD WE'D! CASGLU ERTH j £ # 0 FLWYDDYN I FLWYDDYN + tAR HYD Y CHWARTER CANRIF t J ? DIWEDDAF, AC ETO YN PAR- ?- HAU I GYNYDDU MEWN £ J 1" GWERTHIANT A PHOBL- J OGRWYDD, FEL ERBYN HYN Ju MAE EI CHYMERIAD WEDI ?- ? MYNE'D MOR EANG A GWAR- j £ ?' EIDDIAD. PRIN Y MAE EIS- "# IEU CRYBWYLL MAI Y FEDD- ?. v *| YGINIAETH Y CYFEIRIR ATI f YW Y FYD-ENWOG— t: | kms |  Ar werth drwy yr holl fyd adna- :J: Ar werth drwy yr holl fyd adna. it jjf byddus, mewn blychau:-ls. 3C.,  2 a 3a. yr un. Drwy y post,- A Is. 4c. a 3s. 2c. ?., V PERCHENOG:— ? J. E. GEORGE, M,R.P. S., $ ? HIRWAIN, GLAM. | CYMDEITHAS YSWIRIOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Yn unol & phenderfyniad y Gymanfa GySredmol yn Nhrefnewydd, Mehefin 10-13, 1912, ffurfiwyd Cymdeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwywyr Iechyd Cenedlaethol Gymru ar y 27ain a Fehefin, 1912. Swyddfa: Regent Chambers, Wrexham. Ysgrifenydd Cyffredinol: Mr. T. W. Thomas. Ysgrifenydd Trefnydd'ol: Parch W. W. Lloyd. Trysorydd: Mr. J. S. Lloyd, Solicitor, Wrexham. Bydd yn dda gan yr Ysgrifenyddion ystyried pob cai-, am aelodaeth ac ateb unrhyw ofyniadau anfonir iddyr,t Gvneir pob ymdrech i ddwvn y gwahanol -eglwysi i gyffyrddiad a'r aelodaa yn eu symudiad o le i !e, yr hyn sydd yn bwysig iawn. THOMAS W. THOMAS, Ysgrifenydd. TESTIMONIAL O'R FFOSYDD YN FFRAINC. Yserifenna Private J. Davies, 2nd Battalion Royal Welsh Fusiliers i(yr hwn sydd, yn y rhyfel er y cych- wyn):- EASINE yd'yw y peth goreu a gefais at wella Cur yn y Pen ofnadwy yr ydym yn yn ei gael yma. Mae fy nghyd-filwyr yn « y Trenches a minnau yn ei ddefnyddio yn fy^ych. Nid oes ei well. Anfonwch "ychwaneg." Tsffrifenna Artist enwog o Rufain Yr wyf yn defnyddio EASINE, bob amser at Gur yn y Pen. Derbyniwyd miloedd o dystiolaethau cyffelyb. Mae EASINE yn 1hollol ddiogel fw gymeryd. Mae yn gwella Cur yn y Pen, Neuralgia, a r Ddan- odd mewn ychydig funudan. AT werth ym mhobman, trwy y post am Is. oddi. wrtli y gwneuthurwyr:— j mtVG:&: JOS, W.S.M.CJ. CHEMIST, THE MEDICAL HALE, BLAENAU FFESTINIOG. *j   f  RHAI SYDD YN PACIO BAKA CEIRCH Y GRONANT FARM.  BARA CEIRCH CYMREIC (Qronant Farm Oatcakes) MEWN PACEDI 2id. A 3id, P R P ADEILADYDD Y CORPH TYSTIA AWDURDOD MEDDYGrOL UCHEL FOD MWY 0 FWYD-rawy o ddefnydd cynhaliol- MEWN OWNS 0 FAJRA CEIRCH NAG MEWN CHWART 0 BEEF TEA "W iul (Ul holl Crocers, Bakors, Confectioners, etc. nan oddlwrth y prnp WERTHWYK:—. LAKE & CO Ltd., Caernarfon, I LIVERPOOL. HUGH JONES A'R MAB Passenger Agents, g BANGOR HOUSE, B 19 EARLE ST., (St. Pauls Sq.) I DYMUNWN hyebysu em cyd-genedl fod | /tocynau i' w cael genyf i bob parth o'r | bvd gvda'r oil o'r llinellau a ganlym- H AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, | PATAGONIA, neu unrhyw barth a rail, am |j y pris isaf ymhob dosbarth. Ond IImfon gair 1 atom cewch y manylion gyda throad y Post. | Yu ydym yma. er's 32 mlynedd, ac wedi cael | profiad maith yn yr ameer hwn. Byddwn yn g derbyn pawb ar, eu glaniad yn y station, yn ■ gwneyd eu buenes, ec yn myne-d a hwy s r I Hong, i'w rhoddi yn y Rooms gyda/u gilydd. H Ty glan a chysurus i'w derbyn am y nos- I waith, os bydd eisieu, hefyd i ymwelwyr | a'r dref. | CARTREF I'R CYMRY ODDI- I CARTREF. J. TUDOR OWEN. A.R.C.M. (PENERDD MEIRION). (Late Pupil of Signor Alberto Randegger, London). Arweinydd Cymdeithas Gorawl a Chor Meibion Blaenau Ffestiniog. Beirniad Cerddorol ac Arweinydd Cymanfaoodd Canu. 0, CHURCH STREET, — BLAENAU FFESTINIOG INDIVIDUAL ) J Communion Cups. ) 1 FOR LIST OF J I Patent' Ideal Outfits and f 1 Samples on Approval I ? (CARRIAGE FREE), I ? WRITE TO THE MAKERS— I j Towns lend Ltd., 1 I Bir Ltiingham. I 11"18 TELERAU HYSBYSEBU. Telerau am Hysbysiadau o natur Pryntf a Gwerthu Llyfrau, Yn Eisiau, &c. 25 gair, un wythnos, Is.; dwy eto, Is. 6c.; tair eto, 2s.; 3c. am bob 10 gair ychwanegol yr wythnos. Am brisiau pob math o hysbysiadau eraill ymoheber â'r Argraphwyr:— SWYDDFAIR "GOLEUAD," CAERNARFON. Argraphwyd dros Gyfundeb y Methodistiiid Calfinaidd gan Thomas Jones, yn Swyddfa'r Welsb, National Press Co. Ltd. New HaF- Jiour. Caerrarfoa.