Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un oV Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifathraw :-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. Dechreua'r tymor nesaf ar ddydd Mawrth, lonawr 4ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arbqliadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o yisgoloriaethau (amryw o honynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad' le yn Aberystwyth ar y lgeg o fia Medi, 1916. Am fanylion pellach, ymofyner A- J. H. DAVIES, M. A., Cofrestrydd. THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY Boarding? School for Boy*. A thorough modern education. Fregaration for the Universities, the Various Profes-sions, Civil Bervice and Commerce Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMAtE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY SCHOOL, DOLGELLE Y. (The Dofgelley Grammar School) {Dr. Ellis Endowment, A. D. 1665). Boarding & Dav S,:hool for Boys EXCELLENT general education and training tprovided, with special preparation for the Unvers- ities, the Civil Service and Commerce. BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. For Prospectus, Fees, &c., apply to the Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and toxford Local Examinations, London and Welsh 'Matriculation, and University Schohrship. There are three leaving Examinations, tenable at •Colleges, which are awarded annually upon the 1'e¡<;lltts of the year's work. The Building and' Grpunds are excellently adapted to secure the comfort and health of the Pupils. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accomodation, A Domestic Science Department has recently been Ftdded. TENNIS. CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees:— 'BOARDING FEE £27 10 s. PER ANNUM. TUITION— £ 5 5s. For Prospectus, apply to the Headmistress or to the Clerk to the Governors. COLEC Y COCLEPD, BANCOR. (Un o'r Colegau ym Mhrifypgol Cymrn), Prifathraw: Syr H. R. REICHTSL, M.A., LtD. Dechreua'r tymor nesaf Hydref 5, 1915. Parotoi-P ax gryfer arholiadau Prifvsgol Cymrix, rhai o f,ido Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrif- yswolion Llundain, Edinburgh, a Glasgow, ac arhol- tadan eraill. Rhoir addvsg arbenig Tnewn Amaeth- yddiaeth (yn cvunwys triniaeth coed) a-c VHstfrital En gin erring. Mae yn y Col eg adran normalaidd i athrawon elfenol a. chanolracrdol. Cvrivtrir "ifer o Vsgoloriaethau, yn ar«rvwio tticwyi gwerth i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaeth- fl.'i John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn fI;" Fftn nen Sir Caernarfon Yspnlori^ethau "R?,->haH ffnghaj i drigolion fte YswolrvHaeth Pi«r<*y i driVolion Sir Ddinbvch a Sir Fflinfe. Dechretxa'r »r^o?;ad am danvr>t, Mat 2. Cflir »ob manylion gan- J. If. LLOTn M a Y TRAETHOTYYDD. Air«r^w irrfrolatl oV Traet>*nd*rdd WI" "it, OwArih'T vn rboa. Not4ov ne, 1-fldnpfl,41 Pati manylion o "jLtl,IØIi4.:5!1111 COUNTY SCHOOL FOR BOYS, GROVE PARK, WREXHAM. Chairman of Governors: J. E. POWELL, ESQ., J.P. Headmaster: J. P. DODD, ESQ., M.A. Fine new Buildings, Healthy locality, Laboritor- ies, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds, with Pavilion, -c. Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C.W.B. Exam. six times, and have taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New University, Trinity, and Jesus College, Oxford; < also at St. John'.s and Dowing, Cambridge, and at the Welsh Colleges, .0 elsh Matriculation, &c. Careful attention toSubpects for Business, Civil Service. Boarders received. Prospectus from Head-master. Mecca College, Talgarth, Breconsnire The Home of Calvinistic Methodism. THIS College ia conducted by the South Walea Association to give to ALL ita applicants for the MINISTRY a. suitable preparation for the MATRICULATION and Theological College Entrance Examinations. NEW AND WELL-VENTILATED CLASSROOMS A STAFF OF THREE TEACHERS IN RESIDENCE. MODERN METTODS. well tested by ExperieneN SPECIAL ATTENTION to the needa of each Student. Full information may be obtained on application. UNIVERSITYCOLLECE OF SOUTH WALES & MONMOUTHSHIRE. Coleg Prifathrofaol Deheudir Cymru a Mynwy. DEPARTMENTS OF ENGINEERING — METALLURGY AND MINING. — Drapers' Company Professor of Engineering: Frederic Bacom, M.A. (Cantab), A.M.I. Mech. E., A.M.I.E.E.. Professor of Metallurgy: A. A. Read, D.Met., (Sheffield), F. I C., F. C S. Lecturer in Mining: S. W. Price, Assoc. R.S.M., F.G.S.. The next Session will begin on Tuesday, October 5, 1915. The Coures in Engineering, Metallurgy and Mining qualify for the B.Se. Degree of the Univers- ity of Wales and' for the College Diplomas. There is also a Special Course in Coal Mining, qualifying for the Joint. Diploma of the College and of the School of Mines, Trefforest. Particulars of the Courses may be obtained from the undersigned— University College, Cardiff. Jane, 1915. D. J. A. BROWN Registrar. MISS C A. DAVIES, 8.A., HONS. (CAMB. TEACHERS' DIPLOMA), Wishes to announce that she has taken a partner- ship in a well-established Boarding and Day School, at Eastbourne, and will be prepared to receive pupils from the Principality. EDUCATION UP-TO-DATE AND THOROUGH. HOME LIFE AND EVERY CAMFOR THE HEALTH OF PUPILS. The locality is well-known to be beneficial to [health, the air being a combination of Sea and Downs. Prospectus on applicaton to— GREENCROFT ELLESMERE, EASTBOURNE. Maes ILIafur y MetKodistiaid am 1916-17. ESBONIAD AR EFENGYL IOAN, GAN Y PARCH. T. ROBERTS, Llanrwst P-RIS la.6c. CREFYOD A BYWYO—-Gan yr Athro D. Miall Edwards. M.A. Pris 3/6. AGORIAD I DDfWINYDDIAETH Y TES. TAMENT NEW YOD_parch. James Charles. 3/6. I'w oafel gan MRL HUGHES BROS., i'Dysgedjdd'i Oiffce, Dolgelley.: LLYFRAU DR. D. M. PHILLIPS, TYLOSSTOWN. Yn ddiddad.1 dyint y Liyfrau m, wyaf pobiogaidd ac eangaf eu cylchrediad yn yr iaith. Y mae eisoes 80,000 wedi eu gwerthu ohonynt. Nid oes ond ychydig gopiau i'w cael o'r argraffiad rhad; ac ar ol y gwerthir hwynt, byddant allan o argraff; gan hynny, anfoner am dalljut ar unwaith. Esboniad ar Matthew 3s. 6c Is. 3c. "Marc 3s. 6e. Is. 6c Pedr 3s. Is. Epistolau loan.. 2s. 6c. Is. „ Phillippiaid a i" Collossiaid f?s. 6c. Is. Hebreaid 3s 6c. Is. 6c. II. Corinthiaid. 2s. 6c. Is. 3c. Dammegion Crist. Llawlyfr Athrawon yr Ysgol Sul Is. Cc. 10c. Hau a Medi. Pregethau gan W. E. Prytherch, Abertawe 3s. 6c. net. 2s. 9c. Cofiant Robert Jones, Llan- llyfni, gan Owen Davips 4s. 6c. Is. 6c. Pregethau D. Roberts, Wrex- ham (Ail Gyf.) 3?. 6c. Ts. 6c. GweithiauJosephus 16s. 5s. Y Llysieu Lyfr Teuluaidd, gan Price, Cwmllynfell ((Col- oured Plates) 4s. 6c. 3s. 6c. Elocution and Oratory, by T. C. Edwards fCynonfarddV .2s. 6c. ls.6c. Gemau J>iwir>vddol gan R. Jones (Llanllyfni 6s. 3s. 3c. -— Maes Llafur y Methodistiaid am 1916—1917. Esboniad ar Efensrrl loan, gan Owen Dnvies, D.D.. Caernar- fon; a Cernyw Williams, 2 Vols. 4s. 6c. 2s. 3d Do.. do., gan T. Roberts, JLlanrwst. Pris Is. 6c. Do., do., gan J. O. Jones, B A., Bal i 2s. 6c. Y Deonglydd Beirniadol ar v Testament Newydd, gan J. Jones fldrisyn) 6s. < D. WILLIAMS, THE SOUTH WALES BOOK DEPOT, CARMARTHEN.  "i&WAN" ?      It is safe to sav that Soldiers and Sailors who have" Swan" Pens write more letters than those f without them. The reason is simple. The Swan' •.is wonderfully handy—always easy to write, easy to carry. If vou want more letters send your friends Swan" Fountpens. A suitable pen may be selected from a sample steel nib or a specimen of handwriting. Safety Pattern. May be carried in any position, from 12s. 6c. Standard Pattern. To be carried upright, 10s. 6d. The "Blackbird" Pen. Price, 5s. Swan Ink Tablets, to make Ink with water. Per Tube, 6d. SEND YOUR FRIEND ON ACTIVE SERVICE ONE. D. WILLIAMS, The South Wales Book Depot, CARMARTHE,N. DODREFN. 'Pan yn symud neu yn rhoddi dodrefn i'w cadw, anfouweh atom ni.- BRITISH CO., LTD., 1, Senghenydd Road, Tel. No: 524. CARDIFF. EVAN JONES1 (Goruehwyliwr). JONAH MORGAN, MUS. BAC (OXQN), L.T.S.C. |. BEIRNIAD AC AiRWETN Y DD CYMANFA- OEDD CANIU. ARHOL YDD, &c. I —- ■ GWERST DRWY'R POST MEWN (TYNGHAN- EDD, GWRiTHPWYNT, OYFANlSODDlAD, &c. Cyfeiriad, [ 16 Henfaes Road. v • T^irna, -Neath".