Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). PrifathrawT. F. ROBERTS, M.A., LL.D. Dechreua'r tymor nesaf ar Mawrfch, lonawr 4ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw o honynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad Ie yn Aberystwyth ar y 19eg o fia Medi, 1916. Am fanylion pellach, ymofyner J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY Boarding1 School for Boya. A thorough modern education. Fregaration for the Universities, the Various Professions. Civil Service and Commerce Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY SCHOOL, DOLGEILLE Y. (The DoJgelley Crammar School) (Dr. Ellis Endowment; A.D. 1665). Boarding & Dav School for Boys EXCELLENT general education and training nrovided, with special preparation for the Unvers- ;,ties, the Civil Service and Commerce. BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. For Prospectus, Fees, &c., apply to the Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and Oxford Local Examinations, London and Welsh: Matriculation, and University Scholarships. j There are three leaving Examinations, tenable at Colleges, which are awarded annually luoon the resnlts of the year's work. The Building and' Grounds are excellently adapted to secure the comfort and health of the Pupils. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accomodation. A Domestic Science Department has recently been -,d,ded. TENNIS, CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees:— 90ARDING FEE £ 27 ins. PER ANNUM. TUITION— £ 5 5s. For Prospectus, apply to the Headmistress or to the Clerk to the Governors. COLEC Y COCLEPO, BANGOR- (Un o'r Colegal1 ym Mhrifycgol Cymm). Prifathraw: Syr H. R. REICEEL, M.A., LLD. Dechreua'r tymor nesaf Hvdref 5, 1915. Parotot? ".1' 9:vfer arholiadau Prifvsgol Cymru, rhai o eid'do Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddvgol ym Wiril. ys^olion Lhindain. Edinburgh, a Glasgow, ac arhol- Sadan eraill. Rhoir addysg arbenig mewn Amaeth- yddiaeth (vn fevnnwys triniaeth coed) ac 7!Jlr>cf,'rir.al ŸiJ7I(]ill¡9rir,q. Mae vn y Col eg adran normaJaidd i athrawon HoTlol a chanolraddol. Cvnvgir pifer n Vsgoloriaethau, vn amrywio mewti gwerth o P,40 i €10 y flwvddyn. Mae Ysgoloriaeth- A," John Hllrrhe vn £ vfvugedirT>!>Tfon Ysfolnriaetbin ^ichar Tonna, NeatK.