Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 16 of 16
Full Screen
3 articles on this page
Advertising

I CYSUR I'R 1 CLAF I ? j TRA MAE CYFFYRAT ERAILL { j ] j WEDI CODI AC EILWAITH jjj \?EDIcmoO'R?GpLWGMAE Jl '?N DDARPARIAETH YN E;IN t GWLAD WEDI CASGLU KERTH jt }{ 0 FLWYDDYN I FLWYDDYN ( jfi AR HYD Y CHWARTER CANRIF « f)V DIWEDDAF.ACETOYNPAR- ? «j HAU I GYNYDDU MEWN )) GWERTHI ANT A PHOBL- tfj jS OGRWYDD, FELERBYN HYN V 2 MAE EI CHYMERIAD WEDI t { 1 MYNED MOB EANG A GWAP- j j { EIDDIAD. PRIN Y MAE EIS- j j F| IEU CRYBWYLL MAI Y FEDD- U: ? YGINIAETH Y CYFEIRIR ATI j j J J Y FYD-ENWOG— ( ? _——  y;1 III werth drwy yr holl fyd adna- I byddus, mewi: bivehau:-ls. 3c., j a 3s. yr un. ilrwy y post,— 7# •1«. 4c. a 3s. 2C. J J PERCHENOG V i J. E. GEORGE, M.R.P.S., It | HIRWAIN, GLAM. CYMDEITHAS YSWIRIOL Y METHGDiSTiAiD CALFINAIDD. fn unol & phenderfyniad y Gymanfa Gyffredinol yn Nhreinewydd, Mehefin 10-13, 1912, ffurfiwyd Cymdeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwywyr lechyd Geuedlaethol Cymru ar y il7aiu o Fehetin, 1912. Bwyddf: Regent Chambers, Wrexham. Ysgrit ,ydd Cyffredinol: Mr. T. W. Thomas. Ysgri ydd Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. Trysoi dd: Mr. J. S. Lloyd, Solicitor, Wrexham. Bydd vn dda gan yr Yegrifenyddiori ystyried pob cais 84 arlnrlaeth ac ateb urirhyw ofyniadau anfouir iddyr.t Gvnevr pob ymdrech i ddwyn y gwahanol eglwyei i gyffyrddiad a'r aelodaa yn eu symudiad u Ie i !e, yr hyn sydd yn bwysig iawn. THOMAS W. THOMAS, Ysgrifenydd. TESTIMONIAL O'R FFOSYDD YN FFRAINC. Ysrifenna Private J. Davies, 2nd Battalion Royal Welsh Fusiliers (yr hwn sydd yn y rhyfel er y cych- wyn) :— Ie EASlNE yd'yw y peth goreu a gefais at wella Cur yn y Pen ofnadwy yr ydym yn II yn ei gael yma. Mae fy nghyd-filwyr yn •' v Trenches a niinnauyneiddefnyddioyn II fynych. Nid oes ei well. Anfonwch ychwaneg. Yegrifenna Artist enwog o Rufain:- Yr wyf yn defnyddio EASINE bob anow 69 at Gur yn y Pen." Derbyniwvd miloedd o dystiolaethan cyffelyb. Mae EASINE yn hollol ddiogel i'w gymeryd. Mae yn gwella Cur yn y Pen, Neuralgia, a'r Ddan- odd mewn ychydig funudau. Ar werth ym mhobman, trwy y poet am 18. oddi- wrth y gwneuthurwyr:- xxxro-IA: CHEMIST, VO THE MEDICAL HALE, v |>T • r" « •» APEL AT BREGETKWYU M.C. Yn gymaint a bod Llyfr Cyhoeddiadau. iSabbothol y Gro, ger Corwen, wedi ei golli, fe ddymunir ar i bob pregethwr sydd a chyhoeddiadau yma o hyn ymlaen i hysbysu hynny trwy gyfrwng y GOLEUAD. E. R. JONES. BRIGHTEN YOUR HOME by getting your JD Electroplated Articles, Silverplated as new at small cost. Write for Free Price List, to Town- shend's Ltd., Ernest St., Birmingham. W ANTEDl-A refined companionable Welsh speaking young lady 6c a Nursery Governess for a little girl. Apply,-X.L., GOLEU- AD Office, Carnarvon. Aug. 18. COLEG Y GOGLEDD, BANGOR. i(Un o'f Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Erifathraw :—Syr H. R. Reiehel, M.A., LL.D. Dechreua'r tymor nesaf Hydref 3, 1916. Parotoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrif- ysgolion Llundain, Edinburgh a-Glasgow, ac arhol- iadau eraill. Rhoir addysg arbenig mewn Amaetli- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electricali Engineering.' Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cynygir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £ 40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaeth- au John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn Sir Fon neu Sir Gaernarfon; Ysgoloriaethau Rich- ard Hughes i drigolion Mon, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion Sir Ddinbvch a Sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Ebrill 17. Ceir pob manylion gan- J. E. LLOYD, MA., Ysgrifenyd'd a Cliofrestrydd. TELERAU HYSBYSEBU. Telerau am Hysbysiadau o natur Prynv a Gwerthu Llyfrau, Yn Eisiau, &c. 25 gair, un wythnos, Is.; dwy eto, Is. 60.. tair eto, 2s.; 3c. am bob 10 gair ychwanegoJ yr wythnos. Am brisiau pob math o hysbysiadau eraill ymoheber a'r Argraphwyr:— SWYDOFA'R GOLEUAD," CAERNARFON. LIVERPOOL. HUGH JONES A'R MAB PassengeF Agento, BANGOR HOUSE, 19 EARLE ST., (St. Pauls Sq.) "^YMUNWN hysbysu em cyd-genedl fod I Itocynau i'w cael genyf i bob p?rth ?'r I byd ?yd&'r on o'r Uinellau & ganlyn— | AMERICA, CANADA, A USTRALI&, 8 PATAGONIA, neu unrhyw barth arall, am m y pria ieaf ymhob dosbarth. Ond anfon ?Ir | atom cewch v manyHon B?yd? throad y Post. 1 Yr ydvm yma er's 32 mlynedd, ae w?di cael p p/ofiad maith yn yr ameer hwn. Byddwn yn f derbyn pawb ar eu glaniad yn y station, ?n I gwneyd eu 'bmmes, ac yn mynM a hwy fr I 11ong, i'w rboddi yn y Rooms gyda'ulydd. B Ty glan a ohysurus i'w derbyn am y nos- B waith, os bydd eisieu, hefyd i ymwelwyr BS a'r dref. CARTREF I'R CYMRY ODDI- | CARTREF. I II —1Trwnm. Ji j INDIVIDUAL I I Communion Cups. j J FOB LIST OF I t Patent Ideal Outfits and I I Samples on Approval I I (CARRIAGN FREE), I I WRITJI TO THE HAltERS-. I | Townshend Ltd., I J Birmingham. J

LJjYFMU PRIN AIL LA W AR WEETfl

LJjYFMU PRIN AIL LA W AR WEETfl. I Gan "PRINCIPALITY BOOK SUPPLY, FREE STREET, B RECON. Y Gwyddoniadur Cymraeg, 10 Cyfrol '(Covers faded). Dim ond 4p. Cymru, Gan Owen Jones, 2 gyfrol, 21s. Hanes Cymru, T. Price, Carnhuanawc, 12s. Sc. Hanes y Bryta-iiiaid a'r Cymry, gan Gweirydd Ap Rhys. (Rhwymiad hardd, Lledr Cryf), 2 gyfrol, 21s. Credoau y Byd, 2. gyfrol, 15s. Hanes Methodistiaeth Cymru, 3 cyfrol, 20s. Enwogion y Ffydd, 4 cyfrol. Dim ond 12s. 6c, Gweithiau Eben Fardd, 9s. Gardd Eifion, R. ap Gwilym Ddu, 6s. Diddanwch Teuluaidd, neui Waith Beirdd Mom 1817, 12s. 6c. Barddoniaeth Telynog,, 2s. 6c. Barddoniaeth Ben Bowen,. 10s. Rhyddiaeth Ben Bowen, 2s. 8c. Y Cerddor Cymraeg, vols. I., II., III.. 20s. Gwaith Williams Pantycelyn, gan Kilsby Jones. Dim ond 15s. Gwinllan y Bardd, gan- Daniel Ddu 0 Geredigion. Argrafflad cyntaf, 58. Gweithiau Talhaearn, yn gyflawn, 3 cyfrol, 25s. Esboniad Dr. Cynddylan Jones ar Efengvl loan. Pen. I.-VI,II., 2s. 6c. Esboniad Idrisyn ar y Testament Newydd, 7s. 6c. Esboniad y Teulu ar y Testament Newydd, 5s. Geiriadur D'iwinyddol, gan Wm. Jones, Penybont, 2 gyfrol. Dim ond 6s. Geiriadur Bywgraffyddol, gan J. T. Jones, Aber- dar, 2 gyfrol" am 5s. The Works of John Owen, 16 vols. (Hebrews Miss- ing). The lot for 15s. Apologetics, by Bruce, 6s. 6c. Hastings, 1 vol., Dictionary. Only 15s. Miraculous Elements, Bruce, 6s. 6c. Grammar of New Testament. Greek, Winer and Mouiden. Published at 15s., for 7s. 6d. Greek-English Lexicon, Liddal and Scott, 3s. 6c. r Hebrew Grammar, A. B. Davidson, 4s. Hebrew Syntax:, A. B. Davidson, 4s. Hebrew and Chaldee Lexicon to old Testament, by Furrst and S. Davidson, 10s. Lecky Democracy and Liberty, 2 vols., 8s. « Emerson's Works, 3 vols, for 6s. Macaulay's Works, 5 vols. for 21s. Treasury of (Religious Thought. Complete in 6 vols. Only 25s. Bible Dictionary, by Patrick Fairbairn, 3 vols, Half-bound, complete; published at 57s. Offered for 15s. Complete Works of B. Hall, 9 vols., only 10s. Complete Works of John Howe, 8 vols.. 105. History of Protestanism. Complete in 3 vols. IT- lustrated Edition. Only 7s. 6d. • Simeon's .Skeletons, 5 vols, only 12s. 6c. 'i Homes Introductions, 4 vols., only 12s. 6c. Encyclopaedia of Practical Quotations. Publish- ed at 35s. Only 4s. ,Cassel's Popular Education, 8 vols. Published ■ at 40s. Only 15s. The People's Physician, 5 vols. Published 37s. ed. Only 21s. The lolo M.iS.S., 30s. Liber Landavensis, 6Qs. Fenton's Pembrokeshire, 1st Edition, 60s. Ditto. 2nd Edition, 15s. Meyrick's Cardiganshire, !lst. Edition, 60s. Williams' Monmouthshire. 1st Edition, 2 vols. 60s. Theo. Jones' Breconshire, 2 vols. in one., 2nd Ed- ition, 25s. Pregethau Edward Morgan Dyffryn, Cyfrol 1, 10s. Cyfrol II., 5s. Pregethau y Parch. W. E. Prytherch, Abertawe,. Hau a Medi," 2s. 6c. Pregethau Rowe. Abergwaun, 5s. Y Pwlpud yn y Teulu, gan y Parch. J. Richards,. Pontypridd, 8s. 6c. Y Gofadail Fethodistaidd, cyfrolau 1 a 2, 2s. 6c. yr un. Gweithiau J. Harris (Gomer), 21s. The Literarv Remains of Carhuanawc, by J. WiL- Iiams, Ysgafell, 2 vols., 21s. Blodau Arfon, Gwaith Dewi Wyn 6s. 6c. Cyfeirier yr Archebion i'r cyfmriad uchod. Telir y Cludiad ar yr oil o'r llyfrau.

Advertising

LLANDEINDOD WELLS. Central Private Hotel. BOARDING ESTABLISHMENT AND PRIVATE APARTMENTS. Terms Moderate. PROPRIETOR: REES JONES. Telephone No. 81. Argraffwyd dros Gyfundeb y Methodistiaid gan,, Thomas .Ton°s. vn R'"v,lrH,' wfl v or