Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

TELERAU HYSBYSEBU. Telerau am Hysbysiadau- o natur Prynv & Gwerthu Llyfrau, Yn Eisiau, &c.— 25 gair, un wythnos, Is.; dwy eto, Is. 60., tair efco, 29.; 3c. am bob 10 gair ychwanego) yr wythnos. Am brisiau pob math o hysbysiadau eraili ymoheber â'r Argraphwyr:—■ SWYDDFA'R GOLEUAD," CAERNARFON. ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Colagau ym Mhrifysgol Cymru). PrifathrawT. F. ROBERTS, M.A., DL.D. Dechreaa'r tymor nesaf ar ddydd Mawrth, lonawr 4ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o yegoloriaethan (amryw o faonynfc yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y lieg o lie Medi, 1916. Am fanyliotn pellach, ymofyner A— J. H. DAVIES. M.A., Cofrestrydd. THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY Boarding1 School for Boys. A thorough modern education. Pregaration for the Universities, the Various Professions. Civil Service and Commerce Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. for Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY UHOOL, DOLGELLE V. (The Dolgelley Grammar School) (Dr. Ellis Endowment, A.D. 1665). Soarding & Dav School for Boys EXCELLENT general education and training provided, with special preparation fov the Unvere- ities, the Civil Service and Commerce. 130ARDERSRECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. For Prospectus, Fees, &c., apply to the 1 Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarships. There are three leaving Examinations, tenable at Colleges, which are awarded annually upon the results of the year's work. The Budding and' Grounds are excellently ajvkpted ta secure the comfort and health of the Pnrnis. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased a('p{)mo.d+.i()n. A Domestic Science Denartment, has recently been added. TENNIS, CYCLING, an 4 HOCKEY. Inclusive Fees:— OARDIXG FEE CI17 Ills. PER ANNUM. TUITION— £ 5 5s. For Prospectus, apply to the Headmistress or in the CHcr-V to the Governors. DQLEG Y COCLEOD, BANGOR. {Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifath'rawSyr H. R. Reichel, M.A., LL.D. "Dechreua'r tvmor HydrPt 3, 1916. Parotoir -or rrvfer arholiadau Prifvsofol Cymru, rhai o eiduo •-PrifWol TIln,lq.in, v Cwrs Meddvsrol ym Mhrit- vs-rolion I/lundf'n. Edinburgh a Glasgow, ac arhol- P-aill. Rhoir addvsg arbem? mewn Amaeth- vddiaeth (vn cynnwvs trinfaeth coed) ac Electrical 'Engineering.' Mae yn v cf)lpt adran normalaidd i at,k-!>wnTt plf^nol a chanolraddol. Cyrwcrir m'fer o vssroToriaethau, yn amrvwio mewn p:we..tt; 0 ? £10 v flwyddyn. Mae Ysgoloriaeth- joVn TTncrWs vn gvfyn2<5di" i fechsryn aned yn -r, Ai -npii Ysqrotorfaeth.au Rich- ard Hucrhes i drigot'on Mon, ac VWoria^h Pierev rfrW-'on Sir DdinWh Si.. Fflint. Dechreua r -H"1i,,1 fImdanvnt Ebrill 17. Ceir pob manylion s^n— J. F LLOYD. MA.. Ysgrifenydd a Chofrestrydd. J UNIVERSITY COLLEGE OF SOUTH WALES & MONMOUTHSHIRE. (Coleg Prifathrofaol Deheudir Cymru a Mynwy). LECTURES ON MIDWIFERY, COMPULSORY IN THE THEORETICAL TRAINING OF MID WIVES. A Course of Instruction for the Theoretical Train- ing of Midwives, under the Midwives Act, 1902, will be held at the College Buildings, Newport Road, Cardiff, in the October Term of Session, 1916-17. The Courses include twenty-four lectures, twelve tutorial demonstrations and a class of examination for certificates. The first lecture in the Michaelmas Term will be held on Friday, October 6, 1916, at < 3-15 p.m. The fee for the course will be £ 2 2s., but in the case of students from contributing counties of Glam- organ and Cardiff, a deduction of 10s. 6d. will be made in the fee. The Education Committee of the Glamorgan County Council grant twenty-one free studentships each year (seven each term) and pay the fees of twenty-four students each year (eight each term). The Cardiff City Council Education Committee grant twelve free studentships (four each term). The railway fares of the Glamorgan Free Students are paid by the County Council. Further particulars of the Glamorgan Free Stud- entships may be obtained from the Clerk to the Glamorgan County Souncil, County Hall, Cardiff, and further particulars of the Cardiff Free Student- ships may be obtained from the Director of Educa- tion, City Hall, Cardiff. D. J. A. BROWN. August, 1916. Registrar. COUNTY SCHOOL FOR BOYS, GROVE PARK, WREXHAM. Chairman of Governors: J. E. POWELL, ESQ., J.P. Headmaster: J. V. DODD, ESQ., M. A. Fine new Buildings, Healthy locality, Laboritor- ies, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds, with Pavilion, -c. Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C.W.B. Exam. six times, and have taken Open Scholarships or Exhibitions at-Ballioi, New University, Trinity, and Jesus College, Oxford; also at St. John's and Dowing, Cambridge, and at the Welsh ColieLips. el%h Matriculation, &e. Careful attention to Subpects for Business, .I Civil Service. Boarders received. Prospectus from Head-master. Trefecca College, Talgarth, Breconsiiire The Home of Calvinistic Methodism. THIS Collie ia conducted by t-hc4 South Waleit Association to give to ALL its applicants for tha MINISTRY suitable preparation for the MATRICULATION and Theological Colleg* Entrance Examinations. NEW AND WELL-VENTILATED CLASSROOMS A STAFF OF THREE TEACHERS IN RESIDENCE. MODERN MKT^rri'DS. well tested by Experiences SPECIAL ATTENTION Co the needs of each Student. Full information may be obtained on application. MISS C. A. DAVIES, 8.A., HO NS. (CAMB. TEACHERS' DIPLOMA), Wishes to announce that she has taken a partner- ship in a well-established Boarding and Day School, at Eastbourne, amd will be prepared to receive pupils from the Principality. EDUCATION UP-TO-DATE AND THOROUGH. HOME LIFE AND EVERY CARE FOR THE HEALTH OF PUPILS. The lopality is well-known to be beneficial to {health, the air being a combination of Sea and Downig. Prospectus on ap-olicaton to— GREENCROFT ELLESMERE, EASTBOURNE. JONAH MORGAN, MUS. BAC. (OXQN). L.T.S.C. BEIRNIAD AC ARWETNYDD CYMANF A- OEDD GANU. ARHOLYDn, &c. GWERST DRWY'R POST MEWN CYNGHAN- EDD. GWRTHPWYNT, CYFANiSODDIAD, &c. Cyfairiad,- I W Henfaes Road. j Tonna, NeatB EGLWYS Y TABERNACL, LLAN. YMDDYFRI. Fel y mae'n hysbys bellach, y mae eglwys y Tabernacl, Llanymddyfri, wedi galw'r Parch. Joseph Jenkins i'w bugeilio, a disgwylir ef i ym- sefydlu yma yn nechreu Hydref nesaf. Yn wyneb llyn, dymunwn, ar ran yr eglwys, a hynny yn yr ysbryd mwyaf gostyngedig, wneud apel at y gwein- idogion hynny sydd a chyhoeddiadau ganddynt ar y Sul cyntaf o'r mis yn y Tabernacl, a fyddant hwy garediced a chyflwyno'r rhai hynny yn ol i'r eglwys, os y gallant heb wndid cam a'u hamgylchiadau; a hefyd danfon gair i ni i ddatgan eu parodrwydd i wneud hyn? Teimlir yn ddiolchgar iawn os y gwna'r brodyr y gymwynas hon, a gobeithiwn ninau drefnu rhagllaw gyda hwy gyhoeddiadau yn lie y I rhai hyn. Hefyd, bydded i swyddogion eglwysi a garai was- anaeth ein gweinidog, fod mor garedig a gohebu gyda mi. Ydwyf, ar ran vr eglwys, Ystradwalter, GEORGE MORGAN. Llandovery. ADRODDIAD CASGLIAD YR UGEIN FED GANRIF. Yn cynwys Anerohiad at Eglwysi y Cyfundeb, Haoiea y Symudiad, ynghyda Rhestr o'r Tanys- yrifwyr a'u rho&crWn. Cyfro' ddestlus, f-36 tudalen. Pris cyooeddedig- 2s. 6c.; i'w chael yn awr am 6c. Cludiad un cojpi, 6c. AiIlfoner archebion i— D. O'BRIEN OWEN, Y Llyfrfa, Caernarfon. I PWY SYDD AR DU YR ARGLWYDD Galwad ddifrifol ar bob aelod crefvddol i vstyried ei rwymedigaethau ynglyn â'r Fasnach Feddwol. Pamphled cyhoeddedig gan Y PARCH. T. POWELL, CWMDAFV, ar gais Cymdeithasfa Methodistiaid Calfinaidd De- heudir Cymru. "Dylai fod yn Haw pob Methodist. "-Y Parch. Rees Evans, yng Nghymdeithasfa Llanwrtyd. I'w gael oddiwrth yr awdur, Cwmdare, Aberdare. Pris :-1 copi, lc. 12, 10c. 50, 3s. Sc.: 100, 6s. 500, 27s. 6c.; 1,000, 50s. Y cludiad ar 12 ac uchod yn rhad. Priodol i'w wasgaru gan esjlwysi ym mysg eo haelodau, yn rhad, neu am ei bris. 11' ■ LIVERPOOL. HUGH JONES A'R MAS Passergeir Agenta. I BANGOR HOUSE, 19 EARLE ST., fSt. Pauls Sq.) I YMUNWN hvebysu ein cyd-genedl fod I tocytiau i'w cael genvf i bob parth