Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 15 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

LLYFRFA Y CYFUNDEB NEWYDD EI GYHOEDDI. HANES ASSAM. Hanes y Meusyckt a'r Gwaith Cenhadol. Gan E. M. LLOYD B.A. LLIAN HARDD. PRIS 1/6, Cludiad 3e. Cyfansoddiadau Cerddor1 at 1 wasanaeth Cymanfaoedd Canu QAN ATHRO DAVID EVANS, PKIF*SGOL CAERDYDD. TE iDEUM {Ti Dduw a Folwn). Solffa, 2e. Hen Nodiant, 6c. BREAK FORTH INTO JOY (Bloeddiwch, Cydgenwch), Anthem y Pasg). Solffa, lie. Hen Nodiant, 4c. (a) GWEDDI'R ARGLWYDD; tb) YWEDDI APOSTOILAIDD, J (ar un Copi> Solffa, Ie. Hen Nodiant, 3c. LLYFR TONAUNEWYiDD. PERORYDD YR YSGOL SUL: SEF DETHOLIAD 0 DONAU, SALM-DONAU AC ANTHEMAU, AT WASANAETH YSGOLION SABBOTHQL A'R BAND OF HOPE A'R GYNULLEIDFA. Wedi eu casglu a'u trefnu gan J. T. REES, Mus. Bac., Bow Street. SOLFFA: Llian 1/6 net,, gyda'r post, 1/9 HEN NODIANT: Llian 2/6 neu gyda'r post 2/9. CYHOEDDIR YN 1SOLFFA YN CHiWECH o RANNAU, Dwy geiniog yr un. ;— LETTERS FROM KHASIiT TO BOYS AND GIRLS. BY Mrs. W. M. JENKINS, With a Foreword by Prof. David Williams, M.A. 112 PAGES, NEAT CLOTH, GILT LETTERING. Price,—Is. 3d, net. Postage, 3d. Anfoner am Restr gyflawn o lyfrau cyhoeddedig yn y Llyfrfa, at y Goruchwyliwr,— D. O'BRIEN OWEN, — CAERNARFON. ,1 j GYMDEITHAS YSWIRIOL Y METHODISTIAID GALFINAIDD. f n unol t phenderfyniad y Gymanfa Gyffredinol Jlf1 Nhrefnewydd, Mehefin 10—13, 1912, ffurfiwyd Cymdeithas yu ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwvwyr Iechyd Cenediaetbol Cymru ar y STain o Fehefin, 1912. &wyddfa: Regent Chambers, Wrexham. Ysgrifenydd Cyffredinol: Mr. T. W. Thomas. Ysgrifenydd Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. Trysorydd: Mr. J. W. Parry, Brynderw Wrexham. Bydd yn dda gan yr Yegrifenyddion yatyried pob cais am aelodaeth ac ateb unrhyw ofyniadau anfouir fddynt. Gwneu pob ymdrech i ddwyn y gwahanol eglwyei i gyffyreicliad &'r aelodai yn eu symadiad u Ie i le, yr hyn sydd yn bwyeig iawn. THOMAS W. THOMAS, Ysgrifenydd. Telephone Nos.: 5010 and 5011 City. HOTEL GrWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON W.C. CENTRALLY SITUATED. (Within five minutes' walk of Euston Station and twenty minutes from Paddington by Underground Railway to Gower :Street Station). BED, BREAKFAST, BATH, AND ATTENDANCE,-5s. EACH PERSON. 130 ROOMS LUXURIOUSLY FURNISHED. Passenger Lift to all floors. Fire-proof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. A HCME FROM HOME. CARTREF ODDICARTREF. D. J. TRUSCOTT, (PANT-Y-CELYN HOUSE), 87, Marylands Road, Paddington. I LONDON W. MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Paddignton Station. Fare :-By Bus, Id.; by Cab, Is. Telephone No. 7037, P.O., Hamstead. ROWLANDS' GWALIA TEMPERANCE HOTEL 61,MOUNT PLEASANT, LIVERPOOL. .L ALSO AT BANGOR, EEAUMABIS AND LLANGEFNI. TWO POPULAR HOTELS IN CENTRAL LONDON. Opposite the British Museum- THACKERAY HOTEL GREAT. RUSSELL STREET, LONDON. Near the British Museum- KINGSLEY HOTEL HART STREET, BLOOMSBURY SQUARE, LONDON. -0- Passenger Lifts, Bathrooms on every floor, Lougea- and Spacious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms, Fire-proof F loo raj Perfect sanitation. Telephone. Night Porter, BEDROOM, BREAKFAST, BATH ANI) ATTENDANCE, 6/6 PER NIGHT PER PERSON. —o— Full Tariff and Testimonials on Application. Telegraphic Addresses: Thackeray Hotel:—"THACKERAY, LONDON." Kingsley Hotel, BOOKCRAFT, LONDON, Telephones: Museum 1230 (two lines). Museum 1232 two lines). "CystIr Cartref i Gymry pan yn Lluudain." BINGHAM PRIVATE HOTEL, 5 SOUTHAMPTON BUILDINGS, OR 63 CHANCERY LANE, HOLHORN;" (Opposite Chancery Lane Tube Station). -0- This superior Hotel is most conveniently situated. for Visitors for either Business or Pleasure, and is- under the personal supervision of Mr, and Mrs. J* Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End, and all parts of London. Special Features:- Quietness, Home Comforts, Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate- Charges. SPECIAL TERMS TO MINISTERS. ELETRIO LIGHT THROUGHOUT. NIGHT -0- Telegrams :-ALCOVES, LONDON. Telephone:—CENTRAL. Patronised and Highly Recommended by Leading Welsh Ministers. J DAN EDD. YMWELA DR. JONES, R.B.S., (A.M.), DENTAL SURGEON, CRAJ& OWEN, BANGOR. Ymwela a PORTDINORWIO ar fore ddydd Iau; & LLANRUG o 10 tan 12; LLANBERIS, o 1 tan 4; EBENEZER, o 1 tan 8, ar ddydd Mawrth ar ol yr Hen Dal. Hefyd yn EBENEZER bore ddydd Mawrth, o 10 tan 12, yr wythnos gynt. Yn AMLWCH a LLANERCHYMEDD ar ddydd Mawrth, nnwaith yn y mis. Hefyd yn LLANGEFNI, bob- dydcj Iau, yn 16,- Lledwigaa Read* otan 1.50.