Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 15 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

TELERAU HYSBYSEBU. I Telerau am Hysbysiadau o natur Prymr 11 Gwerthu Llyfrau, Yn Eisiau, &c. 25 gair, un wythnos, ls. dwy eto, lB. 6e.) air eto, 2s.; 3c. am bob 10 gair ychwanegol yr wythnos. Am brisiau pob math o hysbysiadau eraili ymoheber &'r Argraphwyr:— SWYDDFAIR uGOLEUAD," CAERNARFON. ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifathraw:-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. Dechrena'r tvmor nesaf ar d d yd'd Mawrth, lonawT 4ydd, 1916. Parotors yr efrvdwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (atnryw o feonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer. yr arholiad' l,e yn Aberystwyth ar y 19eg o Is Medi, 1916. Am fanylion pellach, ymofyner A—• J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrvdd. THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY Koardingr School for Boys. A thorough modem education. Preparation for the Universities, the Various Professions, Civil Service and Commerce Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY SCHOOL, DOLGELLF- V. (The Dolgelley Grammar School) (Dr. Ellis Endowment, A.D. 1665). Boarding & Dav School for Boys EXCELLENT general education and training cirovided, with special preparation fo. the Un vers- ifies, the Civil Service and Commerce, BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. 'For Prospectus, Fees, &c., apply to the Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarships "There are three leaving Examinations, tenable at .Colleges, which are awarded annually upon the esnlt8 of the year's work. The Budding and' Grounds are excellently Adapted ta secure the comfort and health of 'the Pupua.. A NEW WING was built in 1910 to meet the- demand for increased accomodation. 'Domestic Science Department has recently been added. TENNIS. CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees:- BOARDING FEE £ 27 10s. PER ANNUM. TUITION— £ 0 58. For Prospectus, apply to fhe Headmistress ot to the Clerk to the Governors. tJOLEC Y COCLEDO, BANGOR. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Priiathraw :-SyrH. R Reichel, M.:A., LL.D. PnhthrMt—STT H. R, Reichel, M.A., ^L T>_ T>echreua'r tvmor ?.t Hvdref 3. 1916. Parotoir ar gvfer arholiadau Prifysgol Cymru. rim. Trifvso-ol Llundnin Cwrs Meddygol ym Mhnf ■Svsfro; lton "Llundnin. Edinburgh a Glasgow, ac arhol- ,?,q,Rqu mill Bhofc addysg qrbeniq mewn Amaeth- vrldiaeth fvn cv' nnwvs trmiaeth coed) ac Vjfc. Sca! ?nVeriM.' Mae yn v Colee ata mrmala.dd i at?'?? wnT) ptf?nol a chaTtOtrand?oL mellwn C?vnvgir T';f? o v?or?t?u, ? a?ywm mewn  61 n vitwYddyn. Mae Ysgolo1'iaeth- £ **■ Hng},s vn gyfyng:ediC1 i fec'hgyn ane!t yn 'Bir FA" Den Sir Gaernnl'fon; Yr::qotoriaethau Rich- .ard -s i dri!!olion M Vqtynloriioth Piercy! TfJ&tsir D