Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 16 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
J Y TRAETHGBYDD

— J Y TRAETHGBYDD, CHWARTEROLYN SAPONOL CYMRU. I PRIS SWLLT. t ——n— 1 DAN OLYCIAETH Y Parch. J. E. HUGHES, I M.A., B. D,, CAERNARFON. I Ceir ynddo ysgrifau gaii wyr cyfarwydd mewn Llen- yddiaeth, Athroniaeth, a Duwinyddiaeth. Rhoddir lle amlwg i Feirniadaeth ac Esboniadaeth Feiblaidd Ddiweddar; Hanes ac Athroniaeth Crefydd; Ilanes yr Eglwys Gristionogol; Beirdd a Barddoniaeth Cymru; Adolygiadau a Thrafodaethau.

IIY DRYSORFA I

Y DRYSORFA. I -0- PRIF GYLCHGRAWN MIS-OL Y CYFUNDEB. -0- PRIS: TAIR CEINIOG. I  E. JONES, M,A.  COLVQYDD: parch;- E. JONES, M,A, I Ceir ysgrifau ynddi ar Faterion Duwinyddol a Beiblaidd; Gwaith yr Eglwys a'r Ysgol Sabbothol; Cyflwr a Rhagolygon Crefydd yng Nghymru yn yr I Argyfwng Presennol; Perthynas yr Eglwys a Chwes- tiynau Oymdeithasol; Adgofion a Hanesion am Ber- sonau a Sefydliadau; yng-hyda llawer o bethau ereill dyddorol. A Q —————

TRYSORFA Y PLANT

TRYSORFA Y PLANT. CYLCIIGRAWN MISOL I BLANT CYMRU. -0- t PRISCEINIOO. t DAN OLYCIAETH Y Parch. R. D. ROWLAND (ANTHROPOS). Wele bigion o'r Rhaglen am y flwyddyn nesaf:— Y Bwthyn yn y Coed,—Ystori Newydd, gan y Gol- ygydd; Enwogion y Dydd; Oriel yr Ysgol Sul; Ðarlun a Gwers; Tonau Newyddion; Awduron a Llyfrau Blodau Adgof Llwyfan y Plant; Tasgau a Gwobrwyon; Adroddiadau a Dadleuon; Diddanion. ? ? ? __?— ? ? EBFYNIR am gefnogaeth yr Eglwysi i'r tri cylch- grawn rhagorol hyn. 'Rhodded derbynwyr newydd- ion am 1917 eu ,henwau yn ddioed i'r dosbarthwyr lleol. Dosbarthwyi* yn eisieu ymliob ardal'lle nad I oes un eisoes. Anfoner am fanylion i- I LLYFRFA Y CYFUNDEB, CAERNARFON.' t

Advertising

CYMDEITHAS YSWIRIOL Y METHODIST lAID CALFINAIDD. fa nnol t phenderfymad y Gymanfa Gyffredinol yn Nhrefnewydd, Mehefin 10-18, 1912, ffurfiwyd Cymdeithas yn ddioed, a chymeradw ywyd hi gan y Dlrprwywyr Iechyd Genediaethal Cyrhru ar y £ &7aiu o Fehefin, 1912. ftwyddfa: Regent Chambers, Wrexham. Ysgrifenydd Cyffredinol: Mr. T. W. Thomas. Ysgrifenydd Trefnyddols Parch. W. W. Lloyd. Trysorydd: MT. J. W. Parry, Brynderw Wrexham. Bydd yn dda gan yr Yegrifenyddion ystyried pob cais am aeJodapth ac ateb unrhyw ofyniadan anfonir Iddynt Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwahanol eglwysi i gyffyrelcliad aelodaa yn eu symudiad u le i !e, yr hyn sydd YTI v>wv«ig iawn. THOMAS W. THOMAS, Yflffrif enydd. Telephone Nos.: 5010 and 5011 City. HOTEL GWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON W.C. CENTRALLY SITUATED. Within five minutes' walk of Euston Station and twenty minutes from Paddington by Underground Railway to Gower Street Station). BED, BREAKFAST, BATH, AND ATTENLDANCE,-5s. EACH PERSON. I 130 ROOMS LUXURIOUSLY FURNISHED. Passenger Lift to all floprs. Fire-proof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. A llC ME FROM HOME. CARTREF ODDICARTREF. D. J. fRUSCOTT," (PANT-Y-CELYN HOUSE), 87. Marylands Road, Paddington. LONDON W. MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Paddignton Station. Fare:—By Bus, Id.; by Cab, Is. Telephone No. 7037, P.O., Hamstead. ROWLANDS' GWALIA TEMPERANCE HOTEL 61, MOUNT PLEASANT, LIVERPOOL. ALSO AT BANGOR, BEAUMARIS AND LLANGEFNI. TWO POPULAR HOTELS. I. 7. IN CENTRAL LONDON i i Opposite the British Museum— THACKERAY HOTEL GREAT RUSSELL STREET, LONDON,, Near the British Museum— KINGSLEV HOTtL HART STREET, BLOOMSBURY SQUARE, LONDON. Passenger Lifts, Bathrooms on every floor, Lougea and Spacious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms, Fire-proof Floors, Perfect sanitation. Telephone. Night Porter. BEDROOM, BREAKFAST, BATH AND ATTENDANCE, 6/6 PER NIGHT, PER PERSON. -0- Full Tariff and Testimonials on Application. -0- Telegraphic Addresses: Thackeray Hotel: THIz.V.KERAY, LONDON." Kingsley Hotel:—" BOOKCRAFT, LONDON. Telephones: Museum 1230 (two lines). Museum 1232 4hvo lines). "Cysur Cartref i Gymry pan yn Llundain." BINGHAM PRIVATE HOTEL, 5 SOUTHAMPTON BUILDINGS, OR 63 CHANCERY LANE, NOLBORN1 (Opposite Chancery Lane Tube Station). -0- This superior Hotel is most conveniently situated, for Visitors for either Business or Pleasure, and is- under the personal supervision of Mr. and Mrs. Ji Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End, and all parts of London. Special Features-Quietness, Home Comfortsj Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate- Charges. SPECIAL TERMS TO MINISTERS. ELETRIC LIGHT THROUGHOUT. NIGHT Telegrams:—ALCOVES, LONDON. Telephone i-CENTRAL. —o— Patronised and Highly Recommended by Leadings Welsh Ministers. I  DAN E D D. YMWELA DR. JONES, D.D.S.. (A.M.), DENTAL SURGEON, BANGOi I Ymwela a PORTDIXOUWIC ar fore ddydd Iau; fiv LLANKUO 0 10 tan 12; LLANBBRIS, o 1; ta.71 4y EBENEZER, 0 1 tan 8, ar ddydd Mawrth ar ol yr Hen :Dàl. Hefyd yn EBENEZER bore ddydd Mawrth, o 10, tan 12. yr wythnos gynt; Yn AMLWCH a LLANERCHYMISDB ar ddydd Mawrth unwaith-yn y mis. Hefyd yn LLANGEFNI, bola,, dydd lau, yn 16, Liedwigan Road, o 1 tan 1-50: