Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

CYLCHGRONAU Y QYFDNDEB ———— Y TRAETHODYDD. -0- CHWARTEROLYN SAFONOL CYMRU. .-0- PRIS: SWLLT. -0- DAN OLYGIAETH Y Parch. d. E. HUGHES, M.A., B.D„ CAERNARFON. -o —• Ceir ynddo ysgrifau gan wyr cyfarwydd mewn Llen- yddiaeth, Athroniaeth, a Duwinyddiaeth. Rhoddir lIe amlwg i Feirniadaeth ac Esboniadaeth Feiblaidd Ddiweddar; Hanes ac Athroniaeth Crefydd; Hanes T yr Eglwys Gristionogol; Beirdd a Barddoniaeth Cymru; Adolygiadau a Thrafodaethan. ———— ———— Y DRYSORFA. PRIF GYLCHGRAWN MISOL Y CYFUNDEB. PRIS: TAIR GEINIOG. -0-: GOLYQYOD: Parch. T. E. JONES, M,A, Ceir ysgrifau ynddi ar Faterion Duwinyddol a Beiblaidd; Gwaith yr Eglwys a'r Ysgol Sabbothol; Cyflwr a Rhagolygon Crefydd yng Kghymru yn yr Argyfwng Presennol; Perthynas yr Eglwys a Chwes- tiynau Oymdeithasol; Adgofion a Hanesion am Ber- I sonau a Sefydliadau; ynghyda llawer o bethau ereill dyddorol. TRYSORFA Y PLANT. CYLCHGRAWN MI&OL I BLANT CYMRU. PRIS: CEINiOG. 0, CAN OLYGIAETH Y Parch. R. D. ROWLANO (ANTHROPOS). -0- Wele bigion o'r Rhaglen am y Rwyddyn nesaf:- • Y Bwthyn yn y Coed,-—Ystori Newydd, gan y Gol- ygydd; Enwogion y Dydd; Oriel yr Ysgol Sul; Darlun a Gwers; Tonau Newyddion; Awduron a Llyfrau; Blodau Adgof; Llwyfan y Plant; Tasgau a Gwobrwyon; Adroddiadau a Dadleuon; Diddanion. ERFYNIR am gefnogaeth yr Eglwysi i'r tri cylch- grawn rhagorol hyn. Rhoddedderbynwyr newydd ion am 1917 eu henwau yn ddioed i'r dosbarthwyr lleol. Dosbarthwyr yn eisieu ymhob ardal He nad oes un eisoes. Anfoner am fanylion i- LLYFRFA Y CYFUNDEB, CAERNARFON. s CYMDEITHAS YSWIRIOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. fn nnol & phenderfyniad y Gymanfa Gyffredinol /n Nhrefnewydd, Mehefin 10—13, 1912, ffurfiwyd Cymdeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwywyr Iechyd Genadiaethol Cymru ar y 27ain a t ehehn, 1912. Hwyddfa: Regent Chambers, Wrexham. fsgrifenydd Cyffredinol: Mr. T. W. Thomae. Ysgrifenydd Trefnyddol; Parch. W. W. Llovd. Trysorydd: Mr. J. W. Parry, Brynderw Wrexham. Bydd yn dda gan yr Yegrifenyddion ystyried pob oais am aelodaeth ac ateb unrhyw ofyniadau anfouir Iddynt. GwneiT pob ymdrech i ddwyn y gwahanol f eglwysi i gyffyrddiad "r ;xelo(lati yn eu symudiad u lø i e, yr hyn sydd yn bwyisig iawn. THOMAS W. THOMAS, Ysgrifenydd. Telephone Nos.: 0010 and 5011 City. HOTEL GWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON W.C. CENTRALLY SITUATED. lwithin five minutes' walk of Euston Station and twenty minutes from Paddington by Underground, Railway to Gower Street Station). BED, BREAKFAST, BATH, AND ATTENDANCE,—5s. EACH PERSON. 130 ROOMS LUXURIOUSLY FURNISHED. I Passenger Lift to all floors. Fire-proof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. A HCME FROM HOME. CARTREF ODDICARTREF. D. J. TRUSCOTT, (PANT-Y-CELYN HOUSE), 87, Marylands Road, Paddington. LONDON W. MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Paddignton Station. Bare:—By Bus, Id.; by Cab, 1. Telephone No. 7037, P.O., Hamstead. ROWLANDS' GWALIA TEMPERANCE HOTEL 61 .MOUNT PLEASANT, LIVERPOOL. '— < ?- 9 "? ?' ? Axao AT BANOOB, BBATJICABIS AND LLANGEFNI. I TWO POPULAR HOTELS IN CENTRAL LONDOK Opposite the British Museum- THACKERAY HOTEL GREAT RUSSELL STREET, LONDON* Near the British Museum- KINCSLEV HOTEL HART STREET, BLOOMSBURY SQUARE, LONDON. Passenger Lifts, Bathrooms on every floor, Louge.. and Spacious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms, Fire-proof Floor*, Perfect sanitation. Telephone. Night Porter. BEDROOM, BREAKFAST, BATH ANE> ATTENDANCE, 6/6 PER NIGHT PER PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application. Telegraphic Addresses: Thackeray Hotel:—"THACKERAY, LONDON." Kinlsley Hotel—" BOOKCRAFT, LONDONV" Telephones: Museum 1230 (two lines). Museum 1232 9wo lines). Cysur Cartref i Gymry pan yn Llundain. a BINGHAM PRIVATE HOTEL, 5 SOUTHAMPTON BUILDINGS, k OR 63 CHANCERY LANE, HOLBORK (Opposite Chancery Lane Tube Station). -0- This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business or Pleasure, and ilt under the personal supervision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End, and all parts of London. Special Features:— Quietness, Home Comforts, Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. SPECIAL TERMS TO MINISTERS. -0- ELETRIO LIGHT THROUGHOUT. NIGHT PORT206 Telegrams.-ALCOVES, LONDON. Telephone:—CENTRAL. Patronised and Highly Recommended by Leading Welsh Ministers. Mehefin 20-22, 1916. Y GWASANAETH ORDEINIO. Gyda Darluniau. x I'w gael oddiwrth y PARCH. R. W. JONES, ABERANGELL,^IONT,. PrisJ-3c. trwy y Post, 4c.