Collection Title: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
23 articles on this page
LLITH TWM BaRELS

LLITH TWM 'BaRELS Wei mistir Goligidd, ma'r hen dinker yn ganol ranwid. Wy'n pessweh a trwshal bo bo nail. Dini ffwl stop o gwbwl. Wy jist a ffeili dala r blakled, ond ma rhaid treial gweid tippin bach, ne bidd gomrod gen i weid rwsnoth nessa. Sna i wedi bod yn sharad fowr oboti'r rhifel os tippin nawr. Wel ma pethe'n argoli gwella gam- bwyll. Ichi'n gweld, bachan tawel iw Jon Bwl, a slo mai e'n martsho, ond slo an shiwer. Ma llonge Jon yn gweitho'n champion. Drichvvch shwt waith da ma nnw'n neid sha'r lie na ma nhw n alw yn Dardanels. Lie keel i we, a Twrki a I drillie yn stoppo'r llonge i find trwyddo i Rwsha. Ond ma Jo:i yn mind drwyddo. Smo drill y Twrk yn mind i hala ofan ar Jon. No ffier. Nawr ginta fod rhai o chi wedi cal ofan pan glwsoch chi fod taer llong wedi mind lawr. Boys bach, amser rhifel i w hI, a dyw taer llong ddim bid yn golwg Priden Fowr. Ma'r offis rhifel yn barod at riw bethe bach felna. Drichwch shwt sarnfa ma'r Hong fowr na,-Kween Leisabeth wedi neid yn barod. Ie, a pertach na'r cwbwl, ICimro glan gloiw iw kapten y llong— Kapten Hop o Langrannog. Bachan reial hefid. Ma perthnase—stoppweh chi, brawd a whar ontefe, yn biw yn Llangranog nawr. Hen deili ma pawb yn ffrind iddi nhw. Gwd lwk kapten. Hwtha'r Twrks i Ie minnot ti. 0 ie, wy am weid gaer bach wrth rai o foys Pen- kader. Ma rhai o chi'n rhy barod i weid ich barn am ddinion erill. 01 wel an gwd pan bo chi'n gweid yn streit, ond ma rhai o chi'n mofin rhoi troed am ben rhai erill. Nawr dima blan Twm,—dabbo'r pwmps am ben rhai sy'n mofin gwasgi rhai erill lawr. Wy'n eitha bolon, nage,—wy'n leiko gweld pob un yn gweid i farn yn streit, ond sna i'n leiko'r boys ma sy a hen spleen at rai erill. Ichi'n gwbod beth wy'n feddwl. Ongore te, nawr wy ishe gwbod ar bwy dir ma rhai wedi bod yn treial gneid drwg i rai erill na. Shwt we ti'n gweid wrth y bachan 'na na we'r boks bith yn ckil i gloi. No mor of that, met, or Twm wil be on yiwr trak. Ond dina fe, wy'n rhoi warnin y tro ma. Ma boys da hefid i gal lan sha LANDUVRI. Ma Bord o Gardians i gal na. 0, ma boys da i gal yn y mitings ma. Champions. Glwsoch chi hanes yr he. wraig na fiodd shwt ffuss gida-'r Bord oboti chladdi hi. Dango wy ddim yn hidio fowr am weid pethe fel hin. Gadel i'r pwr dab yn lloni ar ol iddo fe find, ond tanimarw ma nano gillwng pethe fel hin i find yn ddisilw. Un o blwy Landdeisant we'r hen wraig, ag nol fel ma Twm wedi cal ar ddiall, hen wraig reial wedd hi hefid. Dim sham o gwbwl. Biodd yn cal help o'r plwydd am spel, ag fel ichi'n gwbod, digon main we r help 'ny. Wel pan ddoith y uenshwn mi gawd gida hi find miwn am hwnw. Nawr mi nath hinni, shach fod hinni'n goligi iddi hi gered lot ofnadw'n mhellach i ffetcho'r dibs. Wel, gidag amser mi ath rhen wraig drian yn wael ag ishe rhowin i thendo }y. Yn eitha nattiriol, halodd at Gardians y pwr dabs i mofin am help, ond se chi'n y man na, ratteb gas hi wedd y gal hi find i'r wurkos. Dina gownt ontefe. Nawr sna i am weid gaer yn erbin y boys sy'n g-ofali am y wurkos, boys reial iw nhw, ond ma hen bobol yn leiko cal i heilwd i hinen a mowr dda iddi nhw. Wel, y pendraw fiodd i berthinas gimrid tri- garedd arni ag idrich ar i hoi hi. Whap iawn mi fiodd rhen wraig farw. We ange fel ta ge'n mofin i simmid hi, yn lie bod rhaid iddi fod yn stwmlin-blok i heddwch Gardians Llandduvri. Nawr te, dima lie ma'r hen dinker yn dwad miwn i'r bisnes.-Shwt biodd hi oboti dali am i chladdi hi??? Thats wat I wants to now. Wy am i Gardians Llandduvri iweii wrthw i ar bwy dir we nhw'n jibbo i dali'r ekspen- sis. Mi nath Ivan Harris i waith yn olreifc mai'n debig. Gwd chap. Wats yiwr eksplaneshon, mei boys. Lets hav it. Wel fel gwedes i, ma'r hen anwid ma wedi upsetto Twm bob tamed, ochodin ma rhaid gadel hanes ardal Bethlem a Twmllanne hid rwsnoth nesa. Gwd stwff hefid. Wrv am weid gaer to wrth 0 MEI INGLISH FFRENDS. The owld tinker has got a divl of a kowld this week so he kant reit yiw a lot. Mei owld pal Jak Drefaldwin,—a mimber of the onnorabl soceieti of tinkers an barrels, menders,—was pas throo the sitti of Karmarthun the uthur dei, an meind yiw, Jak got his windos stick in the reit pies. He was lwk throo the windo—I meen lwk throo the glali of a ffoto shop in Jernal Street, an wat yiw think he was see. No yiw nivver gess, so I tel yiw. This eer ffoto shop is kol the Ekselsior or sumthing leik that. Ther was gwd pikshers there so he was sei, but wan was nock ol the uthurs to a kockt hat. It was tek the biskit. It was a piksher of the breecher an deekns of "Heol Dwr," a jappel in Karmarthun. Now Twm leiks to see a gwd thing, but bei hang, too bad that that eer piksher be pwt ther ffor eVrl- bodi to lwk at. The piksher-pwler ot to hav jarj penni eech ffor Iwking at it. Wel, Twm has bot menni i piksher peper ffor a penni with bader pik- shers than that in him. Gwd lwk mei lads, but whei lwk so blwining- solem? Yiw was not in Jon Jiniva's ffuneral was yiw. I was heer too of a shoshal tee-ffeit or sumthing ffor the showldiers or sum of them enihow. Wel, the kaki boys was injoi olreit til thei was get redi to go hom, an then thei was ffeind that the bajis of the kaps of them was missin. Now then ledis or jents hooever yiw be, thats not the wei to treet Tommi. He not get mutch dibs to chuck awei on niw bajis. Iff yiw wants a baj whei not ax Tommi in a propper wei an not nick it. But ther, ther ar poleit weis of steeling. God bless yiw.

ADOLYGIAD Y WASG

> ADOLYGIAD Y WASG RHAGLEN LLANCRWYS.—Y mae rhaglen Cyngherdd Plant Llancrwys yn werth ei chadw yn barchus. Dyma rywbeth sylweddol ar gyfer dath- liad Gwyl Ddewi. Gwelsom lawer o falchder yn nhre Caerfyrddin wrth ddathlu yr Wyl, ond wele rywbeth fydd byw am flynyddau. Hyderwn y bydd i blant yr ysgol drysori y rhaglen yn ofalus. Bydd o werth iddynt pan fydd yr athraw gwladgarol wedi myned i ffordd yr holl Jdaear, a hwythau wedi gwas- gar—un i'w faes ac arall i'w fasnach. Bydd y rhag- len megis dolen gydiol rhwng y ddwy oruchwyl- iaeth. Ar y wynb-ddalen ceir darlun o'r hen athrofa," ac uwchben y darlun gwelir y Ddraig Goch, y Geninen a'r Delyn, a'r Union Jack, fel engyl gwarcheidiol. Tufewn y mae barddoniaeth odidog yii byrlymu o wladgarwch. Diolchwn yn wresog i'n hen gyfaill, Mr. Dan Jenkins, y prif- athraw, am gofio am danom a danfon ini gopi. Llwyddiant iddo ef a'i ysgolheigion, a phrydnawn- efdydd hir di-gwmwl i'r Milwriad dewr o Ddolau- cothy, cadeirydd y cyngherdd.

Advertising

BENGERPS FOOD Delicate Infants. When infants i are weakly from birth or through illness the digestive strength Is naturally sub-normal, and as there is failure to extract full nourish- ment from ordinary food, malnutrition results. Benger's Food is especially recommended for developing delicate infants into strong robust children. jrOOCt It wtf by Chemistt, tU.+svttyvJuru F»'I B«olclet—A Bttln work authsritr oo MXclal facing Inftiatt, Iaralfcli. ana th« AfM, wtll be *ent past fnc mi ippMbs to: BENGER'S FOOD, Ltd.,Manchester, Eng. BrmruA 0Jlcu—l*FW YOiUC (OJJL) fa, WIHua Strmt, SYDMSY (N.S.W.) 1x7. Mtt Streeit.. C*n»*ia» Artnt3—9*M.maX Dru Oheeleal On., Ml. J N, n. Cktbriel StrMt, ltaM( aad Biuacbm I Hawflwut Canada. 189 |

BRAD CYMRU

BRAD CYMRU" Y CYMRO A'R CELT LLUNDAIN" YN MYNED YN FFYRNICACH. At Olygydd y CXRMABTHBK JOURNAL. Syr,—Y mae taran mawr Llundain, sef y newyddiadur uchod, yn myned o waeth i waeth o bartii y Ddeddf Eglwysig Gymreig. Mewn erthygl .arweiniol, yr wythnos ddiweddaf, o dan y penawd "Brad Cymru," dywed fod pobpeth yn cael ei droi o chwlth y naill loer ar ol y llall." Mae Cymru, druan, i gael ei hesgeuluso a'i thrin fel peth diwerth tra pery'r rhyfel hon. Nid oes ganddi hawl i ddweyd gair ar ran ei chyflwr gwleidyddol; so mae ei chynrychiolwyr wedi ei gorchymyn i ufudd- hau i alwadau y Weinyddiaeth ac i gytuno a phob dim a wneir o'r tu cefn iddynt gan swyddogion y Llywodraeth. Nis medr Kaiseriaeth fod yn fwy trahaus na hyn; ac nis gall unrhyw genedl fechan deimlo ei bod wedi ei bradychu yn fwy." Da iawn, Celt Llundain" j yr wyt yn siarad yn synwvr- lawn.

Y CEDYRN YN SYRTHIO

Y CEDYRN YN SYRTHIO! Ddoe yr oedd Mr. Lloyd George y Canghellor mwyaf enwog a welodd ein gwlad erioed; mewn gwirionedd yn dduw bach gan Jackyddiaeth Cymru, yn awr y cyfreithiwr bach o Griocieth," ac un o'r tri sydd yn gyfrifol am yr ysbaid hwn, sef yr ysbail fod yr hen Eglwys wedi llwyddo i elwa yn agos i gan' mil o bunnau—yn ol y cyfrifiad lleiaf—"trwy ymddygiad gwasaidd y Weinyddiaeth." H'm, dywedaf. Rhyfedd fel y mae y oedyrn. yn vrthio Nid yn unig ar faes y gwaed, ond ar dir y byw! Haleliwia. Nid yn unig y "cyfreithiwr bach o Griccieth i sydd yn cael ei ddamsang dan draed gan Jackyddiaeth gwybodus (?) Cymru, ond y mae y Prifweinidog (Mr. Asquith) a'1 Ysgrifenydd Caitrefol (Mr. McKenna), yr hwn a ddaeth yn mlaen a'r Mesur Ysbeilgar Eglwysig o flaen Ty y Cyffre- din. Mae pregeth Mr. Lloyd George yn Nhy y Cyffredin pa ddydd i'r Aelodau Cymreig wedi cael effaith drom ar eu oylla snerllyd a maleisus. Mewn adran arall o'r newyddiadur mawr Llun- dain," y mae rhyw un o dan yr enw Glan Haf- ren (digon tebyg mai un o'r Jacks bach "gwy- bodus" yw, yn debyg i Olygydd y taran) yn ysgrifenu fel hyn:— Yn anffodus mae rhan helaeth o'r dyryswch a'r trybini wedi ei achosi oherwydd gwendid yr Aelodau Cvmreig. Mae'r mwyafrif mawr o honynt yn dibynu am eu cynhaliaeth oddiwrth y Weinydd- iaeth, neu yn cael tal gan y Blaid am eu gwaseidd- dra. Mewn gair, maent wedi gwerthu eu hunain, dafod a thraed, i Mr. Asquith a'i gefnogwyr gwrth- Gymraeg. Ni cheir ond rhyw ddau neu dri sydd yn wir annibynol, ac mae'r rheiny, druain, heb erioed sicrhau dust y Ty, ac felly mae eu bloeddiadau Seneddol yn syrthio ar seddau gwag. Ar ol y miri ar lawr y Ty ddydd Llun y mae'r Blaid Gymreig wedi cynnal amryw gyfarfodydd. Buont yn ymgynghori, i ddechreu, a'r Prif Weinidog ei hun, ac yna daeth Mr. Lloyd George i geisio eu tawelu, ond yr oedd araith RYFEDD y Canghellor wedi creu amheuaeth ym meddwl pob un a'i gwrandawodd. Ni chaed y fath amddiffyniad dros yr Eglwys erioed yn Nhy'r Cyffredin, ac yn wir y mae'n amheus genyf a draddododd yr Esgobion fymreig yn Nhy'r Arglwyddi araith a chymaint o rtrddeliad ami. Yr unig beth sydd yn ffaith ydyw fod yr EgIwys wedi llwyddo i elwa yn ag-os i gan mil o bunnau—yn o]. y cyfrifiad lleiaf—trwy ym- ddygiad gwasaidd y Weinyddiaeth. A'r tri s.vdd yn gyfrifol am yr ysbail hwn ydynt y Prif Weinidog, y Canghellor. a'r Ysgrifenydd Cartrefol!" Haleliwia! Y mae yr iaith yma am y tri person urddasol uchod. yn fy moddloni yn ddirfawr. Dywedaf eto- Disgwyl pethau gwych i ddyfod, Croes i hyny maent yn d'od." Yr wyf yn diolch i Dduw mawr y nef fod y gethorn di-enaid—Jackyddiaeth Cymru-wedi eu '"gwerthu." Mae Gwili wirion, golygydd "Seren Cymru," wedi ceisio ysgrifenu ar yr un llinell a'r ddau uchod. Druan a.g ef; y mae yn gwybod mwy am bryddeatau, awdlau, englynion, Dafydd Morganwg, mesurau Caeth a Rhydd, nag a wyr am Haneeyddiaeth Eg- lwysig. Y mae Dafydd Davies. 0 Benarth (gynt o Brighton), yn fawr iawn yn ei olwg fel ysgrifenydd i un o newyddiaduron Radicalaidd Caerdydd. H'm. Gwir yr hen ddywediad :-Tri pheth y mae yn anhawdd adnabod: Dyn, Derwen, a Diwrnod; y mae Dyn yn Ddauwynebog, y mae'r Dderwen yn budr, ac mae Diwrnod yn anwadal-lieulog ac hyfryd yn y ooreu; yn y prydnawn yn wyntog a gwlawog. At Ddyn yr wyf yn cyfeirio, a gwel Jackyddiaeth Cymru at beth yr wyf yn cyfeirio. Gair i'r call sydd ddigon. Nid yw Hen Eglwys y Cymry wedi syrthio eto: y mae ei muriau mor gadarn ag erioed; a phvrth uffern nis gorchfygant hi.—Ydwyf, etc., MYHDDINFAB.

HWNT AC YMA

HWNT AC YMA (Gan Teithiwr.") Mawr yw y bywyd a'r cyffro ganfyddir y dyddiau hyn yn mhob cyfeiriad. Mae v rhyfel echrvslawn sydd rhwng y gwahanol genhecfloedd. yn ddigon i beri i weed yr ystyriol i rewi yn ei wythienau; y miloedd dewrion sydd yn syrthio yn ddyddiol drwy y cledd, bidog a'r magnel; a pha bryd y terfyna yr ymryson, Duw yn unig a wyr, a neb arall. Y dydd o'r blaen cawsom ymgom faith a'r Heddgeidwad Hodges, o heddlu sir Gaerfyrddin, yr hwn fu yn gorsafu am gryn amser yn nhref swynol LLANDEILO-FAWR, ond a alwyd allan i faes y frwydr er amddiffyn ei wlad a'i genedl rhag i'r Kaisar creulawn a'i lu gwaedlyd anafu tir dymunol Lloegr dawel a Chymru lan. Bu ein cyfaill Hodges yn mrwydau celyd Ypres a Mons am wythnosau yn olynol. Cafodd ei hun wyneb yn wyneb a'r Ellmyn gwaedlyd fwy nag un- waith, a gwelodd hwynt yn svrtkio yn gelaneddau i'r llawr, fel dail y coed yn mis Hydref: ond ni ddiangodd y milwr dewr hwn heb ei anafu; clwyf- wyd ef yn ei law ddeheu, a ch-afodd ddychwelyd gyda thrwydded milwr i'w dref fabwysiedig er cael gwellhad, a da genym hysbysu ei fod yn dyfod yn y blaen yn rhagorol, ao yn benderfynol i ddychwelyd eto er cael y gelyn dan draed. BRWYDR ARALL. Ymddengyg f-od pump sedd yn dyfod yn wag ar Gynghor Trefol Llandeilo, ac yn mfce yn myned yn rhyfel yma, gan fod saith yn ymgeisio.. ond da genjjm nad oes bwrw arfau yn y rhyfel hon, g.m mai boneddigion heddychol ydynt oil, a phob un mor gymhwys i'r sedd ag v dymunit iddynt fod. Yr ymgeiswyr ydynt y Mri. B. Hughes. White Hart, masnachydd glo; R. T. Evans, eto; A. E. Harries, haiarnydd; T. C. Hurley, cyfreithiwr; Parch. E. Lewis Jones, offeiriad; J. H. Rees. ysgolfeistr; ao E. Evans, vsgrifenydd yn swyddfa Mr. Charlie Thomas. Diamheu genym fod y rhestr uchod oil yn dda, ond gan fod da, gwell, a goreu i'w gael, cynghorem y pleidlieswyr i ddewis y goreu mor bell ag y gallant farnu. Tafler sect a phlaid o'r neilldu, ac ymdrecher llvgadu ar gymhwysder. Y FFERMWR FFODUS. Mr. Ivor Lloyd Davies, Derimoilon, yn mhlwyf Llanegwad, yw y boneddwr ffodus hwn. Gwerthodd gaseg wedi ei magu ar y tyddyn am v swm o drigain punt a thair ar ddeg a haner; yn ol y Sais yn £ 73 10s. Y prynwr oedd y marchnatawr enwog a chyfarwydd Mr. Tom Davies, Tynycwm, Llansawel. Yr eedd cyd-darawiad neillduol yn y fargen hon. Mae Mr. Lloyd Davies wedi enwogi ei hunan fel magwr ani- feiliaid or ys blwyddi bellach, ac oni buasai neill- duolrwydd yn y gaseg ni fuasai llygad eryraidd y boneddwr o Tynyowm erioed wedi Bylwi ami, gan mai at y gwych, y prydferth, a'r gwerthfawr y bydd ef yn tremio bob amser. YR ANTURIAETHWR ENWOG. Cawn y cymeriad uchod yn mherson Mr. Griffith Lewis, Cilwaun, Salem, Llandeilo. Nid yw efe yn arbed amser, arian, na thalent er pwrcasu yr ani- feiliaid hyny, ac y bydd y gymydogaeth a'r cyleh yn well o'u herwydd. Aeth y dydd o'r blaen i'r arwerthiant i Crewe, a daeth yn ol yn berchenog ar anifail prisfawr, wedi ei fagu gan y boneddwr adna- byddus am yr anifeiliaid goreu, set Mr. Joseph Lymer. Gelwir y prydferth hwn "Royal Laddie," 33784, wedi cipio y gwobrwyon yn arddangoefau Stafford ddwy flynedd yn olynol, sef 1913 a 1914. Yn gymaint ag fod magu oeffytau da yn bwysig y dyddiau rhain, bydd cael y fath hwn yn gaffaeliad i'r gymydogaeth. Hefyd cawn darw o liw, ffurf a rhywogaeth wedi ei bwrcasu oddiwrth Mr. J. B. Oswell, Eardison House, West Fetton, Oswestry, gan yr un boneddwr anturiaethus; a bydd "Eardison Baronet" at waeanaeth yr holl gylch, ao y mae diolchgarwch yn ddyledus i Mr. Lewis am ei antur- iaethau. Ni chyll efe ei wobr. Bu Mr. John Higginson, M.R.C.V.S., yn taflu ei linyn mesur dros yr uchod, a chafwyd hwynt yn berffaith a difai. Pob llwydd yn gwneuthur daioni.

AT EINJSOHEBWYR

AT EINJSOHEBWYR Oherwydd diffy.g gofod bu raid cadw amryw lythyrau, etc., hyd yr wytlmos nesaf. 0 hyn allan bydd yn aflghenrheidiol i'n caredigion Cymreig ddanfon eu cynyrchion yn gynt nag arfer, am y bydd i'w yegrifau gael eu danfon at y Gol- ygydd, a thrwy hyny gymeryd diwrnod yn vchwaneg cyn cvrhaedd y cysodydd. Dymunwn bwysleisio ar iddynt beidio ymhelaethu wrth gofnodi marwol- aethau, &c. Nid ammharch i'r ymadawedigion, na'u ceraint achosa ini ddweyd hyn, ond prinder gofod. Ymddengys cynyrchion y beirdd yn eu tro, ond y mae'r bwrdd hyd yr ymylon ar hyn o bryd.—Y t GOL.

NODION O ABERGWILI

NODION O ABERGWILI Diolch, ie, diolch lawer i ferched a gwragedd y dosbarth gwnio Abergwili dan gyfarwyddid Mrs. Williams, Rosendale, am eu hymdrech diflino yn ystod nosau hirion y gauaf yn darparu yn helab amryw wisgoedd cyfaddas i'n bechgyn sydd wedi myned allan i amddiffyn ein haelwydydd cynhes, a'n hedd ammhrisiadwy rhag Hid a dialedd yr Ellmyn aflan cuaidd. Y maent wedi bod yn hollol rydd- frydig yn eu hegwyddorion trwy roddi fechgyn yr Eglwys, fel yr enwadau ereill; ychwanega hyn ris arall at eu maintioli, a chawn fod y bechgyn ell wedi eu cydnabod mewn modd cynhes am eu rhodd- ion gwerthfawr. Deallwn hefyd i Miss M. Jones, Bromvydd House, anfon i rai o honynt ddefnydd i'w diogelu rhag min yr hin anffafriol. Parhaed brawdgarweh," ao 0 na roddid terfyn ar yr ystryw ofnadwy yma sydd yngyru i dragwyddoldeb filoedd o'n dynion ieuainc yn wythnosol. CYFARFOD RHYDDFRYDIG a gynhaliwyd yn festri Ebenezer nos Sadwrn, yr OOfed, dan arweiniad yr Henadur J. Lloyd, U.H., Penybank. Ar ol i'r ysgrifenydd, Mr. D. Davies, ywch Gwili, ddarllen y cyn-gofnodion a'u mabwys- iadu, rhoddodd hanes a chynydd y gymdeithas am y flwyddyn aeth heibio, yr hyn a barodd foddlonrwydd lawer i'r llu oedd yn bresenol. Dewiswyd hefyd amryw swyddogion, ao ychwanegwyd at nifer yr aelodau, ynghyd a gwneuthur darpariadau ynglyn a'r cyfarfod Rhyddfrydig blynyddol a gynhelir yn Nghaerfyrddin tua yr ail wythnos o'r mis nesaf. PRIODAS. Yn Nghapel Heol Awst, Caerfyrddin, dydd Mawrth, yr 16eg cyfisol, aur rwymwyd ynghyd mewn glan briodas Miss Mary Price, Penbankbach, ger Felinwen, a Mr. William Lewis, Quarry Lodge. Y gwas priodas oedd Mr. T. Lewis, Glynteg, a'r forwyn oedd Miss F. Lewis. Quarry Lodge; fel tystion yr oedd Mr. Fred Lewis a Mr. J. Lewis, grocer, Aberdar. Gweinyddwyd gan y Parch. D. Williams; Abergwili, a Mr. Gwynne Lewis, y cof- restrydd. Eiddunwn iddynt hir oes dan heulwen gynhes. Pob 'deryn bach fyn gydmar 'Rol mvn'd y gauaf blin, A thrwsiant eu telynau briw Ar fwrdd y gwanwyn cun; Hyn argyhoeddodd Lewis 0 wedd-dod -oerllyd fod, Aeth lawr at Mair roi het ar hoel, Cyrhaeddodd uchel nod. Mwy brenin ar yr aelwyd, A chaeth dan ofal gwraig; Cyn ca 'run cam nae awel groes, Rhed ing- fel dw'r o'r graig; Cyflawnach gwr fydd eto Pan eilw'r plant fy nhad," A Mair yn fam i dri-ar-ddeg O fechgvn gloywa'n gwlad.

MAWR LWYDDIANT

MAWR LWYDDIANT sydd yn dilyn ein modurwr enwog, Mr. D. Jones. Y dydd o'r blaen yr oedd yn gosod mewn prawf ar y brif ffordd fodur newydd o faintioli anferth, ao o wneuthuriad ei hun, i raddau helaeth. Bwriada ei orphen erbyn dcchreu yr haf. Bydd ganddo felly bedwar modur at wasanaeth ymwelwyr. Cyrddau chwarter Ebenezer yn ein nesaf. DTFFBYNOG.

Y GOLOFN FARODOL

Y GOLOFN FARODOL (Gan "Talfynydd.") MAE R BYD YN GWAETHYGU Gwaethygu mae'r pregethwyr 0 oes i oes yn wir; Eiddilod y pwlpudau Sy'n llenwi yr holl dir; Nid yw pregethwyr heddyw Mor ddoniol a'r rhai gynt, Ysgydwent Gymanfaoedd Fel coedwig gan y gwynt. Gwaethygu mae y siopwyr Mewn tref a gwlad yn awr, Ymhlith y lluaws siopwyr 'Does nemor un yn gawr; Corachod y maanachdai Pwy genfydd arnynt ran? Ni roddant i chwi ddyddlen I ddechreu cyneu tan. 'Rwy'n cofio cael calennig 0 siwgr ac o de, Ac weithiau bwys o raisins I fyned tua thre' Ond 'nawr, ni rydd 'r'un grocer Ond Thank you sych i chwi, Am brynu, ac am dalu, Am flwyddyn gron, yn ffri. Arferai'r hen gigyddion R'oi i chwi bwys o wer; Os ccisiwch hynny heddyw Gwnant lygaid fel y ser; Cewch brynnu di;wy y flwyddyn, A thalu'n Hon, mewn pryd, Ond peidiwch disgwyl clennig Gan gigydd yn y byd. 'Rwy'n cofio talu degwm I'r Y swain dros fy nhad, A chofiaf fyn'd a llestr Gael cwart o gwrw'n rhad; Ond heddyw, ni chewch lasied Am unrhyw ddegwm 'nawr, Er talu 'r ffyrling eithaf Ni roddir cwrw 'nawr. 'Rwy'n cofio'r hen ddilledydd A'i gofio'n eithaf da, Sirioldeb yn ei wyneb Fel tes ar ddiwrnod ha. Gofalai am galenig I'w brynwyr fawr a bach Rhyw die neu gadach poced I'w eadw'n fyw ac iach. Ond ofer disgwyl clennig Yn awr, mewn gwlad na thref, Gan ddraper drwy yr holl fyd Er bod yn daer eich lief; Mae'n dyn ar ddrapers heddyw Rhwng trethi a phob peth; Rhy anodd yw rhoi clenig, Mae hyny'n ormod treth. Mwynhauai'r hen felinydd Y fraint o godi'r doll, Ar flawd a felid ganddo Yn 11awen heb un coll; Ond heddyw, prin ceir melin Yn malu yn un man; Mae'n rhaid i ddynion heddyw Gael bwyta bacra can. j Y gofiaid gynt gaent lwytlii 0 wenith glan o'r maes Am olym y plnduriau A'u golym gyda gras; O'r braidd y clywir heddyw Am helem gan un gal, Os ceisir hyny heddyw Mae'r ffermwr maes o'i gof. 'Rwy'n cofio 'r hen fedel-wraig A'r cryman yn ei llaw, Yn myn'd i'r maes i fedi Yn un o wyth neu naw; Dychwelai tuag adre Yng ngoleu'r lleuad dlos, Ac yn ei het 'roedd oanwyll I'w goleu yn y nos. Nid oes medelwyr heddyw Am arian yn y wlad, "Machines" sy'n medi heddyw Ac oer.llyd yw eu nad; Ni clilywir son am dori Y fedel yn un plwy'; Llawenydd y cynauaf Ntd oes rno hono mwy. Fe welwyd torf yn lloffa Yn gyson drwy y dydd, Ar feusydd y cynhauaf Heb neb yn teimta'n brudd; 'Does neb yn lloffa heddyw Mewn nnrhyw sir na phlwy', Mae'r tlodion yn v Workhouse Yn gruddfan dan eu clwy. Aberteifi. T. ESCElt JAMES.

TRELECH

TRELECH MARWOLAKTH.—Gorchwyl annymunol yw cofnodi marwolaeth Mr. Essex Rees Bowen, Rhydfawr, yr hwn a fu farw yn sydyn lawta nos Wener, Mawrth 12fed, yn 68 mlwydd oed. Yr oedd yr ymadaw- edig yn Eglwyswr selog, ac yn barod bob amser i wney'd unrhyw ddaioni dros yr Eglwys. Dydd Mawrth canlynol dangoswyd parch i'w goffadwriaeth gan y dorf luosog ddaeth ynghyd i'w hebrwng i fynwent henafol Eglwys y plwyf. Darllenwyd a gweddiwyd yn y ty cyn cychwyn gan y Paroh. D. Peregrine, B.A., Trelech, mewn modd teimladwy. Yn yr Eglwys traddodwyd pregeth sylweddol a tharawiadol iawn gan y Parch. Eynon Hughes, ficer y plwyf. ac hefyd eymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan y Parchn. J. H. Jenkins, rheithor Cilrhedyn, a T. B. Evans, ficer Llanwinio. Chwareuwyd y "Dead March" gan Mr. D., J. Phillips, Bronllan. Gadaw- odd ar 01 weddw, dwy ferch. a thri mab. Huned ein hanwyl frawd yn y ffydd yn dawel hyd nes y dyhunir ef gan udgorn perseiniol a chroesawus yr Archangel.

BRYttAMMAM i

BRYttAMMAM Annymunol ydyw gwel'd blodeuyn prydferth yn gwywo yn nhymor gwanwyn, pan mae blodau natur yn dechreu taflu eu perarogl. Felly bu yn hanes Miss Gwladys Thomas, Glyn Road, merch anwyl Mr. a Mrs. Thomas Hopkin Thomas. Ar ol ychydig ddyddiau o gystudd caled hunodd yn dawel. 'Does ar y ddaear yma i'w glywed ond swn y pylor, y magnel, a'r cledd, tra y mae hi yn mwynhau ei hun heddyw yn swn anthemau'r saint Yn ardal lonydd yr aur delynau." Bydd ei phresenoldeb yn eisieu yn y Band of Hope ac Ysgol Sul Ebenezer am hir amser, lie yr oedd yn nodedig o ffyddlon. Yr oedd ei hyspryd llednais a'i thymer addwyn wedi enill pawb i'w cliaru. Daeth torf ynghyd i hebrwng ei gweddillion i dy ei hir gartref dydd Mercher. GwTas- anaethodd gweinidogion y cylch yn hynod effeithiol, ac amlwg canfod ar wynebpryd y dorf fod un hoff yn cael ei ehladdu y dydd hwnw. LLWYDDIANT ErsTEDDFODOL.-Nos Sadwrn di- weddaf, yn Eisteddfod Mynydd-du, daeth Miss Jemima Anne Davies (" Neuaddferch"), Bryn- amman Road, yn gyd-fuddugol a "Cymro Bach" yn yr adroddiad dan 16 oed. Mae y gystadleuaeth hon yn adlewvrchu clod ar "Neuaddferch." Boed iddi ddringo eto yn uwcli; mae ynddi ddefnyddiau ad- roddwraig ardderchog, a gall gyda ffyddlondeb a dyfal-barhad gyrhaedd byd y gadair.

LLANLLWNI

LLANLLWNI DRAMA.—Un o'r pethau goreu sydd wedi bod yn Llanllwni er's biynyddoedd ydyw y ddrama. Mae ieuenctyd yr ardal wedi cymeryd dyddordeb ynddi, a mawr y canm&wl sydd arnynt. Mae pob un o'r ieuenctyd yn aotio ei ran mor dda a plie wedi ei eni at y gwaith. Dylnsom anfon rhywbeth eto i Jack Dudley sydd yn nghanol tanbelenau'r gelyn a'r bechgyn ereill sydd wedi uno ar fyddin. Wnawn ni ddim gormod a bod ar ein heithaf. Meddylier am y miloedd sy'n rhoddi eu bywydau dros eu gwlad. Yn awr mae gweithio, gwneled pawb ei ran. Yr oedd athraw y dydd o'r blaeri yn dweyd wrth ddos- parth o blant fod oymaint o Germans yn y byd fel ag fod un yn nmrw bob tro byddent hwy (y plant) yn anadlu, a dyna un hogyn bach yn tynu ei anadl I yn ol a blaen mor gyflym ag oedd bosibl, pryd y gofvnodd yr athraw beth oetld yn wneyd. Lladd Germans oedd yr ateb. Nid mor hawdd ydyw eu 1!add, ond gall hyd yn nod plant gynorthwyo y rhai IladJ, ond gall hyd yn nod plant gynorthwyo y rhai sydd wyneb yn wyneb a hwynt ar y maes.

LLANFIHANGELARARTH

LLANFIHANGEL-AR-ARTH PBOPOSED EISTEDDFOD. On Friday evening, the 19th inst., a meeting- was held in the school for the purpose of discussing the question of holding an eisteddfod in aid of Church Funds, including the cost of repairs at the school, which have not yet been completed. The attendance was not very satisfactory, and the meeting did not commence until a late hour. It was eventually decided to hold an eisteddfod on May 14th, and Mr. John Davies, Dolbantau, and Mr. Walter Walters, Gwynfryn Stores, were appointed secretary and treasurer respectively. A long discussion took place as to why the money at present lying in the bank (sur- plus from the bazaar held some years ago to defray the debt on the school) was not available for this purpose. It was stated that this surplus had been voted for Church purposes. There should be no difficulty about this, for the upkeep of the school surely comes under the head of "Church purposes," and, apart from this, the money was originally in aid of the fund for defraying the debt on the school. It is felt by some that the present time is inoppor- tune for making appeals for money, which are apart from any of the various war funds, and this is all the more emphasised when a substantial sum lies idle in the bank. Some people would also like to be enlightened as to wiyit became of the money from the last eisteddfod. AT THB FRONT-Private Wm. Jones, 15th Platoon, D Company, 1st Glo'sters, has been laid up in hospital suffering from measles, but writes in a cheery tone of his sojourn in the trenches and hopes to be convalescent again shortly. Pte. Jones is the son of Mr. Jones, Bribwll, Llanfihangel-ar-arth, and left a good position in London in order to defend his country. DEATH.—We regret to announce the death of the infant son of Mr. and Mrs. Evan Davies, Wern- mackwith, Llanfihangel-ar-arth, who died on Sun- day morning last, 21st inst. MEET OF FOXHOUKDS.—On Monday, the 22nd inst., there was a meeting of the Neuaddfawr Fox- hounds at the Drovers' Arms, Llanfihangel-ar-arth, at 10.30 a.m. The attendance was small, and there was little sport during the day, Pantyfen and Wei newydd being drawn blank. These districts usually provide some good sport,1 but on this occasion there was a disappointing exception to the rule. WEDDING.—On Saturday last, 20th inst., the mar- riage took place of Miss Mary Davies, Gwarbrest- gynwydd, and nieco of Miss Davies, Hyfrydle, Llanfihangel-ar-arth, to Mr. David Davies, Scythlin Farm, Pencader. We understand that the happy couple will reside at Bailevcoch. near Lampeter.

CONWIL ELVET

CONWIL ELVET EISTEDDFOD.—A very successful chair eisteddfod was held at the above place on the 16th inst. in aid of the war funds. The chair was occupied by Dr. Yorath, Conwil, the adjudicators being:—Music, Mr. Dan Jones, F.T.S.C., Cross Hands; miscellan- eous, Mr. D. Derwenydd Morgan, M.P.S., Pencader; tray cloth, Mrs. Dr. Yorath; prize bags, Miss Job, Gwylfa, and Mrs. Smith, Preswylfa. The accom- panist was Miss Job. Mr. J. J. Evans, Llwyncyn- wyl, was chairman of the committee; Mr. Gilbert Scourfield, Panteg, treasurer, and Mr. D. J. Evans, Derwydd, secretary. Mr. Evans also proved himself an able conductor. Awards:—Solo for children under 10: 1, Cissy Davies, No. 2, Conwil. Girl's solo, under 14: 1, Mary Davies, Penllwyncros. Recitation: Mary Davies. Penllwyncros. Boy's solo, under 14: 1, Ben Scourfield, Panteg. Pianoforte solo, under 15: 1, M. J. Jory, Carmarthen. Recita- tion, under 10: E. A. Davies, Waunolau, Hermon. Unison, for children: 1, Oonwil Friends. Best letter from the front Dafydd," who did not respond. Soprano or tenor solo: Miss Alice Scour- fiela, Panteg. Prize bags: Divided between Miss M. H. Jones. Dolwen, Cilrhedvn, and Miss; May Davies, Railway Inn, Conwil. Handwork tray cloth.: Miss Price, Green Park. General knowledge: Divi- ded between T. T. Jones, Blaenbowy, Cilrhedvn, and Albert Williams, Talog. Bass or contralto solo: Tom Davies, Carmarthen. Impromptu speech: Jack Phillips, Cartref, Talog. Chair poem: W. H. Jones, "Gwilym Bowy," Blaenbovvv. Cilrhedvn. Penillion singing: Gwilym Bowy." Male voice competition: Divided between Conwil party, led by J. J. Evans, Llwyncynwyl, and Llanpumpsaint party, led by J. Johns, schoolmaster. Open recitation: D. Bowen (Tajogfab), Plasyglomen, Talog. Quartette: D. Smith, Preswylfa, and friends. Duett: Jones Brothers, Blaenbowy. Chief choral: Llanpumpsaint (led by W. Thomas). An enjoyable meeting was drawn to a close by the singing of the National Anthem, Gwilym Bowy taking the solo.

LLANDEBIE

LLANDEBIE MOTOB ENGINEERING.—His many friends will ba pleased to learn that Mr. James N. Morley, of Gorslas, has succeeded in passing his examinations under the National Institute of Sciences, gaining diplomas entitling him to A.M.N.I.S., D.S.T., wita Honours in modern Psychical and Scientific Sciences. Congrats., Morley. SUNDAY SCHOOL.—On Tuesday evening -of last week. a meeting of the Sunday School teachers was held at the National Schools. There were about forty teachers present to hear an address by Miss Llewellyn, of Baglan Hall. The speaker dealt with the "Purpose and Work of the Sunday School," and suggested a number of means by which it could be made efficient and of real value in a parish. The whole subject was dealt with on a high level, and the address proved to be most edifying, highly worthy of the subject and the speaker. The Vicar (the Rev. D. W. Thomas) presided ORGAN RECITAL.—On Thursday evening in last weok an organ recital was held at the Parish Church. There was a very large attendance, and every available sitting was oocupied. Mr. Arthur W. Swindell, F.R.C.O., organist at All Saints, Llan- elly, presided at the organ, and rendered a scries of music as only a master can. Miss Edith Roberts, Llanelly, rendered a couple of solos very beauti- fully, and also the chorus from Sir John Stainer's 'Crucifixion" was excellently done .by the Church Choir, under the leadership of Mr. R. Matthews. The whole proved quite a musical treat for Llan- debie.

LLANDYFRIOG

LLANDYFRIOG MEMORIAL SERVICE.—On Sunday last, the 21st inst., at 2 p.m., a memorial service was held at Llandyfriog Church to the late Mrs. Jones, Blaen- dyffryn, in this parish, the wife of the Rev. D. T. Jones, late rector of Loughor. The service was taken by the vicar, the Rev. H. Jones, tnd the Rev. Canon Watcyn Morgan, vicar of Llanelly, an old friend of the family, delivered an appropriate sermon. He made feeling references to the departed and spoke of her great kindness and popularity during her residence at Llangvfclach and_ Loughor. A large number of relatives anu sympathizing friends attended the aerrioe. WEDDING.—A very pretty wedding was solem- nized on Thursday, the 18th inst., at Llandyfriog Church (by licence), by the Rev. H. Jones, vicar. The contracting parties were Mr. Alfred David Jen- kins, Waunmarlog, Newcastle-Emlyn, and Miss Nellie Jones, younger daughter of Mr. and Mrs. Jones, Bryncelyn, Llandyfriog. The bridesmaids were Miss M. A. Jones (sister of the bride), Miss Griffiths (cousin), and Miss Evans. Aberarad. The best man was Mr. E. B. Jenkins (brother of the bridegroom). The bride was given away by Mr. Parking-ton (brother-in-law). The happy couple left by motor-camiamid showers of rice and the ringing- of bells to catch the 10.40 a.m. train from New- castle-Emlyn en route for Glamorganshire with the best wishes of a large circle of friends.

LAMPETER

LAMPETER LECTUKE.—On Friday evening the members oi the College Welsh Literary and Debating Society had the pleasure of listening to an able lecture by the Key. 14 Lee Hamer, B.A., Maesteiio, Llandiio, on "Mabsemtiau a Ffeiriau." In ins student days, the rev. gentleman took the keenest interest in all Welsh movements connected with the college, and figured prominently, not only in the Welsh debates, but also in all the doings of the Bry tliorii aid, -that admirable society which, under the guidance of the Hev. Professor Lorimer Thomas, has done, and is doing, so much in maintaining- the Welsh language 't in all its purity and strength. Since leaving Lam- peter, Air. Hamer has added to his reputation as a brilliant speaker and preaciier; his lecture was un- doubtedly the most appreciated item in the series of the society this session. FOOTBALL.—The last and only Rugby match at Lampeter this year was played on the College en- closure between teams representing the college and school. Glorious conditions prevail), (i, and the fixture attracced a good attendance. Play was fast and brisk, the forwards on both sides getting the major portion of the gruelling. Hesitancy among the backs spoiled the traditional Welsh game. Spas- modic attempts at passing were made, but the robust work and swift following up of the forwards prevented the rear men from giving many exhibi- tions. However, the spectators enjoyed the battle between the rival packs. The undergraduates won a well-fought match by twelve points to six. EXTENSION OF WATER WORKS.—The work in con- nection with acquiring a better supply of water to the town is now complete, and Messrs. Hyslop, Pontypridd, have given every satisfaction. The work cost about £3,000, but it was very much re- quired, and the town will have an adequate supply of pure water for many years to come. PROMOTION.—Mr. Jones, the district representative of the "Aberystwyth Observer," will be leaving the town soon, having been appointed reporter for the "South Wales Daily News in the Rhondda Valley. During the time he has lived at Lampeter he has had a large circle of friends, being of a kind and genial disposition, and many will miss him, but are glad of his well-deserved promotion. PENCAREEG BULL CLUB.—On Friday, the 12th inst., the members of the above society held their annual meeting at the Ram Inn for the election of officers and completion of arrangements for the coming year. The following officers were elected :—Chair- man, Mr. D. 1. Rees, Velindre; hon. sec., Mr. Gri- ffith Davies, Penlan; and hon. treasurer, Mr. Denis H. Davies, N.P. Bank. The retiring chairman, Mr. Denis Davies, expressed great pleasure at the pros- perous state of the club, and the excellent prospects for the coming year. The members were glad to notice that this society propose to take up agricul- tural matters generally, and shows promise of be- coming an influential farmers' club. At the dinner which followed, speeches were made by the follow- ing gentlemen :-Messrs. Denis H. Davies, D. 1. Rees, Griffith Davies, and B. T. Lewis. The mem- bers of the new committee are: Messrs. Wm. Ed- wards, Cwmeanol; R. J. Rees, Velindre; Morgan Thomas, Brynmanhalog; Tom Jones, Ddeunant, and Wm. Jones, Esgairwen. ST. DAVID'S DIOCESAN BOARD OF FINANCE.—The report at the subscriptions given in this parish for the above Board has been printed and circulated among the subscribers. It is very encouraging, as the total for the first year is JB63 7s. 4d. The Rev. Canon Camber-Williams, M.A., vicar, has written an introduction to the report, in which he says, among other things: Tt is well to bear in mind that this is no isolated effort in this parish alone; it is a concerted movement throughout the whole Church in England as well as Wales. It is' not a movement set on foot without reflection either; a committee of the most experienced bishops and clergy. together with a great number of financiers, examined the question for some years in all its bearings, so that we may rest assured it is a thoroughly sound movement. After the revelation made before the Welsh Church Commission, one cannot say that Welsh Churchpeonle need educating in the Christian virtue of giving. It was then proved that Church communicants contributed per head Is. 2d. more than the generous contribution" of the Nonconformists come to per member. Stflf there is a widely felt idea that we do not give as much as we oucht. What the measure of that ought is, perhaps it would be difficult to define The scriptural rule is that everyone should r-ive as God hath prospered him. Let us each seek to Jipplv that rulo according to our conscience. If it be the will of our great Head that the Church should suffer the great affliction wherewith she is now threatened, the Parochial Board of Finance will have very serious work b^fo-e it in the years that are coming. For the present let us thank God for this our willingness to contribute towards His cause, nnrl pray He may avert the danger that over- hangs His Church." THE LATE MR. THOMAS DAVIES, DREMDDUFAWR. — The mortal remains of the late Mr. Thomas Davies. Dremddufawr. were interred at Silian Churchyard on Tuesday, March 16th. when FI, large number of relatives and friends came together t.o show their respect to the memory of a good man. The Rev. J. W. E. Jones. vicar of Silian. officiated at the house. and the Rev. Canon Camber-Williams, vicar of Lampeter, delivered an impressive address. The hymn. Mor ddedwydd yw y rhai drwy ffydd." was sung at the house, and Alie"n cyfeillion wedi myned on the road to Silian. The Rev. Canon Jones (formerly of Penbovr). who had been vicnr of Silian some years ago, officiated in church, and the hymn, "Ar lan Torddonen ddofn." was sung. The Vicar of Silian and Canon Camber-Williams offi- ciated at the graveside, when "Bydd mvrdrl o rytfeddodau" was sung, and afterwards the Silian Church choir sang the Nunc Dimittis" in an effective manner. The following were the chief mournersMrs. Davies (widow): Rev. J. Lodwick Davies, vicar of Brvncroes, Carnarvonshire (son); Rev. D. T. Davies and Mrs. Davies. Llwvngwril Rectory (son and daughter-in-law): Mr. Tom Davieg (son): Mr. and Mrs. D. P. Jones, Aberdare (son-in- law and daughter): Mr. and Mrs. J. Jone«. Fron- goch, Bwlchllan (son-in-law and daughter). Owing to indisposition. Canon Davies. Bangor, and Mrs. Evan-?, Bwlch (brother and sister), could nQt attend. In addition to the clergy already mentioned, there were also present:—Revs. D. D. Evans and D. J. Evans, Lampeter; R. E. Davies, Ystrad. and D. T. Evans, Wrexham.

HENLLAN

HENLLAN EISTEDDFOD. -Held at Aberbank Schoolroom on Wednesday evening in last week, presided over by Mr. Alf. Jones, Glyn, Drefach. The Rev. E. J. Davies, Bangor Teify, conducted, and the adjudica- tors were:—Music, Mr. E. Thomas, A.C., Bronllys, Brongest; penmanship, Mr. E. Powell, C.M., Velindre; recitations, etc., Mr. E. J. Lewis, Tre- groes. The accompanist was Mr. Tom James, Blaenwaun; secretary, Mr. E. B. George, Bryn- golou; and treasurer, Mr. T. Lewis, Henllan. The proceeds were in aid of the Institute. Awards:- Solo for boys under 15: lorwerth Jones, Brongest. Modulator test; 1, divided between Emrys Davies, Aborbank Schoolhouse, Getta Evans, Smithy, and H. M. Williams, Aberbridge; 2, James Davies, Llwynhelig. Penmanshi; Under 15, Margaret Lewis, Abermachnog; ditto under 12, James Evans, Wood- lands; ditto under 13, David T. EvanSj Railway- terrace. Action song: Walter Walters, Henllan, David Tom Evans, and Johnny Jones, Penrhiw- prian. Ear test: lorwerth Jones. Solo for girl. under 10: 1, Mary H. Evans, Park; 2, Mary Lizzie Jenkins, Railway-terrace. Solo for girls under 14: 1, Lizzie Griffiths, Penmount; 2, Nesta Griffiths, Werfa. Solo for boys under 15: lorwerth Jones. Recitation, under 10: 1, Nesta Griffiths; 3, M. H. Evans, Park. Recitation, under 14: 1, R. M. Powell, Coedybryn School House; 2. James Daviee, Llwyn- heli,g. Trio (unison): 1, Hannah Thomas, L. A. Griffiths, and Lizzie Thomas; 2, M. L. Jenkins. M. H. Evans, and Elizabeth Williams, Aber. Permillion singing: lorwerth Jones. Solo for non-winners: D. M. Thomas. Pantrodyn. Describing an object: Winifred Howe, Llwyncadfor. Duett: D. M. Thomas and D. Lloyd Jones, Llangynllo. Unison trio (open): May Davies, Anne Davies, and Marv Thomas, Lan Cottage, Trebedw. General knowledge: D. Emrys Rees, Abermachnog. Love- letter E. B. George, Bryngoleu. Sentence: John George. Bryngoleu. Wit: Tom Owen Phillips, Dre- fach. Voice production: lorwerth Jones and M. H. Evans, Park. Octette: D. Davies (Cnwc) and party and T. James (Blaenwaun) and party. Duett: lorwerth and Bessie. Miss Van der Berg, a Belgian staying at Brongest. rendered Welsh and Eofflish songs which were highly applauiied.

Advertising

-0 IP 4 £ r -:>.J', ;}"J 'I.).> I. ';)J O. '0" .'J .:I, .J Every Ball in the RALEIGH THE ALL-STEEL BICYCLE is imaranteed to the three-ten-thousandths part of an inch, to that surface and shape are perfectly true. Tlie result is a beautifully running bicycle with no friction. Prices from 9/6 or 9/4 per month. Stnd a t.c. for the Book ol th4 Raleigh. Carmarthen-J. Tom Jones, 11 and 29, Bridge Street. Tenby— Davies Bros., South Street. 1 I Raleigh I a Points for Cyf lists, ACycle r I Fy"Ic™"k 

LLANWKEN

LLANWKEN TEA PARTY AND ENTERTAINMENT.—The annual tea party and entertainment in connection with St. Quintin Parish phurch was held on Wednesday, March 17th, in ideal weather, when a very large number came to do justice to the things laid before them. The doners this year were Mrs. Evans, Red Lion Hotel, ant Mrs. Thomas, Aber Mill, who spared no pains or cost to make the function an unqualified ucciss. Invitation was extended, not only to the Chuch members, but also to the Non- conformists of tie district. The tables, which were well-laid and tatefully decorated, were pregided over by Mrs. Etms and Mrs. Thomas, assisted by the lady membes of the church. After tea. each child was given a bag of sweets and orange by Miss Evans, Red Lion, and Miss Lettisha Thomas, Aber Mill. Mua praise is due to the two young ladies for their hidness of heart, and generosity in supplying the li;le children with such dainties. This kind act alo was not confined to the church members, but t( all who were present. After the tables were eleaed a highly successful concert was held, under th chairmanship of our jovial and popular vicar (lev. W. J. E. Jones). The Llan- wenog Glee Paty. under the conduotorship of Mr. Thos. Bowen, taesyfelin, gave some fine render- ings which wer well appreciated by the audience, who also loudli applauded the topical "penillion" singing of Mr. larries-Williams. A party from St. David's CollegeLampeter, took tho place by storm, and each time vere given an encore. The friends from Silian als gave a Welsh drama, which was well received. ifter the usual vote of thanks the meeting terminced with the singing of God Save the King." DEATH AXD FXERAL.— On Saturday. March 13th, the death took lace of Mrs. Rachel Richards, at the residence of ht parents, Mr. and Mrs. William Lewis, Frondes, Pen vbank-road. Ammanford, after a lingering illne,. On Wednesday, March 17th, her m mortal remains ere oonveyed by motor for intern- ment at Capel-y-roes, Llanwnen, when a very large concourse of pecle came from far and near to pay their last tribut to the deceased. She leaves to mourn her loss tree little orphan children, as their father was burie. about three years ago. They are left now to the 2nder care of their grandparents. The ohief mourn-s were: The three little children; Mr. and Mrs. W1. Lewis, Ammanford (father and mother); Mr. ad Mrs. Dcyer, Ammanford (sister and brotber-In-lal; Miss Ann Lewis, Fish and Anchor, Llanwin (sister); Mr. Gwilvm Lewis, Frondes. Ammaford (brother); Master Victor Lewis, Frondes, Ammanford; Mr. and Mrs. J. D. Lewis, Tonypany (brother and sister-in-law); the Rev. and Mrs. ewis Lewis. Ogmore Vale (brother and sister-in-law, Mr. John Daniel, Fish and Anchor, Llanwm (uncle); Mr. David Daniel. Pant- ycynill, Cwrtncvdd (uncle); Mr. and Mrs. Lloyd, Llvsfaen-uchaf, lanwnen (cousins); Mr. and Mrs. Lloyd, Gilfach-tfydd, Llandvssul (cousins); Mr. Lloyd, Llain (cisin); Miss Lizzie Davies, Peolan Cottage (Cwrtnvvdd (cousin); Mr. Jenkin Jones, Man-ar-Deifi, Lndyseul (uncle); Mr. Sam Davies', Penlan-Isaf (coun); Mr. and Mrs. Davies, Penlan- fach (cousins); Ir. J. E. Cledau Jones, Cerdin Cottage (cousin Mr. D. Davies, Carrara House. Lampeter (cons); Mr. Thos. Davies, stonecutter, Lampeter (unci Mr. Dl. Davies, coal merchant, Llanybyther (ccsin): Mr. Timothy Evans, coach builder. Lamper (uncle), and a host of others. Those who omated were the Revs. J. Griffiths, B.A., B.D. (B E. Glyn Edwards, Cwrtnewydd, David Evans (.). pastor, and John Davies, Allty- placoa. The deased was 51 years of age, and great sympathy is exhded to the bereaved family. Therf, were a numbeDf floral tributes. PLOUGHING .ATCH.—The second anrual plough- ing match wa held on Friday, March 5th, in a field kindly Ie; for the occasion by Mr. Rees Thomas, Cast-du. The committee were very fortunate in hring a fine day, as it drew a very large crowd ospectators. This year's ploughing excelled the pvious one in regards to the mim- ber of entries nd the quality of work done. The judge had a vy hard task to decide the winners. The officials ero :-Chairman -of the committee, Mr. Daniel Jikins, Blaenwaunganol; vioe-ohair- man, Mr. Ret Thomas, Castelldu, Llanwnen; trea- surer, DistricCouncillor Evan Evans, Llechwedd- deri-isaf; georary, Mr. D. Rees Williams, Peny- bont; timcleper, Mr. Jenkin Jones, Penybonl, Llanwnen; ewards, Mr. David Davies, Aber Farm; CountCourveillor David Evans, Ffynonfair; Mr. David Tomas, No. 1, Llanwnen; Messrs. Daniel Davies Red Lion, Llanwnen; David Jones, Neuadd Forg John Rees, Taigwynion; Tom Evans, Post fIce; Herbert Thomas, Penpompien; judges—plougng, Mr. John Griffiths, Blaengwin- llan, Henllan horses, Mr. Josiah Jones, C.C., Garthowen, Ifldyssul, and J. Griffiths, Blaengwin- llan. The f(bwing is the list of a wards :-chsm- pion Class: Ind 2, divided between John Herbert Thomas. Peiompren, Llanwnen, and William Jones, Pyllatiion, Berth, Tregaron; 3, James Evans, Gvfe, Pontshaen, Llandyssul. First Class (open t those who have never won a first prize in a qeral class): 1, Evan Evans, Llech- wedd-deri Iaf Llanwnen; 2, Evan Jonkins, Llys- faen Isaf, Lnwnen: 3, Ffynonmeredith, Mydroilyn. avices Class (open to those who have never won a>rize before* and boys under 19 years of age): 1, Jmny Thomas and Company, Tynllyn Llanwnen. oooial Class.—Besfc team of horses working on he field: 1. William Evans. Cwrt Farm, Cwrtr^ydd; 2, David Evans, Ralltvcpoch CVrtnewydd.

LLANDYSSUL

LLANDYSSUL DEATH. lis with regret that the news was reo ceived on ednesday, the 10th inst., of the death of MrOavid Augustus Jones, of GeUifaharen, Llandyssul. eoea-sed was 37 years of age, and was the son of t) late Mr. John Jones and Mrs. Jones, of Gellifahan. By profession he was a solictor, and was laly m practice at Cheltenham, but on acopunt of fiing health had been at home for some months pnofo his death. He was a young man of genial dispoion, and very much liked by all. He jKrjuneElS^^ at^t^BCou^ ,exc'fc'D" £ waa witnessed inn. • ? r 9011001 ground on Wednesday 10th instenlbetween the County Sohool XI and the Llandyu WTute Stars." Although greatly ha ndioappe

Advertising

1«TThL E^quer returns from April 1st, 1914 to jlHt ah^v receipts amounting' to correfiW ?*wn<*iture £ 513.843.959. For the correspond, period of tho previous twelve months Jti Tho above returns show that the revenue hfa]roa<]y oxoooded the revised estimate ot total recpts for the financial year by £ 9,060,990 th^fc tho for the year is £ 3o,ouy,i(Wer the previous year.