Collection Title: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
14 articles on this page
Advertising

.f- .-4- < HYSBYSIAD. YN AWR YN BAROD Y Trydydd Rhifyn 0 HANES Y RHYFEL EWROPEAIDD PRI8 ie. TRWY'R POST, 310- BLAENDAL. Mae ychydig «opiau eto ar kw o'r J^gjgj oyatef a'r ail, ond t« arfreffir yohwg +** dwifoB arehebion ar unwaith cyn «u fw«rtktr allaa. Bydd y rhifynau hyn, ynghyd a'r rhifynau dUj«- ol rn jrynhodeb cyfiawn ao eglur or BM* Swyaf\ ^elwyd erioed. Brith* yr Hane. a iau arddercboc- PSIDIWCH OEDI-MYNWCH GOPIAU AR UNWAITH. Ar werlà gan holl Lyfrwerthwyr.

it ELS

it ELS V;el, wedd Kitshiner yn gweld yn i areth pwy o^od yn odreth na'r wiad yn gneld i -gore i gadw'i skwidde ft" 5FS'ar 4>eb J* lleilTd iffern shwt halibalw a si n y wlad ma. ar hin o brid. Ma'ch haner chi fel ta chi am i r Jer- man^ ddwad miwn. Ie, le bisech chi Ond widdoch chi be si wedi n hala i i r^1 noth ma. Clwed rhai yn dy ddifirrio di gwlej, Twm, midde rhowim Ie ffa*J {od bowid dim gwerth biw onibai hin rbai yn ich difirrio chi si'n profi bo -h'n treial aped diben ich bodoleth. Nage, ond cal koppi o bamfllet n«Ti wedi cal i chihoiddi gida'n Lhwodreth m. Enw y bamfflet wedd "Silver Bwletswil wm the wa7" Veri gwd, silver bwlets is the reesn for TO an of kors the onli wei to ffeit the divl is, to hit him with his own woodn leg. See the poi Reit te beth ta ni'n cal pip be B.'n y bamfflet. \t weithwirs ma'r bamfflet wedi cal i hadresso. ichi'n gweld, ta hi at y rhai a'r dibs mi fisen yn rboi'r stwff y pappire diddiol, ond mar Lliwod- reth yn gwbod na all y gweithwirs dim ffwrdo derbin pappire diddiol ochodin mi brintson lot or pamfilets ma. Ma nhw'n Ml stori drw weid fod kost y rhifel yn three milion pownds y didd. Odi shwr o fod. a ma'r gwastraff, ie, GWAb TRAFF yn w,an milion pownds y didd. le, a neg mlan ma nhw'n gofin i'r gweithwr-ir pwr dab i fiw'n fwy cinnil. Glwsoch chi ariod shwt beth. Ie °-weid fod nob gwerth sovren o ddibacco geith i kvio yn bwysig. Now then mistir gentlmens of the Guvrmint, wat is yiw do to sev?.? J^hi n mofin i'r gweithwr drian i saviofi dippm dibacco. Kow&rds. Le ichi prny, a'ch moto kars, seegars, shampein, gardn partis, bols, grand siwts, ach gwastraff di-bendraw. Faint ichi'n ldrich am was. traff yn ich dippartmints i'ch hinen. Le mar penshons mowr si gidach chi i fovs we'n cal y cifloge arithrol ? Faint o gannodd o glerks ichi'n gadw'n speshal nawr. si'n diall DIM oboti"r armi. ag yn tali rhein o FFOR i FFEIV Pownds a week pan galle woounded Tommi neid y gwaith yn well am hanner y giflog, a dim ond rhi falch i gal y chans? Te, grondwch wedin, ta pob un ddim ond savio ha.ff a krown a week, etc. Rargol fowr, faint o weithwirs yn y wlad all savio gimint a hin, a shwt? 0 middech chi, eet less meet. Wet ar fenkos. dina gopsi ami. Faint o gig all gweithwirs brinni pan ma'r ffarmers yn cal cimint am i nifeiled? Anner that iff yiw plees. Ie, ag ichi'n gweid wedin am beidio sarni bwvd. Go dam it. pwy weithwr si'n sarni bwyd. Sharadwch sens y sparbils diened. Ma'r gweithwr yn gwbod^ i bris e'n rhi dda o lawer i sarni e. Chi'r boys a r dibs si'n sarni e. Toliwch chi'r lowts. Ichi'r boys a'r dibs yn hala mwy ar i'ch ewn hela ach ceffile rasis na. ma'r igeine o deiliodd bach. Ie, ag ichi'n meddwl mwy am ich oeffile rasig ach cwn nag am Jdinion tlawd. Fidd dim nefodd i chi, allwch fod yn blwming ser- ten, wath fidd dim rasis a hela cadnoed a dwrgwna j no, ochodin fidd dim jobin no ich siwto chi. Stim Ile 'no i'r unemploid. Ichi'n gweid wedin am iwso bwydidd wedi cal i codi gatre, ag iwso ^heini'n ginnil. Mi allwch fod yn joli serten bod nhw'n cal i iwso'n ginnil, pan ma'r ffarmers yn cittino a'i gili i godi pris y menin, a stoppo'i plant i wmla dros i gwlad er mwyn crafi dibs, ie ag idrich lawr ar y showldwirs si'n wmla drosti nhw y takle selffish. Ond mi sharada i ar y point ma wsnoth nesa. Ichi'n meddwl na stim ffakts gen i. Grand mistek. Bachan yn treial wheit- washo ffarmers ardal y Glin. Halwch chi nattir Twm i godi'n- iawn, a mi'eh enwa'i chi'r takle. Beth odw i'n hidio ich enwi chi. Fise dim pigod whannen o ots gen i gal three munths nard leour am weid y gwir. Mi gweda fe. costed a gosto. Peidwch chi meddwl ma skrivenni dwli ich enter- teino chi, ag ich hala chi i wherthin wy'n neid. Nage. ond exposo'ch selffishness, a'ch gorthrwm ach rhagrith chi wýn mind i neid. Tro bo chi'n rhoi shalens-wel, war is diklerd. Pees is ffinishd. Pwl yiwr ffists ffrom yiwr dibs pockets an pripper to diffend yiwr selffish karkassis. Wel, ma'r koliers wedi dwad mas. Shoni Hoi ar streik. Dim glo. Unpetriotik Shoni, grabbing Shoni, dikontented wurkman, etc., etc. Ie ie, dina beth i ni'n glwed. But—that—is—wan—seid—of— the-stori. 0 ma'r pappire i gid yn whippo Shoni. Ma nhw am i beinto fe'n ddiach na mai e'n dwad mas o'r pwlll. Widdoch chi pam? I now it. Dont offend the boys with the dibs. Ma Shoni yn un- petriotik achos bod e'n dimando grot, ond beth am y mistri si'n dimando saith swllt vR rhagor am y ,glo? 0 dont tutch them. Wthgwrs sna i'n leiko fod Shoni wedi dwa-d mas ar streik ar amser fel hin, pan ma Wil y Bwtshwr o Berlin yn cimrid herfa i neido'n groes i Lloiger. le 'r Lliwodreth yn bwgwth passo Miwnishons Akt ne rwbeth i ddi- mando'r colier i weitho. Y takle diened passwch Akt i roi'r skriw yn trwyne'r mistri. Nawr te Shonis, i ni wedi bod yn hen bartners os blinnidde -nawr. I ni wedi dwad i groisffordd. Odich chi'n dwad 'r un ffordd a fi? Shoni, smo ni'n mind i fadel nawr bachan? Ma bastwn Twm yn ddigon crif o hid, a pan bo ni gida'n gili, wit ti'n gwbod yn brion ar gefen pwy ma'r bastwn yn diskin. Shoni. wit ti'n gwbod yn brion pwy si'n wmla dros ffer plei i dy wraig a dy blant gatre, dros hen bobol dy rieni. Nawr te, machan i, nol i dinni glo gal cadw'r Nevi i drafeili no. Cofia fod aberth yn fwy o werth na hid nod cal cifiawnder, a gall neb aberthi mwy na dros i gid-ddin. Shoni bach, idrich ar y milodd ar filodd o blant hen weithwirs caled a gonest si mas a drws tragwiddoldeb ar gored led pen o'i blan. Shoni, wit ti am i dreivo nhw trw'r drws er mwyn grot yn rhagor o bae? Os diw'r mistri'n troi mas yn dreitors i gwlad, Shoni, be loial ol ffrend. Do yiwr diwti. Ma dwarnod dialedd i ddwad i'r mistri machan i. Odi, ein wired a mod i'n gweid iaith i nghalon wrthot ti, Twm fidd y cinta i godi gledd drostot ti. Cum on Shoni. ol sport, wee'l ffeit together til the end mwy. Shoni—BE LOIAL. Ingland ixpekts evri man this dei wil do his diwti. Ma eco'r sen- teng na heddi fel cloch arian yn trafeili o'r tra- ewiddoldeb pell. Glwi di hi. rhen golier bach. Too blax dont mek wan wheit. Yiw be troo to yiw netiv land Shoni. an Twm wil be troo to yiw. Shoni, er mwyn popeth cofia, Do yiwr diwti; Cliw yr eco yn Cwm Rhondda, Do yiwr diwti: Idrich draw i wlad y trenshis Gwel yr hen bwr dabs in khakis Gwcl y gwad a poine'r gassis! Do yiwr diwti. Cliw Jak tar yn uchel weiddi Do yiwr diwti; Bron ar stop,—dim glo i'r Nevi, Do yiwr diwti: -=- A geith Cimri find yn allor Fel cas Beljum,—ond bwer rhagor, Achos ishe glo. 0 lebor Do yiwr diwti. Yiw kol-owners rkh an greedi, Do yiwr diwti; Plei the gem,—be ffe-r to Shoni, Do yiwr diwti: Yiw ar ritch, an dont be treiters, Sakriffeis, -think of the sowldiers Ffeiting ffor YIW, agenst the bwtshers, Dont be Jiwish, ffork the koppers, Do yiwr diwti. (Ymddenga y rhan olaf o lith Twm, yn cymwye dadleniad o'r modd yr ymddygir tuagat filwyr clwyfedig yr wythnos nesaf.—GOL.)

HEN OFERGOEUON CYMRU FU

HEN OFERGOEUON CYMRU FU Y mae rhyw swyn neillduol mewn ofergoeliaeth, ac y mae y duedd i gredu mewn ofergoelion wedi ei wreiddio yn ddwfn yn y natur ddynol. Aid ydym Di v.i yr oes oleu a dysgedig hon efallai yn credu mewn canwyllau cyrff, cwn bendith y mammau ac ofer- goelion o'r fath, eto y mae dynion i'w cael a'r duedd ynddynt i grcdu bron cymaint mewn arwyddion a hudoliaethau ac yn eu hymresymiad eu hunain. Yn ystod y ganrif ddiweddaf credai y mwyafrif o'n cenedl mewn rhagarwyddion ac ofergoelion bron mor gryf ag yn yr Efengyl ei hun. Byddai defodau ac arwyddion ofergoelus yn derbyn plentyn i'r byd ac I yn ei ddilyn drwy ei oes hyd ei fedd. Y mae i bob cenedl ei hofergoelion arbenig ei hun, ac un kir-.ffyrdd- goreu i ddeail banes cenedl ydyw trwy aetudio yr hyn gredai y genedl honno. Yn ddiddadl deillia rhai o ofergoelion y Cymry oddiwrth dderwyddiaeth yr hen Frytaniaid neu oddi- wrth gymmysgedd o Dderwyddiaeth a Christionog- aeth lei a fodolai yn y wlad yn yr hen amser gynt- pan yr ymgrymmai y preswylwyr i'r dderwen a'r temlau maen gyda mwy o bosibl o frwdfrydedd nag a ddangoeai llawer i Gristion i'w Greawdwr—pan y perchid y swynwyr ar dynion cywrain yn fwy na •jweinidogion yr Efengyl. Yn yr amser hynny Dyddai ofergoeliaeth yn arglwyddiaethu ar feibion Gwalia—o'r tywysog yn ei balas i'r gweithiwr yn ei fwthyn. Gyda hyn o ragyma-drodd cawn nodi rhai o ofergoelion "Cymru Fu" :-Bodolai llawer iawn o ofergoelion neu arwyddion yn nghylch y. tywydd. Byddai gweled cath yn ymolch ei chlustiau yn arwydd o dywydd garw; gwenoliaid yn hedfan yn uchel yn arwydd o dywydd teg, ond 06 yn hedfan yn isel yn arwyddo gwlaw. Arwyddion ereill o wlaw fyddai y pell yn ymddangos yn agos, a: r bach yn fawr; clywed asyn yn rhuo; gweled gwartheg yn gorwedd neu gi yn pori. Arwydd o eira oedd gweled y gath yn troi ei che'fn tuag at y tan. Haid o wylanod y mor yn ehedeg at y tir arwyddent fod ystorm yn rhywle. Arwyddion o dywydd teg oedd gweled yr haul yn goch pan yn machluJ; gweled defaid yn tynu tuagat ben y bryn neu weled yr hwcn yn gorwedd yn y llaid. Am y bwa credid: Bwa y boreu ami gawodau, Bwa prydnawn, tegwch a gawn. Byddai y plant pan yn dod o hyd i fuwch goch fach yn ei gosod ar gefn eu llaw gan ddweyd: Buwch goch gotta P'un ai gwlaw neu hindda; Cw'mpa i lawr, cs bydd hi'n wlaw, 0§ bydd hi'n deg hedfana." Yr oedd llawer o arwyddion parthed llwyddiant neu aflwyddiant dyn neu ddynes. Yr oedd gweled un fran yn y boreu pan yn cychwyn ar daith yn rhag- fynegu anlwc, ond Dwy fran ddu, lwc i mL," Tebyg y dywedyd am y bioden. Yr oedd gweled y lleuad newydd trwy nenestr neu trwy goed yn arwydd o aflwydd; ni allesid disgwyl liwyddiant os na wisgid dillad (neu beth by nag, rywbeth) newydd ar Sul y Pasc; byddai yn anlwcus i'r ddynes fod yn bresenol yn yr Eglwys pan y darllenid ei gostegion priodasol, neu iddi wisgo ei gwisg briodasol cyn dydd y briodas. Os digwyddai i ddrych (lookiiig- glass) gael ei dori canlyned y- ddamwam gan 6aith mlynedd o aflwydd. Yr oedd yn anlwcus i ddyn neu ddynes i ymolch y gwyneb mewn dwfr ar ol un arall; cath yn glanhau ei hun a ragfynegai ymwelwyr i dy; ni chadwai ymenyn wedi ei wneuthur gan fenyw a gwallt coch yn hir, ond os wedi ei wneuthur gan fenyw dywyll cadwai am fisoedd. Hen gredo, a dywediad arall ydoedd: Ci dwad, a chath ddu Gadwa'r gofid mas o'r ty." Gellid enwi llawer ereill o arwyddion" a fodolai yn nghylch y tywydd ac ansawdd dyn, ond dyna grynodeb byr o'r rhai mwyaf adnabyddus—oddigerth ofergoelion angau a'i ba rai y cawn sylwi eto. Credai yn Hen Gymry yn gryf mewn ycprydion- hynny yw, yspryd y marw yn dyfod yn ol i'r ddaear ar ryw neges neillduol, megis dangos lleidr neu lofrudd pan y methid ei ddal,—neu i ddangos etifedd pa le yr oedd hawl ysgrif yr ystaj neu yn mha le yr oedd aur neu arian wedi eu cuddio. Weithiau byddai y marw wedi gwneuthur rhyw gamwedd pan yn fyw, a delai ei yspryd yn ol, am na allai orphwys yn dawel nes gwneuthur iawn am ei drosedd. Rhyw fodai awyrol, heb gnawd ac esgyrn, oedd ysprydion a medrent fyned i dy trwy y drws neu y ffenestr heb eu hagor-neu trwy y gwelydd am hynny. Byddai swn anferth yn rhagfynegu dyfodiad yspryd, ac fyn- ychai i un person yn unig y byddai yr yspryd yn weledig, er, o bosibl, y byddai nifer o bobl mewn cwmpeini. Nid oedd gallu mewn yspryd i siarad hyd nes y byddai y person yr ymwelai ag ef yn siarad gyntaf. Y modd i gyfarch yspryd oedd trwy ofyn iddo yn enw tri Person y Drindod pwy ydoedd a pha beth oedd ei neges. Byddai yn ofynol i wneuthur hyn dair gwaith ac yna atebai yr yspryd gan hysbysu y person nad oedd eisiau iddo ofni am na ddeuai un drwg iddo. Ar ol dweyd ei neges a rhoddi gorch- ymyn diflanai. Byddai yn orfodol i'r person gario allan y gorchymyn ar unwaith neu byddai i'r yspryd ail vmweled ef—ac ymweled drachefn a thrachefn hyd nes y byddai y gorchymyn wedi ei gario allan. Nis gallwn mewn traethawd byr adrodd rhai o'r ystoriau a glywsom am ystranciau ysbrydion. Credai ein cyndadau fod, ar nos Calangauaf, Ladi wen ar ben bob Dren. A bwci ar bob camfa.'1' Arall o ofergoelion yr Hen Gymry oedd eu cred yn y Tylwytb Teg. Byddai dawnsfa neu gylchau y Tylwyth hynod hwn fynycha.f ar ben y bryn, a'r dystiolaeth am danynt yw mai rhai swp anferth o ddynion, neu beth ar lun dynion" oeddynt "tua throedfedd o daldra yn neidio ac yn dawnsio." Byddent yn byw mewn gwlad deg, goediog, ffrwythlawn; o phalasau trefnus yn eu britho a phob mawredd ymddangosiadol yn rhith wenu yn eu gwyneb. Yr oedd yr aifonydd yn loyw-droellog, y ffrydiau yn sidellog, y bryniau yn lasdwrf irwelltog a'r mynyddoedd yn llyfn gnuafog. Yr oedd yno bob offer cerdd a phob rhyw offeryn chwareu. Pan oeddynt yn bwyta yr oedd y pethau oedd ar y bwrdd yn d'od yno eu hunain ac yn diflanu pan ddaj-fyddid a bwy. Nid oe6 cyfrif amser yn y wlad honno." • Credai ein cyndadau hefyd fod gallu gwyrthiol mewn rhai ffynonau nodedig-mcgis Ffynon Tegla, Ffynon Gwenfrewr, Ffynon Elian, a Ffynon Dwynen. Ond efallai fod prif-ofergoelion y Cymry yn ym- droi ynghylch angau a'i gwmpas, a hawdd fyddai i rywun a ddarllena yr hanes, heb adnabod y Cymry ei hun feddwl mai cenedl sarug a distaw ydoedd yr hen Gymry. Cofnodwn y canlynol o'r ofergoelion erchyll hyn:— Canwyllau Cyrff.—" Math o oleuni nwydol oedd y canwyllau hyn, a chanfyddid hwynt ar brydiau yn y fynwent yn hofian uwchben y bedd a agorid ar fyrder," ac yna diflanent. Byddent yn amrywio mewn maintioli yn ol oed a maintioli yr hwn y rhybuddient ei farwolaeth. Ni fyddai "canwyll'' baban ond megis magien tra byddai canwyll gwr yn mlodeu ei oes megis fflam anferth. Canwyll wen a ai o fiaen menyw a chanwyll gcch a rag- flaenau wryw. Ni fyddai y canwylliu hyn i'w gweled ar nosweithiau gwlybion. Cwn Annwn.—Swn megis cwn a helwyr yn myned ar garlam trwy'r awyr oedd y rhai hyn. Dywed un awdwr am danynt: Po agosaf i ddyn y byddont lleiaf a fydd eu swn, a pha bellaf. uwchaf a fydd, gan ymchwythu weithiau fel udfa bytheuad neu waedjgi mawr." Dywed llafar gwlad yr udent fyn- ychaf ar groesffyrdd a manau mwyaf cyhoeddus. Byddai yn beryglus i sefyll yn eu llwybr o herwydd brathent, ac yr oedd eu brathiadau yn angeuol. Ymgynnullent yn agos i fedd yr hwn a rhagflaenent ei farwolaeth gan udo a chwynfan-ac yna diflanent. Adnabyddid hwynt hefyd o dan yr enw Cwn Bendith y Mammau. Y Teulu.—Yn y ddrychiolaeth hwn gwelid angladd cyflawn yn myned o dy y marw i lan y bedd —gwelid yr elorgerbyd, yr arch ac yspryd y marw,- ysprydion y rhai fyddent yn y gynhebrwng. Clywid y canu ar y daith, a'r canu ar Ian y bedd. Yna diflanai y "Teulu." Y "Cyoraeth" neu Gybiraetb.Des,-rifia y diweddar Archddiacon Beynon y ddrychiolaeth hon fel gwallt drygedig, dannedd hirion duon, breichiau truain croenog wedi gwywoj o hyd anferthol heb un cyfartalwch rhyngddynt a'r corph anniben." Adna- byddid hefyd dan yr enw Gwraohyribin, neu Gwrach yr Oen Boen. Drychiolaeth erchyll oedd hon yn ymddangos yn nyfnder nos, fynychaf uwchben croes- ffyrdd-y gwrachyribin sgrechlyd fel y geilw un bardd ef. Dyna yn fyr ddesgrifiad o arch-ddrychiol- aethau angau. Ereill o ofergoelion angeu oedd clywed y ddallhuan yn ypfnrechain; ci yn do yn y nos: y iar yn canu fe! ceiliog; y cciliog yn canu yn ei glwyd yn nyfnder nos. Breuddwydio bod yn mhriodas oyfaill a ragfynegai farwolaeth buan y cyfaill hwnw; y pren afalau yn blodeuo yn an- amserol yn rhagddweyd marwolaeth perchenog y pren. Byddai i aderyn y corff ymguro yn erbyn ystafell y claf yn arwydd sicr o farwolaeth y person hwnnw. Rhyw aderyn heb hlu nac adenydd oedd hwn yn byw yn ol llafar gwlad, yn ngwlad Hud a Lledrith, end pan ar negesau rhybuddiol yn y byd hwn. Byddai gauaf glas yn arwyddo mvnwent fras a swn yn y dust megis cloch yn arwyddo marwol- aeth, ac os clywid cloch y Llan yn rhoddi tri tine yn nyfnder nos rhagfynegai tarwolaeth un o'r plwyf- olion inwyaf parohus a chyfrifol. 0 herwydd ei bod yn arferlad i gladdu drwg weith- redwyr ar groesffyrdd, ac y credid nad oedd ysbryd- oedd drygionus y cyfryw yn myned yn mhell oddi- wrth eu cyrff, darllenid gweddi yr Arglwydd ar bob croesffordd er mwyn gwrthladd effeithiau yr ysbryd- ion hyn ar yr ymadawedig. Er hynny, y mae hon ofergoelion Cymru Fu erbyn heddyw wedi diflanu i raddau helaeth o flaen Haul Cymru Sydd," ao nid ydyw y ffynonau gwyrthiol a fu ond megis ffynonau ereill, sef Yeten Duw i estyn Dwr." Caerfyrddin. E. T. +

NGOtON 0 ABERGWILI

NGOtON 0 ABERGWILI Y mae pystion peHebyr wedi eu gosod fyny yma o'r Crossing drwy Lloyd's-terrace i'r Llythyrdy yr wythnos ddiweddaf, gyda r amcan i anfon brys- negesau i ffwrdd. Ni chyfrifwn hyn yn fawr o welliant i'r cyhoedd, gan ein bod yn cael danfon o'r blaen o orsaf y ffordd haiarn yn ymyl. Deallwn hefyd na fydd dim derbyn telegrams yma eto a'u danfon allan i'r tai; byddant yn cael eu danfon allan o Gaerfyrd-clin fel o'r blaen. CROESAW CYNHES roddwyd i dri o'n dewrion y dydd o'r blaen, pa rai a ddaeth i ymweled a ni cyn cychwyn i'r Dardan- elles, sef Mr. Johnny Jones, Rose Villa; Mr. Charles Downs, Caxton-place, a Mr. John Phillips, Felinwen. Yr oeddynt yn edrych yn gryf a gwrol, ac yn fodd- lawn aberthu pob peth cyn ca'r Ellmyn balch rwygo ein haelwydydd. Bydd yn bleser o'r mwyaf genym gael eu croesawu yn ol yn fuddugoliaethus. YN OL YN IACH. Ar ol pythefnos o ddyfroedd ac awyr iach Cei- newydd y daeth yn ol yr Athro a Mrs T. Maddox, Mr, W. Miles, Mr. a Mrs. Jones, Pantycapel, a Mrs Jones, High-street, a'r plant. Cludwyd hwy yn ol a blaen gan ein modurwr, Mr. D. Jones. YMWELWYR lawer sydd wedi dyfod i dreulio rhai dyddiau yn ein plith, a da genym bob amser yw cael croesawu gwyn- ebau glan caredig, ac hen ftryndiau a phlant sydd wedi eu magu ar ein haelwydydd. Yn eu plith gwelwyd Mrs. Griffiths, y Ridge, Pontyberem; Mr. a Mrs. T. Davies, Cefneithin; Mr. Willie Evans, Pont- ypridd: Miss Evans, Port Talbot; Mrs. Thomas a;'i phlant, o Gaerdydd; Mr. a Mrs. D. Lewis, Llan- samlet; Mr., Mrs. a Miss Lewis, Pontypridd, gynt o'r Rock House, Abergwili; Mr. a Mrs. Davies, Llwyn- celyn, Tumble; Mr. a Mrs. Thomas, Cwmmawr; a Miss Lloyd, Ferryside. GERMAN AEROPLANE." Tua un-ar-ddeg o'r gloch nos Sadwrn diweddaf ym- ddangosodd seren hynod ddisglaer i fyny tua chodiad haul. Yr oedd ei hysblander yn rhwydo pob llygad agored, a darfu i'w hymddangosiad frawychu rhai ag oedd berchen "property" yn ein pentref. Yr oeddynt wedi credu mai German aeroplane oedd hi. Credai rhai mai canwyll gorph" y glowyr oedd. CAREDIGRWYDD. Y dydd o'r blaen anfonodd Lady Dynevor, Dynevor Castle, Llandeilo, am y clwyfedigion oedd yn Nghaer- fyrddin wedi dychwelyd yn ol o faes y frwydr. A darfu ein modurwr, Mr. Jones, eu cludo i'r lie uchod yn ddiogel, a mwynhawyd dydd rhagorol dan gare- digrwydd fel heulwen haf. Yr oedd yn eu mysg heb law Seison, rhai o Scotland, Australia, a Canada. Gwnaeth Mrs. Williams, Portiscliffe, Ferryside, yr un caredigrwydd a r lleill o honynt, sef y clwyfedig- ion. Darfu Mr. Jones yma eto eu cludo yn ei fodur i waered yno, a chawsant garedigrwydd nid bychan. Felly gwelir fod caredigrwydd y ddwy foneddiges uchod a modur Mr. Jones wedi iachau'r clwyfedigion, a gosod ail yni ynddynt i ddychwelyd yn ol i roi pall ar wynt y Caiser. I LAWR I'R "SLUMS." s Pwy yr a ? A rhoddi cwpanaid o ddwfr oer yn enw disgybl, gwnaeth rhai hyn yn nhref Caerfyrddin i'r "Free Mission. Y dydd o'r blaen rhoddwyd gorchymyn i'n modurwr, Mr. Jones, i ddyfod a'i fodur i waered er eu cludo i Lanstephan, a chawsant bob caredigrwydd oddiar law Miss Thomas, Parc- main; Mrs. Evans, sef priod Mr. H. Evans, guard, L. and N.W., ac amryw ereill. Deallwn fod y rhai yma yn esiampl bur i'r llu ysgoiion Sabbathol sydd yn arfer myned oddicartref ar ddydd o'r fath; yr oeddynt oil yn un a chytun mewn gwasanaeth cref- yddol ar yr awr olaf cyn dychwelyd adref. MARWOLAETH. Blin genym orfod croniclo marwolaeth y diweddar Mr. Henry Thomas, Abergwili, yr hyn a gymerodd le dydd Sadwrn, y lOfed cyfisol, yn 78 mlwydd oed. sef un o breswylwyr hvnaweaf y Lie, ao hardd a gwych ei gymenad. Yr oedd ei ymadroddion yn ie ac yn nage, ao yn meddwl llawer cyn llefaru un gair. Bu yn flaenor difrycheulyd am flynyddau lawer yn Ebeneaer, ac yn meddwl yn dda am bawb. Mynych gofiwn am ei gynghorion gonest a gwerthfawr dan ami i ddeigryn i fobl ieuaino ar ddiwedd odfa lawer inos Sul, ac yr oedd yn cael sylw a gwrandawiad astud bob amser; ei enw ef oedd flaenaf ar lyfr Eglwys Ebenezer, ac fe erys ei enw yn anwyl gan y rhai fu'n cyd-ddwyn y Groes ag ef dros lwybrau'r anial ao yn gwynebu ar Wlad yr Addewid. Dydd Mawrth can- lynol gosodwyd ei weddillion i orwedd yn erw Eben- ezer, yn meddrod ei briod, yr hon oedd wedi dianc o swn ystormydd y byd hwn rhyw ddau fis o'i flaen. Gweinyddwyd ar yr achlysur yn ddoeth a tharawv ladol gan y Parch. D. Williams, y gweinidog. Cafwyd hefyd bresenoldeb y Parch. P. J. Harris, v curad. Hedd i'w lwch, a nodded y nef fo dros y rhai sydd mewn hiraeth. DYFFRYNOG.

HWHT AC YMA

HWHT AC YMA (GAB" TKTHIWB.") I ba le bynag y trown ein gwyneb y dyddiau hyn, nid oes dim i'w glywed ond swn a siarad am y rhyfel, ac nid rhyfedd o ran hyny, oherwydd dyma y tyvvalit gwaed rhyfeddaf mewn cof a hanes; cannoedd o fechgyn dewrion Cymru wedi syrthio yn ebyrth i'r cledd y fagnel a'r tan-belenau, a hyny yn hervvydd gwaligofrwydd a chreulondeb y Keisar annuwiol. Pa hyd y pery yr echryslon- rwydd hyn, anhawdd penderfynu, ond y mae in prophwyd wedi rhagarwyddo y bydd cyfamdB hedd- weh yn cael ei arwyddo yr lleg dydd o Tachwecid nesaf, ac fel y canlyn y bydd efe yn brofi ei bwnc. ac yn cadarnhau ei farn. Gosoder y ffigyrau 1914 a 1915 at eu gilyd, a gwynat y swm o 3,829; vna gymerer y ddwy ffigwr g-yntaf am y mis, a chawn ef yn unfed-mis-ar-ddeg; a'r ddwy olaf am v dyd -M 'ied o'r mis, a chawn yr unfed-dydd-ar-ddeg, felly oydd terfyniad y rhyfel fel y nodwyd uchod. Prophwyd- wyd yn gywii- drwy ffigyrau felly vn adeg y rhyfel rhwng Ffrainc a Prwsia yn 1870 a 1871. a daeth y rhyfel i derfyniad yn ol fel y rhag-ddywed- wyd. Hyderwn mai fellv v bydd y tro hwn. Y CYNHAUAF. Teimlir anhawsdcr gyda y gwair -vn.iuafu e'eni yn herwydd prinder dwylaw. Fel yr ln e ein taith y dydd o'r blaen, efo y march tan trwy ddyffryn braf y Tywi, synem ar y meu-ydd e--i -i. ,ganfod ond rhyw ddau neu dri yn o)faI vmwi,evd a'r cnydau trymion, y Ilanciau oochjrxn t c--ii myned i ffwrdd i wneyd eu goreu tros eu gwlad a'u Brenin. Duw yn rhwydd iddv it. Dvma T, yn awr yn disgyn yn ngorsaf Nantg^.e'lig. Da oedd genym ganfod Mr. Pierce, yr orsif feictr yn disgwyl cystal, a chael ar ddeall fod oi L-ymh ires hott a'r teulu lluosog yn iach a dilwgr. Boed gwenau ffawd i'r teulu hon, O'r Meistr mawr hyd was y fron. Y MASNACHYDD. Da oedd genym ganfod y masnaohyrld ^nwog, Mr. Lewis Evans, yn disgwyl cystal. Gcddiw.-dd- wyd ef gan anhwyldeb ychydig amser yn ol, a buom yn ei anedd dlos yn cysuro ychydig firno r j ryd hwnw; ond erbyn heddyw y mae "fe w< di" e.yfo 'i ei wcly ac yn rhodio. Pob llwydd iddo ef a'r fwynaidd a charedig Mrs. Evans. NANTGAREDIG. Da oedd genym gael ar ddeall fod y meddyg medrus, Dr. 'S. Glanville Morris, IvI.D yr hwn tra yp aros yn y lie, a enillodd y i.tob>grwvdd mwyaf wedi dringo i sedd uchel yn y Mard) yn Cwm Rhondda. Mae wedi gweithio yrr.a mewn ac allan o amser, nes enill y safle uciialaf > Dysgodd ugeiniau o fechgyn ieuainc y dyffryn y ffordd i driji clwyfau, a gwellhau yr archollion gwa-ethaf, a'r nifer fwyaf o'i ddisgyblion erbyn heddyw ar faes y gwaed, ac yn medru trin clwyfau ei cyd-filwyr gyda y, deheurwydd mwyaf, a hyny trwy bvfforddiant eu hathraw medrus. Dr. Glan- ville Morris. Yn gydnabyddiaeth iddo era ei lafur diflino, rhoddodd y diwcddar Frenin Edward yr urddas hono arno, a Knight Grace of the Order of St. John of Jerusalem in England." Bravo'r Cymry dewr; mae efe hefyd yn Ynad Heddwch tros Sir Forganwg, ac yn brif feddyg gweithfaoedd glo y cylch. Bydded i'n cyfaill hoff gafodd ei dwyn i fyny yn fferm Penrhiwgoleu," ger y FELINGWM-UCHAF, oes hir, ac uwch uwchach yr el, Dringed i gadair angel. NANTYPAUN. Amhosibl myned heibio y lie caredig hwn heb gael ymgom a'n cyfaiU hoff, Mr. Daniels, a chael ar unwaith ychydig o throt oii" Twm 'Barels i'n symbylu a'u adgyfnerthu ar ein taith. Da genym weled.y teulu yn iach ac wrth eu bodd. Boed felly. Rhaid oedd gadael meibion St. Crispyn, a galw gyda Dafydd y Gof"; baohgen braf yw Daff; ni ddaw y pruddglwyf yn agos i'w efail ef. Mae ei. dinciadau grymus yn ei yru ar unwaith ar ffo. Mae ei fechgyn yntau allan troa eu gwlad a'r Brenin. Ei hanes y tro nesaf.

Y GOLOFN FARDDOL

Y GOLOFN FARDDOL (Gan "Talfynydd,") ADRODDIAD I BLANT. EIN CYFLE." Gyfeillion hoff, yn fach a mawr, Sy'n byw yn myd y dwndwr, Adroddaf i chwi stori 'nawr Am fach gen bach fel milwr: Ar foreu heulog ddiwedd haf Daeth cenad ddwvs i'm cartre', Yn gofyn am gael bechgyn braf I'r gad i wneyd eu gore'. Gofynai'r swyddog i fy mam Am wneyd ei rhan, i hebgor Rhyw un i'r gad na chawsai gam Ar law Prydeinig gynghor: A gwylaidd lais atebai hi Y swyddog, yn dra phrysur, Maddeuwch, syr, 'does genyf fi Yr un all fyn'd i'r frwydyr." Pa le mae'ch priod? meddai ef Mewn difrif wrth y weddw; A'i ateb wnaeth ag ingol lef, Mae hwnw wedi marw: Fel cledd y frawddeg finiog hon A wnaeth drywanu'm calon; Fe welwn mam o don i don Yn nofio mor hebulon. Canfyddais yn y cyfwng hwn Ddrws euraidd cyfleusterau, Yn agor er fy mwyn, mi wn Gael cyfle'i wneyd fy ngorau: A phenderfynu wnes roi llam I fyd y da a'r diwyd; Drwy fod yn filwr bach i mam, I ymladd brwydrau bywyd. Y wers a gawn o'r hanes hyn Fod gan bob un ei gyfle 4 I wneyd ei ran, bob tro a fyn, Ar faes y byd yn rhywle: Ein cyfle gawn bob dydd ac awr, I wneuthur rhyw ddaioni; Gwnawn innau arno ddal yn awr, Er gwella'r byd a'i sobri. Brown Hill, Brynamman. D. BRYNFAB THOMAS. ODL GYDYMDEIMLAD A Mr. a Mrs. Morgan, Blaen-nos, Llanymdyfri, ar ] farwolaeth Essle fach, yn ddwy flwydd a chwarter oed. Yn gynar iawn aeth Essie dlos I wlad y dydd tragwyddol wyn; Brydferthed oedd hi yn Blaen-nos, Prydferthach lawer erbyn hyn: Rhy dyner oedd y lili fwyn i I wres ac oerni'r ddaear hon; Yr Iesu ddaeth Ei Hun i'w dwyn I ardd y nef at flodau lion. Ym mreichiau ei Gwaredwr mwy Yn ddiogel, diogel rhag un cam; Chaiff Essie fach un loes na chlwy', Mae yno'n well na chyda'i mam: Adgofron mynych ddaw yn hir I glwyfo calon mam a thad, Ei geiriau difyr fydd yn glir Yn deffro tristweh, a mwynhad. Rieni pruddaidd, cofiwch hyn Dan leni hiraeth yn Blaen-nos, Mae,h Essie fach mewn bywyd gwyn, Yn dlysach fil na lili'r rhos; Ni ddeuai 'nol i'n daear ni, 0 fro y wynfa deg ei gwawr; Ond mynwch chwi fyn'd ati hi ] Drwy droion gwlad y cystudd mawr." Llanymddyfri. D. J. HOWELLS. < Y DIWEDDAR MR. JAMES THOMAS, COACH-BUILDER, TREHERBERT. Un arall gefnodd arnom yn y glyn, Gan adael ol ei draed ar faes tangnefedd; O'r cryd i'r bedd agorodd lwybr gwyn, A phlanodd hyd ei ymyl friaill rhinwedd. Wrth oleu ffydd llafuriodd yn y byd, Nes gorphen gwaith ei ddydd yn weddol gynar; < Ac er yn fa-chgen," rhoddi wnaeth ei fryd 1 Ar uwch delfrydau na theganau'r ddaear. Gwr llyfn ei rodiad oedd ein cyfaill holf, Gwr llednais, ac o deilwng ymarweddiad; A Christion cadarn,—nid crefyddwr cloff, Yn llercian uwch aphwysion erch dirvwiad: 'Roedd caredigrwydd megi<; cangen fyw Yn ffrwytho'n Uawn yn nhir ei natur orau, Ar lief pob tlawd ddisgynai ar ei glyw G'ai gydymdeimlad gwell na myrdd o eiriau! Nid disgwyl nef 'nol cyrhaedd pen ei daith A wnai James Thomas, ond troi'r byd yn Wynfa, A throi yn ddydd dywyllwch cyfnos laith, Trwy gario lamp gwirionedd ar ei yrfa: Nid fflach llucheden, ac nid tar an erch Ariana'r pwyll, gan dywallt hedd i'r ddunos; Ond bywyd gl-oew dan gyweirnod serch A dry oernadau'r nos yn gathl eos! Mae eglwys fach Glanrhondda'n teimlo'n ddwys 0 herwydd collodd un o'r saint ffyddlonaf; Diffoddodd gwawl un o'r llusernau glwys Leuferai'r achos yn y nos dywyllaf: I'w gapel bu fel cysgod cadarn graig, Fe'i noddai trwy ei roddion hael a helaeth; Ao fel goleudy gwyn uwch tonau'r aig Ystyrid ef gan bawb o'r hoff frawdoliaeth. Nid gorchwyl hawdd oedd cadw gwisg yn lan Yn ngrym rhaiadrau bawlyd pomp a thraha; Ond allan daeth mor wyn a'r eira man, Er treulio deugain mlynedd yn y Rhondda. Fe dynodd union gwys hyd ben ei daith, Gan wrthod cri byddarol clyehau moliant; Ni throes yn ol cyn terfyn dydd ei waith,— Aeth rhagddo nes talaru mewn gogoniant. Ei goffadwriaeth sydd ar ol yn fyw, Fel llwybr corned fu'n tramwyo'r wybren; A'i gall gynghorion erys yn ein clyw, I'n tywys i gyfeiriad cywir ddyben: Ei enw da sydd megis enaint per, I Yn perarogli llafur bywyd de^dwydd; A thyf ei goffa'n flodau fel y ser, 0 ddaear anwyl mynwent werdd Cwrtnewydd. Dyffryn Cerdin. BEN. DAVIEB. Y DIWEDDAR DRYDYDD IARLL CAWDOR. f&uddugol yn Eisteddfod Church Hall, Carmel, Sadwrn, Mai 8fed, 1915). Trwm yw coffa'r gwir foneddwr, trydydd larll y Cawdor clyd, Bonedd groesodd fro marwolaeth drwy gyatuddiau anial fyd; Dringo grisiau gwynion addysg wnaeth yn fachgen pur ei foes, A phelydrau heulwen llwyddiant wenent arno drwy ei oes: Codi wnaeth i'r prif gadeiriau drwy deilyngdod yn ein gwydd, Ni ohanfyddwyd ei amgenach yn4 ein gwlad am lanw swydd; Llunio deddfau Hawn o degwch fu ei orohwyl ar y llawr, Profodd ran o gyfrifoldeb Ty Arglwvddi Prydain Fawr. Rhoddi beunydd gymwynasau wnaeth i'w ddeiliaid megis brawd, A chyflwynodd elusenau i'r cardotyn ar ei rawd; Cododd lawer trallodedig o bydewau dyfnion loes, A chofleidiodd yr Efengyl seliodd dwyfol waed y Groes; Croesodd derfyn yr anialwch a'i gymeriad oil yn wyn, Pwy anghofia ddydd ei osod ar obenvdd pridd y glyn? Huned mwy ger Eglwys Penfro hyd y wawr wrth droed yr yw, Dan warcheidiol aden angel a chawodydd dagrau'r byw. Golden Grove. JOSHUA JONES.

Advertising

I Try Gooseberry I I Stewed Cu.tard- ij I Fool, wah enjoyable, | I There is »° wholesome, ■ ft andcertai1 I than B1RP'5 Custaf B er Rememb. also, there il ))t no Custard 10 0 -j nutritioUs al pure and 10 H BIRD'S- p tc

PENBRYN

PENBRYN MARWOLAETIL.-Tua 7.30 boreu yr 20fed cyafisol, Urawyd y gymydogaeth a syndod ac arswyd cyffre- dinol gan y newydd sydyn bod Miss Sarah M. Thomas, Fronwen, wedi marw y boreu hwnw. Ym- ddengys i'n chwaer gael ei nychu am yr ysbaid hir o dair blynedd, ond os rhyw chwech mis neu ych- waneg yr oedd yn edrych ac yn teimlq lawer iawn yn well. Eto, nid oedd yn gryf, a'i hen ddolur a wnaeth ail-ymosodiad ami, ec erbyn hyny hithau wedi gorfod rhoddi ffarwel i bawb a phob peth yr ochr yma. Ymddengys mai ger llaw Dyffryn Derdin, nid yn neppell o bentref Llandysul, cafodd sin chwaer ymadawedig ei geni, ac yno y treuliodd rhan fwyaf o'i hoes. Rhyw 20 mlynedd yn ol daeth drosodd yma i ymgeleddu ar ei brawd, Thos. Thomas, Llanborth (yr hwn sydd wedi ei rnag- flaenu), yr hwn oedd wedi colli ei briod, ac a fu yn dirion ac yn dyner wrth ei amdifaid. Yr oedd ein shwaer o ochr ei mam yn hanu o Evans, Gelli- Eraith, plwyf Llaudyssul, y rhai a fu ac y sydd yn dal sefvllfaoedd pwysig mewn gwlad ao eglwys. Yr oedd yn nith i'r diweddar Joshua Davies, Parkyrhicks, Abergwili Road. Nid gwraig gyffre- iin ei galluoedd oedd ein chwaer, ond safai yn y radd flaenaf yn ei chylch; un o ragorolion y ddaear ydoedd. Pell ydwyf oddiwrth gredu nad oedd iddi ei beiau, ond yn wir nid bob dydd y ceir neb a ihydgyfarfyddiad o gynifer o rinweddau ac y carwn eu hefelychu ag oedd i'w cael yn y chwaer hon. Caraaem yn fawr i'n gofod ganiatau i ni roddi darlun o honi yn ei gwahanol gylchoedd, fel cymy- doges, fel aelod cyffredin o gymdeithas, ac fel aelod a eglwys Dduw. Yr oedd yn gymydoges heddych- oJ. Gellir dweyd ei bod yn hynod o siriol a char- edig. i bawb, ac yn barc'hus o bawb, a phawb yn hynod barchus o honni hithau. Yr oedd am fod yn heddychol 1 phob dyn, ac nid wyf yn gwybod fod gan unrhyw ddyn na dynes deimlad cas tuag ati yn ei chymydog- aeth. Yr oedd iddi air da gan bawb, a ohan y gwirionedd ei hun. Nid oedd yn debyg i'r rhai y sonia Paul am danynt, Yn dysgu bod yn segur, gan rodio o amgylch o dy i dy; ac nid yn segur yn unig, ond hefyd yn wag siaradus, ac yn rhodres- gar, gan adrodd pethau nad ydynt gymwys." Bu fyw bywyd o wasanaeth, ac y bydd cof hir am dani yn yr ardal. Yn ei chystudd trymaf dioddefai yn dawel, ymdrochu gelu ei gwasgfeuon rhag clwyfo teimladau ei nai a'i pherthynasau ereill. Y mae ynom hiraeth dwys wrth feddwl na chawn we-led ei gwedd na mwynhau ei chwmni mwyach yr ochr yma. Y dydd Iati canlynol cludwyd ei gweddillion feddrod ei thadau yn Llandyssul, lie y caif gyd- gymysgu a llwch ei thad, ei rhiaint, ynghyd a dwy shwaer oedd wedi ei blaenu yno. Daeth torf o bobl ynghyd y boreu hwnw i ddangos parch i'w jhoffadwriaeth, ac i dalu'r gymwynas olaf i'r ym- adawedig. Daeth oddiamgylch 15 o gerbydau yr holl ffordd. Hefyd yr oedd yno amryw o hen gyfoed- ion o'r hen ardal yn disgwyl wrth borth y fynwent. Gweinyddwyd ar yr achlysur gan ei fioer, y Parch. John Thomas, yn cael ei gynorthwyo gan y Parch. E. D. Henry, fleer Llandyssul. Prydnawn dydd Sul canlynol traddodwyd pregeth effeithiol a theim- ladwy yn Eglwys Penbryn, lie yr oedd yr ymadaw- edig yn aelod ffvddlon a defnyddiol pan oedd ei tiiechyd yn caniatau. Gwnaeth gyfeiriadau tyner it ein diweddar chwaer oddiwrth v geiriau a welir yn Job xxx., 23. Yr oedd y lie yn orlawn ar yr ichlysur pruddaidd. Cydymdeimlir yn fawr a'r perthynasau yn eu galar.

GLYNARTHEN

GLYNARTHEN ANGLADD.-Dydd Gwener diweddaf, hebryngwyd rhan farwol Mr. Daniel Jones, gynt o Groeswen, 1 orpnwys i tynwent y Li-lyn yn ymylei hoffus briod a'i rhagflaenodd tua wyth mlynedd yn 01. Bu farw yn sydyn tra yn maelfa fferyllydd yn nhref Caerfyrddin y nos Lun cynt, yn 68 oed. Morwr oedd efe ar hyd ei oes, ac ar ol newydd ddychwelyd wedi bod ar fordaith yn yr Amerig, arosai yn Nghaerfyrddin gyda ei ferch, Mrs. Jones, Grioeswen, Priory-street. Cludwyd ei waddillion gyda'r gerbydres i orsaf Henllan boreu Gwener. Gwasanaethwyd yn Glynarthen gan y Parch. J. Davies, a chan y Parch. E. Keri Evans, M.A., Caerfyrddin, a thraddodwyd pregeth rymus gan yr olaf yn y capel. Daeth torf luosog ynghyd i dalu yr olaf gymwynas i un o'r bechgyn mwyaf hynaws, caredig, a boneddigaidd a fagwyd erioed yn mro Glynarthen. Cydymdeimlir yn fawr a'i ferch a'r theulu, a a'r ddau fab, yn eu galar a'u trallod. EIN MILWYB.—Dyma restr o enwau y bechgyn o'r ardal hon,—rhyw ddwy filldir o gwmpas i bob cyfeiriad i bentref gwlpdig y Glyn,-y rhai sydd wedi tino o'r Fyddin a'r Llynges oddiar yr Hvdref diweddaf hyd yn awr. Gosodwn yn flaenaf enwau y Saeion:-Harrv Bosher, Ffynongog, a'i frawd; Wm. Bosher, Penbank, Bettrws; Horace V. Boulter gynt Llain, Nantbreni; W. Dark, Penlan, Ty- llwvd; Eric Tyllwyd Farm; Walter Green, gynt Pantybettws; Harry Hudson, Esgairgraig; Ben. Price, Pwllglas; Harry Smith, Cefenceir%v; George Taylor, Bettws Vicarage; Tommy West, Pantybettws. (Dichon fod yna ereill na chawsom eu henwau. Gadawyd enw E. Richardson allan, am ei fod wedi ymadael o'r fro am Sir Fynwy tua blwvddyn cyn iddo uno a'r Fvddin). Evan Owens. Llwyneos; John W. Thomas, Green House; Benj. Thomas. T ycornel; Evan O. Thomas, Frongar. Dyna Roll of Honour y fro, a bechg3m ardder- •chog ydynt oil. Mae Twm 'Barels a minau, a phawb o ran hyny, yn dweyd "Well done, boys; good lnck" i chwi bob un. Gwelir fod saith cwpwl o frodyr yn y rhestr—un ewpl o Seison. Ychydig. os yr un ,o ardaloedd gwledig yn Neheudir Cere- digion all ddangos cyffelyb restr. Y mae vna deuluoedd ereill ar ol heb anfon yr un o'r bechgyn. mae'n wir; ond y mae hi felly yn mhob ardal.- Nid wyf am roi clogyn dros y rhai hyn, ond yr wyf am roddi pob clod ac. anrhvdedd dyledus i'r bechgvn sydd wedi mvn'd. Boddlona Mr. 'BareLj a'ch dar- llenwyr oil i mi wneyd hyny.-Gobebydd.

PENCADER

PENCADER MAIlWOLAETH.-Dydd Gwener wvthnos i r di- wedaf, bu farw Mrs. Margaret Jones, priorI 'dr. Evan Jones, Blaencronafon, yn 48 rilvvid nd. Nid oes ond tua thri mis er pan osodwvd ei jinrri oedranus yn ei gwely pridd, ac i'r hon yr oedd y parch mwyaf, a gellir dweyd fod ei hunig Torch wedi dilyn yr un llwybrau. Y dydd Mawrth un- lynol daeth torf luosog o bell ac ag .s i gludo ei gweddillion i fynwent Hermon, Cvnwvl, oladdfa y teulu. Gweinyddwyd gan y Paroh. T. Laoyd Jones, B.D., Tabernacl, yn oa.eI ei ?ymr;hw/o can y Parchli. J. D. Evans, 1-foriah; n. Richards. Cwmduad; J. G. Owen, Soar, a L. I. Dllvie3, fle-l mon. Yr oedd yn ae/od ffydidlawn yn eglwys Tabernacl. Gadawodd yn myd galar briod d.iu o feohgvn, a thri o frodyr, i'r rhai vr e^tyiir v c va- ymdeimlad llwvraf yn eu profedigaeth chwerw". Wrth gofio yr addewid, Mae marw'n felus iawn; Y ddyled wedi'i thalu gyd 0 gyfoeth trlawr yr lawn. t Tnitv).

CILRHEDYN

CILRHEDYN MARWOLAETH.—Gorchwyl trist ac annymunol yw croniclo marwolaeth Mrs. Elizabeth Williams, priod Mr. Samuel Williams, Clungosen, yr hyn at gymerodd le dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf, pan yn mlodau ei dyddiau, yn 34 mlwydd oed. YE oedd yn meddu cymeriad disglaer a thawel, a gellir dweyd fod yr holl ardalwyr yn ei hedmygu. Cy- merodd y gladdedigaeth le y dydd Mercher can- lynoI, pryd y daeth torf luosog i gludo ei gweddill- ion i fynwent Penboyr. Gweinyddwyd yn y ty gan y Parch. W. Davies, Rehoboth a Clawddcoch, gweinidog yr ymadawedig, ao yn Penboyr gan y Parch. D. Jenkins, rheithor. Gadawodd briod a (hln o blant bychain, pedwar o frodyr, ac amryw berthynasau agos. Yr oedd ganddi lais SWYlhl iawn fel cantores, a phriodol y gellir dweyd,— Gadawodd wlad y cystudd mawr I uno yn y gan, Ddadgenir gan hen deulu'r iiawr, Yn nghor y wynfa lan. ,C..vil-im PA-

PENBOYR

PENBOYR GLADDEDIGAETH.—Dydd Iau hebryngwyd gweddill- ion Mrs. Mary Jones, priod Mr. Tom Jones, eaer maen, Pendref, Velindre, i gladdfa Eglwys Pen- boyr. Gwasanaethwyd gMi y Parch. D. Jenkins, rheithor. Dioddefodd gyifcdd caled a maith yn ddi- rwgnach, a theimlir yn hiraethus ar ei hoi. Y prif- alarwyr oeddent Mr. Tom Jones (priod), a'r chwior- ydd canlynol:—Mrs. Hannah Jones, Llwyndu; Miss Anne Evans, Velindre; Mrs. Jane Evans, ynghyd a. brawd, Mr. Sam Evans, Ferndale. Cydymdeimlir yn fawr a'r perthynasau yn eu galar, ao yn arbenig felly ei mham oedranus, Mrs. Margaret Evans.

GWYNFE

GWYNFE TEA, CONCERT AND PMiL.iTAIIQN.-The annual tea ttcat wincli had long been looked forward to wiili. the keenest expectation by young and old took place on Friday afternoon, when, in spite of the inclemency of the weather, a most nappy amd enjoyable time was spent at the Schools. The kind donor of the tea was Mrs. Jones, The Bailey, who spared neither pains nor money to make the afternoon a success, and whose generosity is much appreciated by all in the locality. The tables had I been most tastefully and artistically decorated, anJ 1 were heavily laden with toothsome dainties and sweet delicacies pleasing both to the eye and to the palate of even the most fastidious gourmand pre- sent. The tables were presided over by Mrs Wil- liams, The Bailey; Misses G. Evans, N. Griffiths, G. Harries, A. James, L. Lewis, B. Morgan and M. Morgan, who performed their duties most creditably. Mrs. Jones had kindly extended a cor- dial invitation to all comers, and the ladies had their time fully occupied for many hours. One and all having done ample justice to the inner man it was decided, as the weather was unfavour- able to hold an entertainment, though arrange- lnnlell ments had been made to hold the annual children's sports on a field adjoining the school. The con- cert was presided over by the Rev. G. G. Wil- hams, who proposed a cordial vote of thanks to Mrs. Jones ior her kindness and generosity in giving the treat. Mr. G. Jones seconded, and one and all were loud in their praises of the Bailey family^ Several others also spoke, and "the whole house rang with cheers which culminated in the rendering of For she's a thorough good lady." Suitable verses on the occasion were read bv Bardd o r Bryn. All the children were then given sweets ajid oranges which were kindly distributed by Mr. and Mrs. Williams, The Bailey, after which Mr. VV llliams presented the certificates for good attend- ance, when 50 per cent. of the children received certificates for attending 90 per cent. and over of attendances for the year ending March 31st. During the course of the evening, Mrs. Rees Brynawel, in a felicitous speech, presented to Mrs. Jones, Pantyoelyn Shop (nee Miss Davies, Penrhiw) a handsome tea service from the Present and Past Pupils of Gwynfe Council School in re- cognition of her serviecs as sewing mistress at the school for a period of nearly twenty-five Year*. Mrs^ Jones suitably responded, as also did Mr M. Griffiths on her behalf. Misses A. James and L. Lewis, and Messrs. J. LI. Evans, G. Jones and D. 1,1 anS-a spoke in eulogistic terms of her valu- able services for nearly quarter of a century. The following kindly contributed towards the success of the evening's programme .—Pianoforte duett Lilian and Irene Griffiths; part song, School Chil- dren; recitation, Maggie Williams; pianoforte solo, Ma^aret Gnffiths song, Fy Noli," Blodwen Griffiths Maggie Wdhams and Irene Griffiths; chorus School Children; solo, Margaret Griffiths; patriotic songs School Children; solos by Missed G. Evans and F. Evans. Messrs. J. LI. Evans, D. Griffiths and J M. Griffiths. The proceedings were brought to a close with the rendering of the Welsh f", English National Anthems. the solos beinr taken by Margaret Griffiths and Haydn Thomas respectively, the wish of all being that the proceed- ings were merely the forerunner of many similar ones in the future. Contributions were kindly sent by Mrs. Pedder, Gwynfe House; Mrs. Rees, Brvn- awel and Mrs. Jones, Pantycelyn Shop, and we take this opportunity of cordially thanking them for the same. The usual votes of thanks were accorded to the chairman for presiding in such an able manner.

LLAUDYSSUL

LLAUDYSSUL h,Ct°?TT ^r"?"LrrA n'°''tm-K of the GoTeraotfc of the Intermediate County School was held on Wednes- day, the 14th inst. The governors present were the Hev. 1 A. Thomas (chairman), Mrs. L. E'. Wil- liams, Newcastle-Emlyn; Mr. Chas. Lloyd, M.A., Waunifor, and Mr. Dd. Evans, Pengelly, Brongest. A vote of sympathy was passed with Mr. Chas. Lloyd on the wounding of his son, Lieut. Duncan J. B. Lloyd, at Gallipoli. The headmaster (Mr W. Lewis. M.A.) was congratulated on the excellent report received from the Board of Education. It was decided to advertise for a successor to Miss N. Parry. B.A., who is leaving. It was resolved that the school should break up for the annual holidays on the 23rd mst. and to re-open on the 14th September. The requisition list for the next term was sanctioned ■bCHOLA8Tic.— Entrance scholarships at the County V' bchoot have been awarded to the following on the result of the examination held in June :-1, Evan Jas. Williams, Llanwenog N.; 2, Mvfanwy David, RhydlewLs C. -3, Lucy W. Bellamy, Llanwenog N. 4. John A. Davies, Llandyssul C.; 5, John Davies, Llandyssul C. 6, Evan Howell Jones. Rhydlewis C. 7. Margaret E. Jones, Llanllwni N.; 8. Enoch Howell Davies, Tregroes 0.; 9, Frances J. Davies, Trewen C.: 10, Jas. Williams, St. David'e C. 11. Hannah J. Pughe, Now Court C. 12. A. Lowfchor Davies, Llan- dywsul C.; 13, John Daniel Williams, Capel Cynaa C.